Monday, April 12, 2021

شنبه 28 فروردین 1400 هفدهم آوریل 2021 "علل مهاجرت ایرانیان در چهل و پنج سال گذشته و مقایسه ی عمومی آن با مهاجرت های بزرگ تاریخی" با سیروس کار

   گفتمان سیاسی اجتماعی


    هشت شب اروپای مرکزی -  10:30 شب تهران -2بعدازظهر نیویورک

*****
شنبه 28 فروردین 1400 - هفدهم آوریل 2021 
  علل مهاجرت ایرانیان در چهل و پنج سال گذشته و مقایسه ی  عمومی آن با مهاجرت های بزرگ تاریخی

"با سیروس کار"
مددکار اجتماعی و فعال سیاسی*******
*********
 بهاران خجسته باد

نوروز خجسته از بهترين جلوه های تاريخ و فرهنگ ما در پاسداشت و ستايش نوازی طبيعت  و شادی و آرامش زندگی مردمان ما است.

سالي كه گذشت گر چه براي مردم ايران سالي مملو از فشار های اقتصادی، اجتماعی،سياسی ، تبعيض جنسيتی و سركوب افزون تر بود، با اين حال اميدواريم سال نو سال دستيابی مردم ايران به خواسته هايشان باشد، سالي توأم با صلح، آرامش، عدالت و آزادی و بهروزِی و شادمانی و رفاه، آرزوِی ما است. 

بهاران خجسته باد

Anthony Bremer- کاری از آنتونی برمر 
  نوروز 1400
 تا اطلاع ثانوی برنامه ی گفت و شنود  نخواهیم داشت 
*******
*****
***
هفتادمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت در ایران
********

*****
***
 شانزدهم اسفند 1399- ششم مارچ 2021 
"گرامیداشت 8 مارس روز جهانی زن"

"هشت مارس و زنان امروز"
  مینا زرین : زندانی سیاسی سابق در جمهوری اسلامی 
و
"جنبش زنان جوان و خصوصیت های آن"
 هما مرادی: متخصص علوم تربیتی و فعال حقوق زنان 
و
 فرزانه : فعال مسایل زنان
.زنان همه از موقعیت یکسان اجتماعی برخوردار نیستند
میان زنان مهاجر هم بر مبنای موقعیت اقامت آنها و همچنین وضعیت کشوری که به آن وارد شده اند نوع تبعیض جنسیتی بر آنها متفاوت است

فایل های ویدیو/صوتی

بخش-1     بخش-2     بخش-3    بخش-4

*****
********
************

نوشته ای ازپرتو یاران  در گرامیداشت8  مارس روزجهانی زن

عشق را نه در زمین باید جست

نه در میان آسمان

نه در هیچ کتاب و  ترانه ای

عشق را  تنها در تو باید جست.

پرتو ياران، 8 مارس 2014

پیش از هر سخنی 8 مارس روز جهانی زن بر تمام زنان آزاده، مبارز و آزادیخواه خجسته باد. اگر چنین روزی به پاس فداکاریها و مبارزات گسترده زن مشخص گردیده باید بگویم هر روز چون خورشید فروزان پرتو خود را نثار تیرگیها می کند و همراه و همگام با مردان در تمامی عرصه ها می درخشد. آری! تردیدی نیست که نه تنها امروز، بلکه هر روز، روز زن می باشد.
در این نوشته برآنم که نگاه اجمالی به برخی از مشکلات زنان جامعه ی خود داشته باشم. بر کسی پوشیده نیست که زنان ایرانی در طول سالیان متمادی، همواره به صرف زن بودن اسیر مشکلات برخواسته از تبعیض جنسیتی و آسیبهای ناشی از آن و منجلاب مذهب بوده اند. از ابتدای بودن، از زمانی که حس می کند می تواند بعنوان یک دختر، یک همسر و یک مادر با وجودی آکنده از مهر، عشق و پاکی خود را بنمایاند اسیر پدر سالاری، مرد سالاری و حتا فرزند سالاری می گردد. از زمان طفولیت گویا هرگز دیده نمی شود و وجود او بعنوان کسی که چندان و یا هرگز حق اظهار نظر ندارد و همواره برای جزئی ترین مسائل زندگی او باید و نبایدها را به او دیکته می کنند تلقی می گردد.
در کودکی حتا مدرسه که پس از خانواده، وظیفه تربیت و نشان دادن حقیقت را دارد تمام زیبایی ها و شادابی اش را در پوششی که

*******
نهم اسفند - 27 فوریه
"طبقه و آگاهی طبقاتی"
:با پویان
عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و فعال سیاسی

بدون شك تغيير هر پديده ای، بدون شناخت آن امری امكان ناپذير است. از اين رو شناخت مستمر پديده ها بعلت تحول مداوم آنان امری ضروری و اجتناب ناپذير است. در اين رابطه درك طبقات اجتماعی در ارتباط با شرايط نابسامان كنونی امری مبرم و لازم است. در اين رابطه سه نحله ی فكری را در زمينه ی درك طبقات بررسی ميكنيم

١- اولين جريان رويكردی است كه درتحقيقات قشر بندی بكار ميرود، اين رويكرد طبقات را در نسبت به ويژگي و شرايط  أفراد بررسی ميكند

٢-دومين جريان، رويكرد Max Weber (مكس وبر ) است كه بر محور بعضي از موقعيت های اجتمايی است  كه چگونه توانايی های كنترل بر منابع اقتصادی را به برخی از افراد اعطا ميكند و برخی ديگر را محروم از آن منابع میکند. وبر اين فرآيند را "فرصت اندوزی"(opportunity hoardingمينامد

٣- سومين جريان، رويكرد ماركسيستی است كه سازوكارهای سلطه و استثمار  را، ساختار بخش طبقات ميداند 

فایل های ویدیو/صوتی

بخش-1     بخش-2     بخش-3
******
***
 دوم اسفند  1399- 20 فوریه 2021
«نگاهی به تاریخچه ی بیست ساله ی کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی(اتحادیه ملی):از آغاز تا پایان حیات سیاسی آن»   

 با جابر کلیبی:

از بنیانگذاران و دبیران کنفدراسیون جهانی دانشجویان و 
محصلین ایرانی!
فایل های ویدیو/صوتی
بخش-1      بخش-2     بخش-3 
کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی(اتحادیه ملی( در سال ۱۹۶۲، در سومین کنگره کنفدراسیون اروپایی محصلین و دانشجویان ایرانی تشکیل شد. این سازمان در روند مبارزه سیاسی علیه رژیم شاه آنرا به مبارزه علیه امپریالیسم و دفاع از جنبش های انقلابی در سراسر جهان گسترش داد و در این راستا تبدیل به یک سازمان قوی و با نفو‌‌‌‌‌ذ سیاسی دانشجویی در مقیاس جهانی گردید. در این بحث ابتدا نگاهی داریم به شرایط و چگونگی تشکیل کنفدراسیون جهانی محصلین ودانشجویان ایرانی و اشاره ای به روندهای رشد و رادیکالیزه شدن آن خواهیم داشت و دست آوردهای سیاسی و اجتماعی آنرا بر خواهیم شمرد. علل و عوامل پایداری آن طی سالهای طولانی را به بحث خواهیم گذاشت، اشاره ای به خروج برخی جریانات از کنفدراسیون خواهیم داشت  و سرانجام سالهای آخر آن را تحلیل و عواملی که موجب پایان دادن به حیات سیاسی کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی گردید را تشریج خواهیم. این ها همه می توانند تجربه های ارزنده ای در کمک به جنبش های اجتماعی کنونی در مبارزه علیه حکومت سرکوبگر اسلامی و رهایی جامعه از شرایط استبدادی و ضد بشری حاکم باشند.        

*********
*******
 :انقلاب و ضد انقلابِ پنجاه‌ و ‌هفت در ایران
ایران در گذرگاه دو دگرگونی تاریخی 
قیام خود انگیخته‌ی ۵۷ و فروپاشیِ جهانِ هژمونیکِ آمریکا 

انقلاب و ضد انقلابِ پنجاه‌ و ‌هفت در ایران | دکتر سیروس بینا*********

   بیست و پنجم بهمن 1399- 13 فوریه 2021
:"بحران در نظام جمهوری اسلامی و جنگ بر سر قدرت"

با پویان

عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و فعال سیاسی 

در چند سال اخير با رشد و عمق بحران های موجود اعم از اقتصادی، اجتماعی، سياسی ، روابط بين الملی و از همه مهمتر بحران مشروعيت رژيم جمهوری إسلامی را در سراشيبی سقوط و سرنگوني قرار داده است، كه نمونه های بارز اين واقعیيت در دی ماه ٩٦ و آبان ٩٨ قابل رويت بود

در بستر اين شرايط و تاريك شدن أفق حيات رژيم، جريانات مختلف سياسی بر حسب ماهيت خود وارد فاز جديدی از طرح و گفتمان جهت طرح آلترناتيو  آينده شده اند كه البته بيشتر در حوزه ی مجازی تا دنيای واقعیيت روز إبراز وجود ميكند. با اين حال برخورد به اين نظرات و گفتمان ها از نقطه نظر روشن كردن افكار و اهداف اين جريانات حايز اهمیيت است . أز اين ميان دو جريان،  يكي طيف "سلطنت طلبان" و ديگری إصلاح طلبی در بعد وسيع خود از اهميیت  برخوردارند

 فایل یوتیوب/صوتی
بخش-1    


**********

هجدهم بهمن ماه 1399- ششم فوریه 2021

"پنجاهمین سالگرد حماسه ی سیاهکل"
با سیروس بینابخش نخست 
حماسه سیاهکل: زمینه های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی مبارزه ی مسلحانه در ایران
بخش دوم 
بنیانگذاران "سازمان چریک های فدائی خلق" که بودند، چه می گفتند و چگونه عمل کردند!
 
فایل های یوتیوب /  صوتی

بخش-1        بخش-2   
*****************
************
*******

یازدهم بهمن 1399- 30 ژانویه 2021
"کنکاشی در روند تاریخ، از حماسه ی سیاهکل تا به امروز"

                                      با پویان

عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و فعال سیاسی

فایل های یوتیوب/صوتی
رستاخيز سياهكل بمثابه سرآغاز جنبش نوين انقلابي، خط كشِی قاطعی بود عليه تفكر و سازمان هايي كه زمينه های ياس و نااميدی وعدم اعتماد را بعنوان يك ذهنيیت در جامعه فراهم كرده بودند ، و همچنين پژواك جوهر تعرضی بود كه از بطن جامعه نشأت ميگرفت. اين تعرض به حاكميت با بهره گيري از تئوری مبارزه ی مسلحانه، هم استراتژی هم تاكتيك كه با عمل مسلحانه خود كه محتوايی سياسي داشت و هم زمان مبارزه ی سياسي بود كه شكل مسلحانه داشت و اين دو پديده بمثابه يك سنتز واحد در هم تنيده و  جدا ناپذير مضمون و محتوای پراكسيس سياسی را در آن شرايط تاريخي متعيين ميكرد

********** 

****************

گرامی باد  16 آذر، روز دانشجو   

********
تهیه و تنظیم: عقاب

*********

*******

آموزش استفاده از پلتاک جدید - از عقاب 

**********

******************

گفتمان سیاسی اجتماعی

 

Thursday, April 8, 2021

شنبه 28 فروردین 1400، 17 آوریل 2021: "علل مهاجرت ایرانیان در چهل و پنج سال گذشته " با سیروس کار

  گفتمان سیاسی اجتماعی


    هشت شب اروپای مرکزی -  10:30 شب تهران -2بعدازظهر نیویورک

*****

شنبه 28 فروردین 1400 - هفدهم آوریل 2021 
  علل مهاجرت ایرانیان در چهل و پنج سال گذشته و مقایسه ی  عمومی آن با مهاجرت های بزرگ تاریخی

"با سیروس کار"
مددکار اجتماعی و فعال سیاسی

*******
 بهاران خجسته باد

نوروز خجسته از بهترين جلوه های تاريخ و فرهنگ ما در پاسداشت و ستايش نوازی طبيعت  و شادی و آرامش زندگی مردمان ما است.

سالي كه گذشت گر چه براي مردم ايران سالي مملو از فشار های اقتصادی، اجتماعی،سياسی ، تبعيض جنسيتی و سركوب افزون تر بود، با اين حال اميدواريم سال نو سال دستيابی مردم ايران به خواسته هايشان باشد، سالي توأم با صلح، آرامش، عدالت و آزادی و بهروزِی و شادمانی و رفاه، آرزوِی ما است. 

بهاران خجسته باد

Anthony Bremer- کاری از آنتونی برمر 
  نوروز 1400
 تا اطلاع ثانوی برنامه ی گفت و شنود  نخواهیم داشت 
*******
*****
***
هفتادمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت در ایران
********

*****
***
 شانزدهم اسفند 1399- ششم مارچ 2021 
"گرامیداشت 8 مارس روز جهانی زن"

"هشت مارس و زنان امروز"
  مینا زرین : زندانی سیاسی سابق در جمهوری اسلامی 
و
"جنبش زنان جوان و خصوصیت های آن"
 هما مرادی: متخصص علوم تربیتی و فعال حقوق زنان 
و
 فرزانه : فعال مسایل زنان
.زنان همه از موقعیت یکسان اجتماعی برخوردار نیستند
میان زنان مهاجر هم بر مبنای موقعیت اقامت آنها و همچنین وضعیت کشوری که به آن وارد شده اند نوع تبعیض جنسیتی بر آنها متفاوت است

فایل های ویدیو/صوتی

بخش-1     بخش-2     بخش-3    بخش-4

*****
********
************

نوشته ای ازپرتو یاران  در گرامیداشت8  مارس روزجهانی زن

عشق را نه در زمین باید جست

نه در میان آسمان

نه در هیچ کتاب و  ترانه ای

عشق را  تنها در تو باید جست.

پرتو ياران، 8 مارس 2014

پیش از هر سخنی 8 مارس روز جهانی زن بر تمام زنان آزاده، مبارز و آزادیخواه خجسته باد. اگر چنین روزی به پاس فداکاریها و مبارزات گسترده زن مشخص گردیده باید بگویم هر روز چون خورشید فروزان پرتو خود را نثار تیرگیها می کند و همراه و همگام با مردان در تمامی عرصه ها می درخشد. آری! تردیدی نیست که نه تنها امروز، بلکه هر روز، روز زن می باشد.
در این نوشته برآنم که نگاه اجمالی به برخی از مشکلات زنان جامعه ی خود داشته باشم. بر کسی پوشیده نیست که زنان ایرانی در طول سالیان متمادی، همواره به صرف زن بودن اسیر مشکلات برخواسته از تبعیض جنسیتی و آسیبهای ناشی از آن و منجلاب مذهب بوده اند. از ابتدای بودن، از زمانی که حس می کند می تواند بعنوان یک دختر، یک همسر و یک مادر با وجودی آکنده از مهر، عشق و پاکی خود را بنمایاند اسیر پدر سالاری، مرد سالاری و حتا فرزند سالاری می گردد. از زمان طفولیت گویا هرگز دیده نمی شود و وجود او بعنوان کسی که چندان و یا هرگز حق اظهار نظر ندارد و همواره برای جزئی ترین مسائل زندگی او باید و نبایدها را به او دیکته می کنند تلقی می گردد.
در کودکی حتا مدرسه که پس از خانواده، وظیفه تربیت و نشان دادن حقیقت را دارد تمام زیبایی ها و شادابی اش را در پوششی که

*******
نهم اسفند - 27 فوریه
"طبقه و آگاهی طبقاتی"
:با پویان
عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و فعال سیاسی

بدون شك تغيير هر پديده ای، بدون شناخت آن امری امكان ناپذير است. از اين رو شناخت مستمر پديده ها بعلت تحول مداوم آنان امری ضروری و اجتناب ناپذير است. در اين رابطه درك طبقات اجتماعی در ارتباط با شرايط نابسامان كنونی امری مبرم و لازم است. در اين رابطه سه نحله ی فكری را در زمينه ی درك طبقات بررسی ميكنيم

١- اولين جريان رويكردی است كه درتحقيقات قشر بندی بكار ميرود، اين رويكرد طبقات را در نسبت به ويژگي و شرايط  أفراد بررسی ميكند

٢-دومين جريان، رويكرد Max Weber (مكس وبر ) است كه بر محور بعضي از موقعيت های اجتمايی است  كه چگونه توانايی های كنترل بر منابع اقتصادی را به برخی از افراد اعطا ميكند و برخی ديگر را محروم از آن منابع میکند. وبر اين فرآيند را "فرصت اندوزی"(opportunity hoardingمينامد

٣- سومين جريان، رويكرد ماركسيستی است كه سازوكارهای سلطه و استثمار  را، ساختار بخش طبقات ميداند 

فایل های ویدیو/صوتی

بخش-1     بخش-2     بخش-3
******
***
 دوم اسفند  1399- 20 فوریه 2021
«نگاهی به تاریخچه ی بیست ساله ی کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی(اتحادیه ملی):از آغاز تا پایان حیات سیاسی آن»   

 با جابر کلیبی:

از بنیانگذاران و دبیران کنفدراسیون جهانی دانشجویان و 
محصلین ایرانی!
فایل های ویدیو/صوتی
بخش-1      بخش-2     بخش-3 
کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی(اتحادیه ملی( در سال ۱۹۶۲، در سومین کنگره کنفدراسیون اروپایی محصلین و دانشجویان ایرانی تشکیل شد. این سازمان در روند مبارزه سیاسی علیه رژیم شاه آنرا به مبارزه علیه امپریالیسم و دفاع از جنبش های انقلابی در سراسر جهان گسترش داد و در این راستا تبدیل به یک سازمان قوی و با نفو‌‌‌‌‌ذ سیاسی دانشجویی در مقیاس جهانی گردید. در این بحث ابتدا نگاهی داریم به شرایط و چگونگی تشکیل کنفدراسیون جهانی محصلین ودانشجویان ایرانی و اشاره ای به روندهای رشد و رادیکالیزه شدن آن خواهیم داشت و دست آوردهای سیاسی و اجتماعی آنرا بر خواهیم شمرد. علل و عوامل پایداری آن طی سالهای طولانی را به بحث خواهیم گذاشت، اشاره ای به خروج برخی جریانات از کنفدراسیون خواهیم داشت  و سرانجام سالهای آخر آن را تحلیل و عواملی که موجب پایان دادن به حیات سیاسی کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی گردید را تشریج خواهیم. این ها همه می توانند تجربه های ارزنده ای در کمک به جنبش های اجتماعی کنونی در مبارزه علیه حکومت سرکوبگر اسلامی و رهایی جامعه از شرایط استبدادی و ضد بشری حاکم باشند.        

*********
*******
 :انقلاب و ضد انقلابِ پنجاه‌ و ‌هفت در ایران
ایران در گذرگاه دو دگرگونی تاریخی 
قیام خود انگیخته‌ی ۵۷ و فروپاشیِ جهانِ هژمونیکِ آمریکا 

انقلاب و ضد انقلابِ پنجاه‌ و ‌هفت در ایران | دکتر سیروس بینا*********

   بیست و پنجم بهمن 1399- 13 فوریه 2021
:"بحران در نظام جمهوری اسلامی و جنگ بر سر قدرت"

با پویان

عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و فعال سیاسی 

در چند سال اخير با رشد و عمق بحران های موجود اعم از اقتصادی، اجتماعی، سياسی ، روابط بين الملی و از همه مهمتر بحران مشروعيت رژيم جمهوری إسلامی را در سراشيبی سقوط و سرنگوني قرار داده است، كه نمونه های بارز اين واقعیيت در دی ماه ٩٦ و آبان ٩٨ قابل رويت بود

در بستر اين شرايط و تاريك شدن أفق حيات رژيم، جريانات مختلف سياسی بر حسب ماهيت خود وارد فاز جديدی از طرح و گفتمان جهت طرح آلترناتيو  آينده شده اند كه البته بيشتر در حوزه ی مجازی تا دنيای واقعیيت روز إبراز وجود ميكند. با اين حال برخورد به اين نظرات و گفتمان ها از نقطه نظر روشن كردن افكار و اهداف اين جريانات حايز اهمیيت است . أز اين ميان دو جريان،  يكي طيف "سلطنت طلبان" و ديگری إصلاح طلبی در بعد وسيع خود از اهميیت  برخوردارند

 فایل یوتیوب/صوتی
بخش-1    


**********

هجدهم بهمن ماه 1399- ششم فوریه 2021

"پنجاهمین سالگرد حماسه ی سیاهکل"
با سیروس بینابخش نخست 
حماسه سیاهکل: زمینه های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی مبارزه ی مسلحانه در ایران
بخش دوم 
بنیانگذاران "سازمان چریک های فدائی خلق" که بودند، چه می گفتند و چگونه عمل کردند!
 
فایل های یوتیوب /  صوتی

بخش-1        بخش-2   
*****************
************
*******

یازدهم بهمن 1399- 30 ژانویه 2021
"کنکاشی در روند تاریخ، از حماسه ی سیاهکل تا به امروز"

                                      با پویان

عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و فعال سیاسی

فایل های یوتیوب/صوتی
رستاخيز سياهكل بمثابه سرآغاز جنبش نوين انقلابي، خط كشِی قاطعی بود عليه تفكر و سازمان هايي كه زمينه های ياس و نااميدی وعدم اعتماد را بعنوان يك ذهنيیت در جامعه فراهم كرده بودند ، و همچنين پژواك جوهر تعرضی بود كه از بطن جامعه نشأت ميگرفت. اين تعرض به حاكميت با بهره گيري از تئوری مبارزه ی مسلحانه، هم استراتژی هم تاكتيك كه با عمل مسلحانه خود كه محتوايی سياسي داشت و هم زمان مبارزه ی سياسي بود كه شكل مسلحانه داشت و اين دو پديده بمثابه يك سنتز واحد در هم تنيده و  جدا ناپذير مضمون و محتوای پراكسيس سياسی را در آن شرايط تاريخي متعيين ميكرد

********** 

****************

گرامی باد  16 آذر، روز دانشجو   

********
تهیه و تنظیم: عقاب

*********

*******

آموزش استفاده از پلتاک جدید - از عقاب 

**********

******************

گفتمان سیاسی اجتماعی