Saturday, October 17, 2020

بیست و چهارم اکتبر- سوم آبانماه- انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا - با عبدی جوادزاده

 

 گفتمان سیاسی اجتماعی


8 شب اروپای مرکزی - 10:30 شب تهران -2بعدازظهر نیویورک

*********
**************
  سی و یکم اکتبر- دهم آبانماه
انتخابات ریاست جمهوری در  آمریکا
قسمت دوم

عبدی جوادزاده: استاد جامعه شناسی در آمریکا 
و
 پویان: عضو کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و فعال سیاسی
****
  بیست و چهارم اکتبر- سوم آبانماه 
انتخابات ریاست جمهوری در  آمریکا
عبدی جوادزاده: استاد جامعه شناسی در آمریکا 
فایل های یوتیوب /صوتی


انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده  احتمالاً جنجالی ترین انتخابات جهان صنعتی (جهان اول) به شمار می رود.

 سیستم دو حزبی در آمریکا از زمان تأسیس این کشور، انتخابات را در انحصار خود درآورده و تا  امروز نیز به همین منوال باقی مانده است.  

آیا احزاب سیاسی دیگری هم  در ایالات متحده وجود دارند و میزان آگاهی مردم از این احزاب تا چه حد است؟   

رئیس جمهور چگونه انتخاب می شود و انتخاب سناتورها ، نمایندگان و فرمانداران ایالتی تا چه اندازه قانونی است؟ 

 چرا ایالات متحده کمترین میزان رای دهی را در بین ملل  بورژوا - دمکراتیک دارد؟ 

چه کسانی در آمریکا رأی می دهند و آیا  آرای عمومی (1) نیز به حساب میآیند؟ 

چه کسانی (الکتورال کالج) مجمع گزینندگان (2) را تشکیل می دهند و چه کسانی اعضا آن را انتخاب میکنند.؟  

روند مشروعیت سیاسی در ایالات متحده چگونه است؟

تمام این ها پرسش هایی ست که افراد بسیاری  بدون دریافت هیچ گونه  پاسخ  قانع کننده ای از خود پرسیده اند!

(1)Popular Vote:  Popular vote, in an indirect election, is the total number of votes received in the first-phase election, as opposed to the votes cast by those elected to take part in the final election.

(2)Electoral College : The Electoral College is a body of electors established by the United States Constitution, which forms every four years for the sole purpose of electing the president and vice president of the United States.

The US presidential elections is possibly the most controversial elections is the industrial world (first world). The two-party system in America has monopolized its elections since the founding of the country and remains the same to this day. Are there other political parties in the US and how much does the population not know about these parties? How is the president elected and how legitimate is the election of senators, representatives, and governors? Why does the US have the lowest voter turnout in the bourgeois-democratic nations? Who votes in America and does the popular vote count? Who makes up the electoral college and who chooses the electoral members? What is the process of political legitimation in the US? These are questions many have asked with no convincing answers.    
      
                                         Abdy JavadZadeh

و

 پویان: عضو کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و فعال سیاسی

******
شنبه 17 اکتبر- 26 مهرماه
 "مسئله و تاريخچه ی جنبش زنان در ايران"
قسمت دوم 
فایل های یوتیوب/ صوتی
بخش یکم     بخش دوم       بخش سوم       
 
به نظر ميرسد كه بعضی مردان و خدايان از هيچ چيز به اندازه ی اين ترس ندارند كه كنترلشان را بر زنان از دست دهند

اگر زنى به واقعيت پى ببرد، ياد ميگيرد خشم خود را بشناسد، آنوقت آماده است وارد عمل شود

