Monday, May 4, 2015

بحث های قبلی دکتر عبدی جوادزاده


گفتمان سیاسی اجتماعی

@@@@@@@@@@

شنبه 15 اردیبهشت 1397 
2018 پنجم ماه مه 

"گفت و شنودی درباره ی " فمینیسم 
  با
 عبدی جواد زاده
  استاد جامعه شناسی در آمریکا
هدف از این گفتگو و شنود بررسی نظرات گوناگون، در رابطه  با  مقوله ی  فمینیسم و نظام سرمایه داری است
در سال های نخست جنبش آزاد سازی زنان، بحث بر سر روابط فمینیسم، سرمایه داری و مارکسیسم بود.  توجه به مقوله ی کار، فمینیسم را به فمینیسم هژمونیک یا جریان اصلی فمینیسم در ایالات متحدۀ آمریکا تبدیل کرد؛ پشتیبانی کلی از "برابری" توسط فمینیست ها که می توانست در خدمت زنان باشد، با تغییر سیاست های کلان سرمایه، در خدمت به نیازهای نظام سرمایه داری جهانی منجر شد. امروزه روز، فمینیسم با انتقاد نابسامان از نئولیبرالیسم، مسائل مربوط به طبقه و نژاد را رها کرده است و به همین علت انگیزشی ساختاری برای جهانی شدن سرمایه محسوب می شود. فمینیسم آمریكایی در جلب زنان طبقه ی متوسط بسیار موفق بوده است، اما با منافع شركت هایی که بی رحمانه بیشتر زنان جهان را مورد سواستفاده یا حاشیه قرار می دهند، همسو می شود و جشن می گیرد. در این گفت و شنود  به مشکلات کنونی زنان   و اینکه آیا فمینیسم امروز می تواند برخی از این مشکلات  را  حل کند  پرداخته خواهد شد 

      با حضور     
   و 
هما مرادی


متخصص علوم تربیتی و فعال حقوق زنان
 "به زعم لوئیزه اف پوش ،از صاحب نظران فمینیست آلمانی، فمینیسم تئوری جنبش عدالت خواهی جنسیتی است"
فمینیسم هرگز ادعای ایدیولوژیک بودن را نداشته است و به همین دلیل در زندان انحصارحقیقت به بند کشیده نشده است. جهان بینی و یا پلت‌فرم حزب جهانی هم نیست
وهمین خصوصیت یکی از دلایل بالندگی آن شده و بدون آنکه گروهی "پیشرو" کادر وکمیته ی مرکزی آنرا  سازماندهی کنند روز به روز در سراسر جهان وسعت بیشتری می یابد
فمینیست ها را هرگز نمی توان جمع بست، چرا که به طبقه و اقشار گوناگونی متعلقند، و جایگاه  طبقاتی، آنها  را بعضا  در مقابل هم قرار می دهد، 
مبارزه فمینیست ها بین المللی ست اما "یک" جنبش نیست، به همین دلیل در ادبیات فمینیستی از جنبشها ی زنان سخن گفته میشود
این نوع سازمانیابی و حرکت اجتماعی در نوع خود بی نظیر است و در تعاریف تا کنون موجود جای نمی گیرد. احکام کلی در رابطه با ان نمی توان صادر کرد، و تهیه آمار و ارقام به دلیل پراگندگی خواستگاههای بعضا متضاد بسیار پر خرج و به سختی قابل اجراست.  جنبش های فمینیستی تقریبا در تمامی جوامع جهان که ساختار عمومی آنها مرد محور است ، حرکتی مزاحم، بی معنا، مسخره ،بی ارزش، غیر علمی، (آشکار و یا پنهان ) قلمداد میشود. کسانی که معتقد به سیستم سرمایه داری هستند، فمینیست ها را جیره خوار چپ ها می دانند و به همین دلیل  ادعا می کنند، فمینیست ها هم مرده اند، و چپها هم مبارزات زنان را لیبرالیستی دانسته و آنرا  در خدمت سیستم کاپیتالیستی و نئو لیبرالیستی  می دانند 
  فمینیسم فریاد حق طلبانه ی زنان در طول تاریخ  علیه بردگی، اسارت،  شکنجه و خشونت ساختاری، بی عدالتی و نا برابری ست. این فریاد، فریاد زنان است اما این مبارزه زنانه نیست،مبارزه انسان و انسانیت است


فایل های صوتی/ ویدیو
*******

شنبه 9 ماه مه

،قاچاق انسان در بستر نظام سرمايه داری 
 سرکوب و بهره کشی


  Human trafficking in the context of Capitalism, 

What it means to Exploit and Oppress?
@@@@@@@@@@@@@@@


بحث های قبلی عبدی جوادزاده 
@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@روز جهانی کارگران گرامی باد


@@@@@@@@@@@@@@
چيستان
مجید نفیسی
برای روز جهانی كارگر
ميوه نيستم كه بگندم
يا كالا كه بپوسم.
من آفريده ي كارِ خويشتنم.
مورچه نيستم كه به يك صف راه روم
يا كاربافك كه به تنهايي تار تَنم.
من آبستنِ جمعِ خويشتنم.
با اين همه، در محرابهاي پول
بر بتِ وارونه ي خويش نماز ميگذارم
و در بازارهاي كالا به زنبيل ميكشم
از بدنِ گرمِ تكه تكه شده ي خود.
حالا بگو كه كيستم
زنده يا مرده به چيستم؟
اين چيستانيست ساده و سمج
از پايِ كرسيِ شبِ يلدا.
آيا كار، نفرينِ آفريننده ي من است*
يا داستانِ آفرينشم؟
@@@@@@@@@@@@@
_____________________

گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment