Thursday, June 28, 2018

هفتم ژوئیه 2018 : با شیوا جواد زاده : روانکاو

گفتمان سیاسی اجتماعی

*******************************
******************
**********

زمان:  8 شب اروپای مرکزی، 10:30 شب تهران، 2 بعد از ظهر نیویورک 

Paltalk à View all  à All Languagesà Iran
********
آدرس گفتمان سیاسی اجتماعی در تلگرام  : @GSEIR  

https://t.me/GSEIR


*********

******************
هفتم ژوئیه 2018
شانزدهم تیرماه 1397
"با من چه کردی تو*؟ "


با شیوا جواد زاده
 :روانکاو
Psychoanalyst

 فایل های یوتیوب/صوتی  
بخش یکم     بخش دوم 


در این جلسه به مطالب زیر پرداخته خواهد شد :
   - روانشناسی از کجا و چطور شروع شد.
   - فلاسفه و متفکرانی که به روانشناسی پرداختند.
   - تحول بزرگی که فروید با معرفی ناخودآگاه در روان انسان در تاریخ ایجاد کرد.
   - آیا به صرف آگاهی داشتن از ناخودآگاهی که فروید مد نظرش بود درمان اتفاق می افتد؟
   -  چرایی درمان نشدن  به صرف آگاهی داشتن .
   - قدرت ناخودآگاه و اضطرار به تکرار انسان در زندگی.
   - روش درمان و شفا یا رنج کمتر با روانکاوی مدرن. ****

***********

*****

No comments:

Post a Comment