مارى دالى، فيلسوف و نويسنده ی آمريكايى
******
گفت و شنودی با فرزانه و پاپو

 از فعالین مسایل زنان  

*********************
شنبه 10 اکتبر- 19 مهرماه
 "مسئله و تاريخچه ی جنبش زنان در ايران"
 گفت و شنودی با فرزانه و پاپو

 از فعالین مسایل زنان 
***
فایل های یوتیوب/ صوتی

*********
شنبه 3 اکتبر- 12 مهرماه
"تاریخچه ای از جنبش طبقه ی کارگر در آمریکا"
قسمت دوم

فایل های یوتیوب / صوتی 
 
 :با عبدی جوادزاده
 استاد جامعه شناسی در آمریکا

پس از جنگ جهانی دوم و اوایل دهه ی 1950 ، دوره جدیدی برای کارگران امریکا آغاز شد. "عصر طلایی" تولید ، تبدیل به عصر طلایی شکوفایی کارگران برای  برخی از کارگران ماهر سفیدپوست شد. این تبعیض نژادی  موجب اختلافات زیادی بین کارگران سفید پوست ، سیاه پوست و لاتین شد که باعث ایجاد جنبش جدیدی در ایالات متحده گشت. جنبش حقوق مدنی اصول اولیه تبعیض نژادی  را زیر سوال برد و فصل نوینی را در جامعه آمریکا و همچنین برای کارگران ایالات متحده گشود. در اوایل دهه 1970 ، هنگامی که سیاه پوستان ، تیره پوستان و سفیدپوستان متحد شدند و یک جنبش قدرتمند کارگری را تشکیل دادند ، ایده های جدیدی از اقتصاد جهانی با سیاست های نئولیبرال و اقتصاد طرفدار عرضه شکل گرفت و آینده را شکل داد. دستمزدها راکد بودند ، اتحادیه های کارگری پراکنده و ضعیف شدند و به مدت 40 سال آینده شکاف ثروت و درآمد در حالی که کارها به خارج از کشور سپرده می شد ، وسیع تر می شد. امروزه كمتر از 6 درصد كارگران آمريكا سازمان يافته اند و از حقوق مذاكره جمعی برخوردار هستند. حال پرسش اصلی  این است که آیا با روند رو به رشد جمعیت ، جنبش اتحادیه ای و کارگری افزایش می یابد تا خواستار تغییر در عرصه های سیاست ، فرهنگ و به ویژه اقتصاد شود؟ آیا نیروی کار رادیکال تر خواهد شد و نقش بیشتری در سیاست آمریکا ایفا می کند؟

After the second world war and into the early 1950s a new era began for American labor. The "golden age" of production became the golden age of American prosperity for workers, but only some white skilled workers. Segregation caused vast disparity between white, black, and Latino laborers which created a new movement in the US. The Civil Rights Movement questioned the fundamentals of racial segregation and opened a new chapter in American society as well as US labor. In the early 1970s, as blacks, browns, and whites became united to form a strong labor movement, new ideas of a globalized economy, with neoliberal politics, and supply-side economy began to shape the future. Wages stagnated, labor unions dissipated and grew weaker, and for the next 40 years the wealth and income gap grew wider and wider while jobs were being outsourced. Today less than 6 percent of US labor is organized and has collective bargaining rights. Now the question is, will union movement and labor rise as the population is rising to demand change in the realms of politics, culture, and certainly economy? Will labor become more radicalized and play a bigger role in politics of America? 

  فایل های یوتیوب / صوتی قسمت اول 

 
********

سروده ای جدید از سیروس بینا

پیامِ فصل 

در این جا برگ ریزان است و نور و رنگ می بارد، 

تو انگاری در آن بالایِ بالاهایِ بالاتر، 

کسی نام ترا در "شور"* می خواند،

******
شنبه 26 سپتامبر - 5 مهرماه

"کشتار در جمهوری اسلامی از چه زمانی شروع شد؟"

:با کیومرث عزتی
نویسنده و فعال جنبش کارگری

فایل های یوتیوب / صوتی

       بخش یکم       بخش دوم      بخش سوم

آیا کردستان جزئی از ایران بوده است؟
سرکوب در کردستان از همان روزهای بعد از 22 بهمن 57  شروع شده است !!پس چرا این برای چپ - سرکوب  به حساب نمی آید؟
چرا چپ آغاز کشتار را از سال 60 و بویژه سال 67 ارزیابی می کند
در این برنامه من به مبارزه در کردستان از همان سال 1957 و سرکوب رژیم 
.....میپردازم

  .....کیومرث عزتی       
*****
*******
**************************
شنبه 19 سپتامبر- 29 شهریور
"تاریخچه ای ازجنبش طبقه ی کارگردرایالات متحده ی آمریکا"
 :با دکترعبدی جوادزاده
 استاد جامعه شناسی
فایل های یوتیوب / صوتی 

تاریخچه ای از جنبش کارگری در آمریکا
در این گفتگو  نگاهی اجمالی به پیشینه ی جنبش کارگری در امریکا طی ۱۲۰ سال اخیر و مبارزه ی آنان در کارخانه ها و نیز فعالیتهای سیاسی خواهیم داشت. درحالی که در اواخر قرن نوزدهم کارگران حق هیچ گونه مداخله در فعالیتهای سیاسی نداشتند که این امر موجب جنبش کارگری امریکا و حمایت آنها از  دستمزدها، شرایط کار، بهداشت و درمان و مسایل مربوط به کار شد و کمتر درگیر فعالیتهای سیاسی و کسب  قدرتهای  سیاسی شدند و به ندرت بطور مستقیم در سازندگی دولت سهیم بودند
تنها  چند بار سازمان دهندگان کارگری در کابینه های ریاست جمهوری گنجانده شدند و به ندرت کاندیدای ریاست جمهوری می شدند. این امر موجب شد  تا کارگران در رابطه با تصمیمات مهم  اقتصادی در مقایسه با مشارکت جنبش کارگری اروپا در امور سیاسی که در تاریخ آنها نیز از زمان سازماندهی جنبش کارگری از اواسط  تا اواخر قرن نوزدهم، مشاهده شده در رابطه با تصمیمات مهم اقتصادی در حاشیه قرار گیرند.  در ملل اروپایی جنبش کارگری  در قالب حزب کمونیست ، حزب سوسیالیست ، حزب کارگر ، حزب سبز ، احزاب کارگری و غیره به خوبی سازمان یافته اند،  کاندید و پیروز انتخابات می شوند، سیاست ها و تصمیمات اقتصادی سیاسی را تعیین و نقش بسزایی را ایفا  می کنند. در این گفتمان، ما پیرامون عوامل ایجاد این تفاوتها و چرا  کارگر آمریکایی فاقد هر گونه قدرت سیاسی  بوده است و چرایی و چگونگی  کناره گیری جنبش کارگری ایالات متحده از منظر سیاسی در طی چنین مدت زمان طولانی 
.خواهیم پرداخت

US History of Labor 

This is a brief look at US labor in the recent 120 years of struggle at the work place as well as in politics. 

Ironically, labor’s hands were cut short from politics in the late 19th century which made the American labor movement adhere to wages, work conditions, healthcare, and work-related issues and much less involved in politics and winning political power. US labor has very seldom had a hand in state building directly. Only a few times were labor organizers included in presidential cabinets, and very seldom did they run for president. This has made labor stand on the sidelines of politics in relation to major economic decisions. In comparison to European labor where their involvement in politics appears in their history since labor became organized from mid to late 19th century. In major European nations labor, well organized, in the form of Communist Party, Socialist Party, Labor Party, Green Party, Workers Part, etc. runs for office, wins elections, determines policy and political economic decisions and plays a significant role. In this talk we will delve into what explains this difference and why has American labor been so void of political power. Why and how is US labor politically sidelined for such long period of time? 


*******
************
***************
****
شنبه 5 سپتامبر - 15  شهریور
"برنامه ی یادمان زندانیان سیاسی در دهه ی شصت در ایران"
....گفت و شنودی با برخی از زندانیان سیاسی سابق 

:گفت و شنودی با

اصغر: از زندانیان دو رژیم شاه و جمهوری سیاسی

 علی دروازه غاریفعال سیاسی- زندانی سیاسی سابق و استاد دانشگاه

******************
***********
******
......به یاد میاورم
به همراه نسیم سحرگاهان
به همراه بوی مادران از خاوران
به همراه خاطره ی یاد رفیقان
.....همواره گرامی خواهم داشت یاد یاران را

    شهباز 
******
زندانی سروده ای از مهدی ایزدیار

******
********
سروده ای از محسن رجب زاده
:باز محرم
در کوچه ها و خیابان های خون آلود آبانماه
راه می افتند دوباره دسته ها
این نماد جهل و خرافه
با نوحه ی مداحان ثروت اندوز شب پرست
این باندهای سیاه
دسته های سینه زن
زنجیر زن و قمه زن براه
دستها را میبرند بر اسمان
فرود می آورند با صدای
طبل و مارش سرکوب پاسداران سرمایه
دست ها بر دهان توده ها
زنجیر ها بر دست و پا
قمه ها بر قلب خون آلود آبانماه
و اما کارگران فرا خوان می دهند برای
اعتصاب و اعتراض
برای تکمیل قیام آبانماه

محسن رجب زاده
21.09.2020

**********************
*************
شنبه 19 سپتامبر- 31 شهریور
عبدی جواد زاده
تاریخچه ای از جنبش طبقه ی کارگر در ایالات متحده ی آمریکا
 با عبدی جوادزاده استاد جامعه شناسی
*****

شنبه 29 اوت - 8 شهریور 
ساختار اقتصادی اجتماعی و حاشیه نشینی
:با کیومرث
 نویسنده و فعال جنبش کارگری 

Monday, October 12, 2020

شنبه 17 اکتبر- 26 مهرماه "مسئله و تاريخچه ی جنبش زنان در ايران"- قسمت دوم -گفت و شنودی با فرزانه و پاپو

 


 گفتمان سیاسی اجتماعی


8 شب اروپای مرکزی - 10:30 شب تهران -2بعدازظهر نیویورک

*********

شنبه 17 اکتبر- 26 مهرماه
 "مسئله و تاريخچه ی جنبش زنان در ايران"
قسمت دوم 
فایل های یوتیوب/ صوتی
 
به نظر ميرسد كه بعضی مردان و خدايان از هيچ چيز به اندازه ی اين ترس ندارند كه كنترلشان را بر زنان از دست دهند

اگر زنى به واقعيت پى ببرد، ياد ميگيرد خشم خود را بشناسد، آنوقت آماده است وارد عمل شود

مارى دالى، فيلسوف و نويسنده ی آمريكايى

گفت و شنودی با فرزانه و پاپو

 از فعالین مسایل زنان  

*********************
شنبه 10 اکتبر- 19 مهرماه
 "مسئله و تاريخچه ی جنبش زنان در ايران"
 گفت و شنودی با فرزانه و پاپو

 از فعالین مسایل زنان 
***
(فایل های یوتیوب/ صوتی(قسمت اول

*********

  دو موزیک در مورد بیروت - لبنان

1.به بیروت 

"Li Beirut/لبيروت" - Fairuz, a song to honor my country Lebanon🇱🇧 through these hard times


2. خواننده فیروز: به بیروت

Le Beirut

***************************

*******
"موسیقی در مورد " استثمار نیروی کار در طول تاریخ
دیوید روویکس (متولد 10 آوریل 1967) خواننده / ترانه سرا و آنارشیست آمریکایی است. موسیقی وی به مطالبی مانند جنگ عراق 2003 ، ضد جهانی سازی و عدالت اجتماعی می پردازد. اوهمیشه از اجرای ترانه های خود در اعتراضات و تظاهرات حمایت کرده است.


گرامی باد روز جهانی کارگر

به مناسبت روز جهانی کارگر

طرحی از آیدا  پایدار

*******

آموزش استفاده از پلتاک جدید - از عقاب 

***************

********

از  ما - برای شما

 اجرای سمفونی نهم بتهوون - توسط ارکستر سمفونی روتردام

:
همه ی ما  در صدد آنیم که خود را با واقعیت کنونی وفق داده  و در جستجوی راه حل هایی به منظور  حمایت از یکدیگر باشیم. نیروهای خلاق نیز در این زمینه  یاری می رسانند.  بیایید به گونه ای دیگر بیاندیشیم و خلاقیت خود را جهت همبستگی مان به کار بریم. چرا که اگر در کنار هم باشیم پیروزی از آن ماست
From us, for you;
We’re adjusting to a new reality and we’ll have to find solutions in order to support each other. Creative forces help us, let’s think outside of the box and use innovation to keep our connection and make it work, together. Because if we do it together, we’ll succeed.
******
نیل دیاموند و کووید-19

.نیل دیاموند سهم خود در پیشبرد جلوگیری از شیوع ویروس کورونا را ادا میکند. او روش خلاق جدیدی برای این کار پیدا کرده است. او شعر آهنگ مشهور خود (سویت کارولین) را برای استفاده به این منظور تغییر داده که با کلیک کردن روی لینک میشنوید
Neil Diamond is doing his part to promote steps to prevent the spread of the Coronavirus – and he found a creative way to do it. Diamond changed the lyrics to his iconic hit "Sweet Caroline" for a musical PSA about the virus.
*************


نوروز 1399


طرح:  کاری از آنتونی
نوروز 1399
**********

******************


گفتمان سیاسی اجتماعی