Saturday, June 23, 2018

کامیار شاپور، فرزند فروغ فرخزاد در 66 سالگی درگذشت

گفتمان سیاسی اجتماعی

*******************************
******************
**********
******
***


*********

!کامیار شاپور، فرزند فروغ فرخزاد در 66 سالگی درگذشتغم‌انگیز است، اما در بستر این جامعه، زیر حاکمیت جمهوری اسلامی جایگاهی شایسته برای آنانکه انسانی می‌زیند نیست، به ویژه برای هنرمندانی که در اوج تنهایی با هنر خویش در پی شب و روز دویدند تا نام نیک باقی بماند و یا شاید امروزه روز، خورشید با طلوع و غروب خویش، گوشه چشمی غمگنانه برای انسان‌ها و هنرمندان دارد تا شب و روز و تنهایی معنایی دیگرگونه داشته باشد!
چند سال پیش ویدئو مستندی درباره‌ی کامیار شاپور ساخته شد و نشان می‌داد که وی در پارک قیطریه گیتار می‌نوازد تا زندگی را شرافتمندانه بگذراند‌
!یادش گرامی باد

!!(پسر فروغ فرخزاد خواننده دوره گرد پارک قیطریه (فیلم مستند

*****طراحی کامیار شاپور از مادرش فروغ فرخزاد؛


کامیار شاپور افزون بر نوازندگی گیتار که خود را آماتور می‌دانست، اما به نقاشی و طراحی علاقه‌ی وافری داشت که همین چند وقت پیش نقاشی‌هایش را در قالب یک 
نمایشگاه ارائه داد که توجه دوستداران و منتقدان طراحی را به خود جلب کرد*******************************
******************
**********
******
***

گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment