Monday, May 27, 2013

:شنبه1و15 جون:ملی گرایی وتاثیر آن درجنبشهای اخیر

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه 1و15 جون

**********************

ملی گرایی وتاثیر آن درجنبشهای اخیر

 با

 عبدی جواد زاده 

و

 پویان

فایلهای صوتی

قسمت اول

1       2       3      

قسمت دوم


1      موزیک   

**************************Monday, May 20, 2013

شنبه 25 ماه مه:«انتخابات و کارزار سه روزه علیه آن»

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه 25 ماه مه

**********************

انتخابات

 و

کارزار سه روزه علیه آن

با

  الیجان

 و فریبا امیرخیزی

 از سازمان زنان ۸ مارس -ایران-افغانستان

 فایلهای صوتی

صحبت فریبا امیرخیزی

پرسش و پاسخ :  1-0    1     2     3        

صحبت پایانی    

موزیک  - ویدیو و شعر  شروع  برنامه

**************************************** 

"انتخابات"!!

سروده ای از پروانه قاسمی

بیش از دوهزارو پانصد سال

کشت وکشتارشاهان و فرمان روایان

مادران داغ دار، کودکان فقر وکار

اینک، فرمان روایان و جانیان

برای دوام جهل و خرافه

به فرمان خدایانشان

در شهرهای سیاهی و تباهی

قتل عام می کنند هر زمان

برای بقای خویش

حامیانشان در جهان

نوکران خود را انتخاب می کنند

دگر بار بوی تعفن

سبز و سیاه در هم می آمیزد

برای حفظ سلطه سرمایه داران

و نامش را می گذارند انتخابات

پروانه قاسمی

 15/05/2013

**************************
در

Paltalk

View All -> All Languages->Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعیMonday, May 13, 2013

شنبه 19 ماه مه:وجه تولید آسیایی:قسمت دوم: ادامه بحث هفته قبل


گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه 18 ماه مه

**********************

وجه تولید آسیایی

Asiatic Mode of Production; AMP

بررسی ریشه های استبداد شرقی

قسمت دوم: ادامه بحث هفته قبل

با

جابر کلیبی وسیاوش-بهزاد

مراجعی چند درمورد موضوع بالا برای مطالعه

فایلهای صوتی

فایلهای صوتی بحث هفته قبل
***************************

در

Paltalk

View All -> All Languages->Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaeeمقالات

2. جابر کلیبی: انتخابات" در جمهوری اسلامی
در یک نظام دیکتاتوریِ فاشیستی، توده های مردم تنها یک انتخاب در پیش رو دارند : سرنگونی رژیم حاکم

 

1.جابر کلیبی

اوضاع عمومی جنبش کارگری ایران، تزها و دورنماها


در حاشیه "انتخابات" در جمهوری اسلامی::از جابر کلیبی

جابر کلیبی
djaber_ka@yahoo.ca
در حاشیه "انتخابات" در جمهوری اسلامی
در یک نظام دیکتاتوریِ فاشیستی، توده های مردم تنها یک انتخاب در پیش رو دارند : سرنگونی رژیم حاکم

تکرار صحنه های مشمئز کننده ای تحت عنوان "انتخابات" در جمهوری اسلامی دیگر تبدیل به خیمه شب بازی بی مزه ای شده است. جمهوری اسلامی هرچند سال یکبار برای ادامه حاکمیت استبدادی خود، برنامه های از پیش تنظیم شده ای را تحت عنوان "انتخابات" که درواقع مفتضح ترین نوع انتصابات است، به مردم تحمیل می کند. رژیمی که در همه زمینه ها، از همان آغاز به قدرت خزیدن، چیزی جز اعدام، شکنجه، قتل عام، ترورهای فردی، فحشاء بی کاری، فقر و مذلت نصیب مردم زحمت کش ایران نکرده است، هیچ حقانیتی نه از نظر حقوقی و نه از نظر سیاسی و اجتماعی ندارد.اکثریت قریب باتفاق مردم ایران به دلایل بی شماری که محصول سلطه سیاه بیش از 30 سال دیکتاتوری خشن، فساد، ریا و تزویر، سرکوب و اعدام است هیچ گونه تمایلی نسبت به رژیم اسلامی ندارد که سهل است، حتا از آن متنفرند. ما این را در کوچه و بازار، کارخانه و دانشگاه و ...، در یک کلام همه جای ایران مشاهده می کنیم.
نگاهی به صحنه سازی ها و رقابت های مصنوعی کاندیداها نشان می دهد که همه ترفندها و عوامفریبی های حاکمیت دیگر هیچ کس را جلب نمی کند. کنار رفتن خاتمی، مهره سوخته و آبرو باخته رژیم به خوبی بیانگر این واقعیت. وعدهای بی اساس کروبی مبنی بر دادن "سهم نفت به افراد بالای 18 سال"!! و ادعای "تغییر قانون اساسی"!! در عین حال که وعده ی توخالی از قبیل آنچه خمینی، رفسنجانی، خاتمی احمدی نژاد و ...، پیش از رسیدن به حاکمیت می دادند را تداعی می کند(مجانی کردن آب و برق و رساندن نفت به خانه های مردم، شعارهای ظاهراً دموکراتیک و "گفتگوی تمدن "ها و...)، گویای آنست که از نظر حاکمیت، منابع و ثروت های مملکت ملک طلق این افراد است و آن ها فعال مایشاء سرنوشت همه چیز در ایران می باشند. در واقع هم همین طور است و این یکی از مظاهر برجسته ی استبداد می باشد! همه کاندیداهای رژیم که امروز این چنین برای حفظ ظاهر، چهره دموکراتیکی به خود گرفته اند، مسببان اصلی فقر، بی خانمانی، شکنجه، اعدام و همه آن چیزی هستند که امروز ببرکت سلطه سیاه سرمایه داری جمهوری اسلامی بسر مردم ایران آمده است. میان زحمت کشان ایران با حاکمیت اسلامی دریایی از خون قرار دارد که با هیچ ترفند و تغییر چهره و تعویض مهره ها التیام ناپذیر است.
برخی نیروهای اپوزیسیون تصور می کنند با تحریم انتخابات می توان موضع رادیکالی نسبت به رژیم جمهوری اسلامی اتخاذ کرد. آن ها چه بخواهند و چه نخواهند به نوعی وارد بازی های دموکراتیکی که در کشورهای سرمایه داری پیشرفته معمول است، می شوند. بباور نویسنده تحریم انتخابات در رژیمی که رای و نظر مردم را در تئوری و عمل سرکوب می کند و این را آشکارا در قوانین و فرهنگ خود نیز بیان می کند، به تنهایی شعاری اصولی و رادیکال نیست. زیرا 30 سال حاکمیت این رژیم نشان داده است که او به راحتی می تواند به عناوین مختلف برای خود رای بسازد و هر کس را که بخواهد از صندوق رای بیرون بکشد و هیچ مرجع، داخلی و خارجی قادر نیست در نحوه انتخابات و چگونگی رای گیری ها نظارت کند. این رژیم سلطه خود را با ریا و تزویر و سرکوب برقرار کرده و در این زمینه مثل هر دیکتاتوری دیگری از امکانات بسیاری برخوردار است. از رفراندم کذایی خمینی برای تحمیل نظام اسلامی گرفته تا همه انتخاباتی که پس از آن به عناوین مختلف انجام گرفته، همه چیز از پیش برنامه ریزی شده بود. با چنین رژیم که تا مغز استخوان ضد مردمی، توطئه گر، عوامفریب، ریاکار و جنایت پیشه است نمی توان با اصول و پرنسیپ های "دموکراتیک" و بطور مسالمت آمیز روبرو شد، تنها راه مبارزه جدی و موثر با همه ترفندهای رژیم جمهوری اسلامی، مبارزه جهت سرنگونی قهر آمیز آن است. از این رو، شعار اصولی و رادیکال در رابطه با انتحابات کنونی ریاست جمهوری، شعار سرنگونی این رژیم و مبارزه برای به قدرت رسیدن یک نظام دموکراتیک و اجتماعی است

Monday, May 6, 2013

شنبه 11 ماه مه:وجه تولید آسیایی:بررسی ریشه های استبداد شرقیگفتمان سیاسی اجتماعی


شنبه 11 ماه مه

زمان: به وقت

اروپای مرکزی20:00

نیویورک 14:00

تهران 22:30

**********************

وجه تولید آسیایی

Asiatic Mode of Production; AMP

بررسی ریشه های استبداد شرقی


با

جابر کلیبی و سیاوش-بهزاد

مراجعی چند درمورد موضوع بالا برای مطالعه

فایلهای صوتی

صحبتها

جابر کلیبی   سیاوش بهزاد

سوال و جواب 1       سوال و جواب2     سوال و جواب3

خلاصه بحث جابر کلیبی  خلاصه بحث سیاوش بهزاد

شعری از برتولت برشت

پروانه قاسمی

موزیک پایانی

***************************

در

Paltalk

View All -> All Languages->Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعیمراجعی درمورد وجه تولید آسیایی برای مطالعه

 

1.Montesquieu; Discourse on Despotism

**************************************

2.Karl Marx; Grundrisse.

Translated: Martin Nicolaus from German to English

Read:

Introduction

The Circulation process of Capital

Original Accumulation of Capital


***********************************************

3.Perry Anderson, Lineages of the Absolutist State

Read:

Part II: Eastern Europe

Two Notes:

Japanese Feudalism

The Asiatic Mode of production

4. بخشی از کتاب تبارهای دولت استبدادی نوشتهٔ پری آندرسون ترجمهٔ حسن مرتضوی

http://www.samaneno.org/Saamaanno16Zamime.pdf


5. Torab Saleth on Asiatic Mode of Production Part1    http://vimeo.com/56126328

6. Torab Saleth on Asiatic Mode of Production Part2     http://vimeo.com/56126329