Sunday, June 10, 2018

"گفت و شنودی درباره ی " انحراف اجتماعی " - با عبدی جواد زاده

گفتمان سیاسی اجتماعی

*******************************
******************
**********
******
***
زمان:  8 شب اروپای مرکزی، 10:30 شب تهران، 2 بعد از ظهر نیویورک 

Paltak à View all  à All Languagesà Iran
********

1397 بیست و ششم خرداد 

2018 شانزدهم ژوئن"گفت و شنودی درباره ی " انحراف اجتماعی 
  با
 عبدی جواد زاده
  استاد جامعه شناسی در آمریکا

فایل های یوتیوب/صوتی

انحراف اجتماعی، بررسی و مطالعه ی رفتار انحرافی است و نه بررسی افراد با رفتار غیر متعارف، که به عنوان "افراد منحرف" از آنان نام برده میشود. همانطوری که میدانیم" افراد منحرف" به خودی خود وجود ندارند! این مسئله  بستگی  به چگونگی شکل گیری اعتقادات مذهبی، سیاسی، جنایی و فرهنگی این اشخاص دارد. در حالی که برخی افراد، گاه و بی گاه  رفتاری که دال بر انحراف اجتماعی  میشود از خود  بروز میدهند ولی این رفتار همیشگی اشان نیست .  همین افراد در مواقع دیگر، رفتاری کاملا منطقی، قابل قبول و حتی رفتاری نمونه از خود نشان میدهند. نمونه ی این افراد را در مورد اشخاصی میبینیم که  که در زمینه های مذهبی سیاسی و فرهنگی سرمشق جامعه و یا حتا قهرمان ما هستند ولی متاسفانه، با تعجب و ناباوری رفتار انحرافی و  ناهمگون  آنان  به ویژه رفتار رهبران مذهبی، سیاسی و یا فرهنگی را آشکارا می‌بینیم  در این گفتگو به تعاریف.مختلف "انحراف اجتماعی" و طرح  چند نظریه در این مورد خواهیم پرداخت

Social deviancy is the study of deviant behavior, not deviants. Because "deviants," the way we know it, do not exist. Depending on how their social, political, criminal, cultural, and religious institutions have been constructed. While some people engage in what may appear to be frequent acts of deviant behavior, they do not do so all the time. These same individuals also exhibit acceptable, even ideal, conforming behavior at other times. On the contrary, we can see this often within people we look up to when we are surprised, as well as disappointed, when our religious, political, or cultural leaders and heroes, who have otherwise led what appear to be exemplary lives worthy of emulation, fail to be non-deviant all of the time. This talk is contributed to many definitions of social deviancy and a few theories on the subject.

*****************

*******

*******
شنبه 15 اردیبهشت 1397 
2018 پنجم ماه مه "گفت و شنودی درباره ی " فمینیسم 
  با
 عبدی جواد زاده
  استاد جامعه شناسی در آمریکا
هدف از این گفتگو و شنود بررسی نظرات گوناگون، در رابطه  با  مقوله ی  فمینیسم و نظام سرمایه داری است
در سال های نخست جنبش آزاد سازی زنان، بحث بر سر روابط فمینیسم، سرمایه داری و مارکسیسم بود.  توجه به مقوله ی کار، فمینیسم را به فمینیسم هژمونیک یا جریان اصلی فمینیسم در ایالات متحدۀ آمریکا تبدیل کرد؛ پشتیبانی کلی از "برابری" توسط فمینیست ها که می توانست در خدمت زنان باشد، با تغییر سیاست های کلان سرمایه، در خدمت به نیازهای نظام سرمایه داری جهانی منجر شد. امروزه روز، فمینیسم با انتقاد نابسامان از نئولیبرالیسم، مسائل مربوط به طبقه و نژاد را رها کرده است و به همین علت انگیزشی ساختاری برای جهانی شدن سرمایه محسوب می شود. فمینیسم آمریكایی در جلب زنان طبقه ی متوسط بسیار موفق بوده است، اما با منافع شركت هایی که بی رحمانه بیشتر زنان جهان را مورد سواستفاده یا حاشیه قرار می دهند، همسو می شود و جشن می گیرد. در این گفت و شنود  به مشکلات کنونی زنان   و اینکه آیا فمینیسم امروز می تواند برخی از این مشکلات  را  حل کند  پرداخته خواهد شد 


      با حضور     
   و 
هما مرادی


متخصص علوم تربیتی و فعال حقوق زنان
 "به زعم لوئیزه اف پوش ،از صاحب نظران فمینیست آلمانی، فمینیسم تئوری جنبش عدالت خواهی جنسیتی است"
فمینیسم هرگز ادعای ایدیولوژیک بودن را نداشته است و به همین دلیل در زندان انحصارحقیقت به بند کشیده نشده است. جهان بینی و یا پلت‌فرم حزب جهانی هم نیست
وهمین خصوصیت یکی از دلایل بالندگی آن شده و بدون آنکه گروهی "پیشرو" کادر وکمیته ی مرکزی آنرا  سازماندهی کنند روز به روز در سراسر جهان وسعت بیشتری می یابد
فمینیست ها را هرگز نمی توان جمع بست، چرا که به طبقه و اقشار گوناگونی متعلقند، و جایگاه  طبقاتی، آنها  را بعضا  در مقابل هم قرار می دهد، 
مبارزه فمینیست ها بین المللی ست اما "یک" جنبش نیست، به همین دلیل در ادبیات فمینیستی از جنبشها ی زنان سخن گفته میشود
این نوع سازمانیابی و حرکت اجتماعی در نوع خود بی نظیر است و در تعاریف تا کنون موجود جای نمی گیرد. احکام کلی در رابطه با ان نمی توان صادر کرد، و تهیه آمار و ارقام به دلیل پراگندگی خواستگاههای بعضا متضاد بسیار پر خرج و به سختی قابل اجراست.  جنبش های فمینیستی تقریبا در تمامی جوامع جهان که ساختار عمومی آنها مرد محور است ، حرکتی مزاحم، بی معنا، مسخره ،بی ارزش، غیر علمی، (آشکار و یا پنهان ) قلمداد میشود. کسانی که معتقد به سیستم سرمایه داری هستند، فمینیست ها را جیره خوار چپ ها می دانند و به همین دلیل  ادعا می کنند، فمینیست ها هم مرده اند، و چپها هم مبارزات زنان را لیبرالیستی دانسته و آنرا  در خدمت سیستم کاپیتالیستی و نئو لیبرالیستی  می دانند 
  فمینیسم فریاد حق طلبانه ی زنان در طول تاریخ  علیه بردگی، اسارت،  شکنجه و خشونت ساختاری، بی عدالتی و نا برابری ست. این فریاد، فریاد زنان است اما این مبارزه زنانه نیست،مبارزه انسان و انسانیت است

*******
*****
***
**

بیست وششم اسفندماه 1396
 هفدهم مارچ 2018

  " کشتار دانش آموزان در فلوریدا و مسئله ی حمل اسلحه  درآمریکا"
  
با دکترعبدی جوادزاده
استاد جامعه شناسی

Gun Violence

*******

شنبه 27 آبان 1396: 18 نوامبر 2017

4- تئوری های جامعه شناختی: دوران کلاسیک
با دکتر عبدی جواد زاده

فایل های یوتیوب/ صوتی

بخش - 1      بخش- 2     بخش - 3

***********

شنبه 13آبان 1396: 4 نوامبر 2017

تئوری های جامعه شناختی: دوران کلاسیک - 3


با دکتر عبدی جواد زاده

*****

شنبه 6 آبان 1396: 28 اکتبر 2017


تئوری های جامعه شناختی: دوران کلاسیک - 2


با دکتر عبدی جوادزاده


فایل های یوتیوب/صوتی

بخش -1   بخش -2

در صودت تمایل برای  آمادگی بهتر برای شنیدن بحث  بالا، مطلب زیر را مطالعه کنید

ماکس ویبر: اخلاق پروتستانی

تئوری های جامعه شناختی

:دوران کلاسیک


1798-1857:  اوگوست کامت

 ساختار اجتماعی و جامعه شناسی
پازیویتیسم

1818-1883:کارل مارکس

اقتصاد و تضاد طبقاتی
ارزش اضافه
از خود بیگانگی
آگاهی طبقاتی

                                1858-1917:امیل دورکهایم

جامعه شناسی:  یک علم
خودکشی و مذهب
مذهب

فانکشنالیسم

1864-1920:ماکس ویبر

علم : مذهبی جدید
اخلاق پروتستانی
وابستگی انتخابی و رابطه ی علل و معلولی آن
انتی- پازیویتیسمSociological Theories:

Classical Era:

Auguste Comte: 1798-1857
-From Social Physics to Sociology
-Positivism

Karl Marx: 1818-1883
-Economics and Class Contradiction
-Surplus Value
-Alienation
-Class Consciousness

Emile Durkheim: 1858-1917
-Sociology as Science
-Suicide and Religion
-Religion
-Functionalism

Max Weber: 1864-1920
-Science as new Religion
-Protestant Ethics
-Elective Affinity and Causality


-anti-positivism 

*********

شنبه 22 مهرماه 1396: 14 اکتبر 2017

تئوری های جامعه شناختی: دوران کلاسیک - 1


با دکتر عبدی جواد زاده

استاد جامعه شناسی


(1)فایلهای یوتیوب/صدا
بخش -1        بخش- 2         بخش-3        بخش-4 

******
تئوری های جامعه شناختی

:دوران کلاسیک


1798-1857:  اوگوست کامت

 ساختار اجتماعی و جامعه شناسی
پازیویتیسم

1818-1883:کارل مارکس

اقتصاد و تضاد طبقاتی
ارزش اضافه
از خود بیگانگی
آگاهی طبقاتی

                                1858-1917:امیل دورکهایم

جامعه شناسی:  یک علم
خودکشی و مذهب
مذهب

فانکشنالیسم

1864-1920:ماکس ویبر

علم : مذهبی جدید
اخلاق پروتستانی
وابستگی انتخابی و رابطه ی علل و معلولی آن
انتی- پازیویتیسمSociological Theories:

Classical Era:

Auguste Comte: 1798-1857
-From Social Physics to Sociology
-Positivism

Karl Marx: 1818-1883
-Economics and Class Contradiction
-Surplus Value
-Alienation
-Class Consciousness

Emile Durkheim: 1858-1917
-Sociology as Science
-Suicide and Religion
-Religion
-Functionalism

Max Weber: 1864-1920
-Science as new Religion
-Protestant Ethics
-Elective Affinity and Causality
-anti-positivism 

******
: برنامه ی  زیر

:(مقوله ی"اورینتالیسم" ( به اصطلاح شرق شناسی   
!?نژاد و نژاد پرستی در فرهنگ ایرانی
با دکتر عبدی جواد زاده

  به علت نامساعد بودن هوا (طوفان ایرما) و موقعییت اضطراری درمحل اقامت سخنران  به تاریخ زیر، شنبه ی هفته ی آینده موکول شده است

شنبه  25 شهریور 1396: 16 سپتامبر 2017

:(مقوله ی"اورینتالیسم" ( به اصطلاح شرق شناسی   
!?نژاد و نژاد پرستی در فرهنگ ایرانی
با دکتر عبدی جواد زادهفایل های یوتیوب/صوتی

********
*******

شنبه 7 مرداد  1396 : 29 ژوئیه 2017

:جلسات بحث و گفتگو در پلتاک

  نتایج و تاثیر آن  بر ما  و دیگران 

فردا، شنبه 7 مرداد 1396 ، 29 ژوئیه ی 2017 ، جلسه ای در مورد "مباحث در پلتاک، نتایج و تاثیر آن بر ما و دیگران" خواهیم داشت تا به یاری یکدیگر تلاش کنیم پاسخی برای این  پرسش  بیابیم. حضور و شرکت  شما در این جلسه و بحث و
بررسی در مورد بالا، بی شک در هر چه بهتر برگزار کردن این گونه جلسات تاثیر گذار خواهد بود

 برای آگاهی از نظرات دوستان اداره کننده ی این گونه جلسات در گفتمان سیاسی اجتماعی،  تظر شما را به مطالعه ی 
مطالب زیر جلب میکنیم
؛تغییر امکان پذیر بوده و خواهد بود !؛ 

مطلبی از عقاباز همکاران اداره کننده ی جلسات  بحث و گفتگو 

اخیرا مسائلی در دنیای مجازی پالتالک اتفاق میافته (البته سابقه هم دارد) که مجبورم کرد نکاتی را یادآوری کنم با اینکه به روند و ادامه کاری اطاق گفتمان سیاسی و اجتماعی 
.....اعتقاد راسخ دارم

*************************

آيا اين است به خاطر آزادی؟

A song by Sara Thomson  with  Persian  Subtitles
سروده زیر که متن آواز ترانه ای از سارا تامسن است، توسط همکاران "گفتمان سیاسی، اجتماعی"، ترجمه  و ویرایش شده است.


آی شمایان، ای حاکمان
آن هنگام که برای تسخیر قدرت
برحق بودن را حتا با کسان یا ناکسان
به جنجال و هیاهو می کشید
و برای بقای سلطه ی آسمان واره ی خویش
جنگ ها را، بمب ها را و سلاح را 
می سازید و می فروشید و می انبارید
تنها در آتش افروزی است که دریغ ندارید.

کودکان کار، کودکان بیمار، کودکان گرسنه
لحظه لحظه، جان می سپارند،
گریه های مادران یا پدران، خواهران، برادران
اشک های رنج می بارند،
زنان و مردان، جوانان و کودکان،
همه و همه، قربانی بازی قدرت و فساد شمایانند،
و نرم نرمک، با سلاح نوین کشتار جمعی شما، جان می بازند.

هم اینک اما، آمریکا، ثابت کن به من که می فهمی
هم اینک اما، آمریکا، ثابت کن به من که هشیاری
در این سرزمین کیست که برای آزادی جان می بازد؟
بهای آزادی شما را، کیست که می پردازد؟

جنایت، جنایت، باز هم شرارت!
این همه زشتی و پلشتی، آیا برای آزادی ماست یا برای آسایش ما؟
وفاداری به عهد و پیمان، یعنی سودجویی شما در سوداگری؟!
آیا ما اسیران  سرزمین دلیران و دلاورانیم؟
قلب پرتپش و پرخروش ما انسان ها،
مگر از بی تفاوتی ها، ساکت و سنگ شده؟
قلب پر شورش و پرجوشش ما انسان ها،
مگر از بی اعتنایی ها، ساکن و سرد شده؟

هان، ای کودکان جهان، این حق شماست
که نغمه سردهید و آواز بخوانید،
که برقصید و دوان دوان بازی کنید،
تا رویاهایتان بال گشایند و آزادانه پرواز کنند.

هنگامی که انسان های بی گناه جان می سپارند،
روسیاهی و ننگ بر دوش حکمرانان نمایانند،
و اگر سکوت کنیم، شایسته ی سرزنشانیم ما،
و اگر به پا نخیزیم، شریک جنایت پیشگانیم ما،

آه و صد آه ... آمریکا، می دانی که ما دل نگرانیم؟
آه، آمریکا، می فهمی که ما می دانیم و آگاهیم؟
در این وادی ناهنجار، کیست که برای رفاه ما جان می بازد؟
بهای آسایش ما را، کیست که می پردازد؟

ای کودکان جهان، آری این حق شماست
که نغمه سردهید و آواز بخوانید،
که برقصید و دوان دوان بازی کنید،
تا رویاهایتان بال گشایند و آزادانه پرواز کنند.

*****

شنبه 17 تیر ماه 1396: 8 ژوئیه 2017
بررسی جامعه شناسانه ی پروسه ی  رای دادن در ایران

با دکتر عبدی جواد زاده

استاد جامعه شناسی
رای دادن در هر حکومتی اصولا به موجودیت آن حکومت،  حقانیت، رسمیت و ثبات میبخشد.
 شرکت  ایرانیان هر 4 سال یکبار درپروسه ی  انتخابات مسئله ی قابل ملاحظه ای است که 
 البته دلایل مستدل اجتماعی - سیاسی برای این امر وجود دارد
 با توجه به اوضاعی که در چندین دهه ی اخیر در ایران و در سایر نقاط دنیا شاهد آن بوده ایم، تحت شرایط مستبدانه ی  موجود، به نظر نمیرسد که مردم به سه دلیل عمده ی زیر  بتوانند به، اهداف اجتماعی - سیاسی خود را از طریق "انتخابات" دست بیابند.
1. تمرکز قدرت تنها در دست تعداد معدودی واجد شرایط است.
2. تنها تعداد معدود افراد واجد شرایط  قادر به شرکت در مذاکرات تعیین کننده هستند.
3. به ندرت احقاق حقوق و پیشرفت های  سیاسی،  اجتماعی و اقتصادی، در اینگونه انتخابات 
.صورت گرفته است
  برای بازدید از اسلاید های بحث دکتر عبدی جوادزاده در 
مورد انتخابات در ایران، اینجا کلیک کنید 


***********

شنبه 23 اردیبهشت1396  

شنبه  13 ماه مه  2017 

ادامه ی گفتگو با دکتر عبدی جواد زاده 

"سیاست های ترامپ و نژاد پرستی"
*******
A song by Kristin Lems
______


شنبه 16 اردیبهشت1396  
شنبه  6 ماه مه  2017 

گفتگو با دکتر عبدی جوادزاده

"سیاست نئولیبرالی ترامپ: سیاست داخلی در آمریکا و سیاست خارجی در خاور میانه"

***********

مدت ها پس از خودکشی صادق هدایت، همین چندی پیش در اخبار او خواندم که در ایام نزدیک به آن فرجام تلخ، چندتایی آثار منتشر نشده خود را که نزد این و آن بوده  ازشان می گیرد و با آنچه از این دست آثار پیش خود بوده، یکجا، دریک لحظه بحرانی و خشماگین، می سوزاند، و از آن جمله کتاب یا کتابچه ای بوده است یا نمی دانم چه


***

کارگران جهان، به پاخيزيد 

 سروده ای ازجوهيل، برگردان،  پرتوياران وخوانش علی پيچگاه، طرح: ساسان دانش

طرح، نوشته، سروده و خوانش
 از مهدی ایزد یار ......
 بیست و پنج مارس  2017
طرح از مهدی ایزدیار
ادامه ی مطلب

******

داریوش شیروانی: آهنگ" در تنهایی" ساخته شده برای ویولن و ارکستر تقدیم به کودکان پناهنده

*******************************
******************
**********

باغی هست

 فیلمی از مسعود رئوف

Tom Juravich

UMass, Amherst. 

Professor, Interim Director of the Labor Center

****

ترانه سرا و آهنگساز: جو جنکس

***********

از طرف تمام اعضاء گروه کر بهار به تمام آزادی خواهان در سرتاسر جهان


به امید سوختن تمام قفس ها و رها شدن پرندگانسروده ی سعید سلطانپور


زده شعله در چمن در شب وطن خون ارغوان ها

تو ای بانگ شور افکن تا سحر بزن شعله تا کران ها

که در خون خستگان دل شکستگان آرمیده طوفان

به آیندگان نگر در زمان بنگر بردمیده طوفان

قفس را بسوزان رها کن پرندگان را بشارت دهندگان را

که لبخند آزادی خوشه شادی تا سحر بروید

سرود ستاره را موج تشنه با آهوان بگوید

ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید

زند بال و پر ز نو آن کبوتر و سوی میهن آید

گرفته تمام شب شاخه ای به لب سرخ و گرده افشان

پرد گرده گسترد دانه پرورد سر زند بهاران

قفس را بسوزان رها کن پرندگان را بشارت دهندگان را

که لبخند آزادی خوشه شادی تا سحر بروید

سرود ستاره را موج تشنه با آهوان بگوید

**********

*****

گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment