Wednesday, November 9, 2011

نوامبر- 2011


در

گفتمان سياسی اجتماعی

زمان : شنبه ساعت 19.00 به وقت اروپای مرکزی، نیویورک 14.00 و

تهران 20.30

Paltalk

All rooms , All Languages, Iran, Iran Goftemaan Siasi Ejtemaee

*************************************************************

26 نوامبر

امروز برنامه سخنرانی در گفتمان

نیست

**************************************

19نوامبر

شورشهای مردمی در

کشورهای خاورميانه

با

عزت مصلی نژاد


فایلهای صوتی

1 2 3 4 5 6

موزیک

در تاریخ 17 دسامبر ۲۰۱۰ در تونس پایتخت کشور تونس اتفاقی‌ رخ داد که به صورت نخستین جرقّه‌یی‌ در آمد که سراسر خاورمیانه را در آتش شورش فرو برد. جوانی ۲۶ ساله به نامه محمد البوعزيزي خود را درمیدان عمومیِ شهر به آتش کشید. این واقعهٔ به تظاهراتی عمومی‌ دامن زد تا جائی‌ که در عرض ۲۸ روز رئیس جمهور را از کشور فراری داد. این موضوع به قیامهای مردمی در کشورهای عربی‌ دامن زد، تا جائی‌ که در عرضِ ۱۸ روز رئیس جمهور مصر حسنی مبارک را به استعفا مجبور کرد. دامنه‌ای قیام به جایی رسید که منجر به سرنگونیِ رژیم قذافی و کشته شدن او توسط شورشیان گردید. این قیام هم اکنون در سوریه لیبی وبحرین با شدت ادامه دارد. در این برنامه پسّ از بررسیِ ریشه‌های تاریخی‌ این شورش ها، ویژگیهای مشترک این قیام ها با توجه به نقش بنیاد گرایان مذهبی‌ در آیندهٔ منطقه بررسی خواهد شد.

عزت مصلی نژاد

فعال در مرکز حمایت از قربانیان شکنجه کانادا

و

نويسنده

کتاب

زير چاپ

بازگشت بیرحمانه خدايان

Ezat Mossallanejad holds a Ph.D. degree in Political Economy. As a victim of torture in Iran, Ezat escaped to Canada in 1985. In Montreal, he was a founding member of the Iranian Cultural and Community Centre. In Toronto, he worked as a Refugee Policy Analyst with the Jesuit Refugee Service-Canada. At present, Ezat works as a full-time Counsellor and Policy Analyst with the Canadian Centre for Victims of Torture (CCVT). He is a member of the Editorial Board of Refugee Update and is presently on the Board of the Canadian Centre for International Justice (CCIJ). Sleeping Giant Productions has made a documentary about Ezat’s experience of torture which has frequently been broadcast by Vision TV.
Ezat was the Chair of the Board of Culturelink and is on the Board of the Canadian Centre for International Justice.
He is the author of four books in Persian and two books in English: Torture in the Age of Fear, Seraphim Editions, Canada 2005; and Political Economy of Oil, Criterion Publication, New Delhi, India 1986.
In his mission to protect refugees and survivors of torture, he has travelled to different countries including USA, Mexico, Rwanda, Switzerland, Austria, Nigeria, Uganda, Thailand, India and Cyprus. His book, Torture in the Age of Fear, was published in September 2005

*******************************************************************************************************

12 نوامبر

سينماگران و زندانيان جمهوری اسلامی

گروگان های سياسی يا زندانيان سياسی

با

بصير نصيبی

سينماگر ومنقد سينما

فایلهای صوتی

1 2 3 4

موزیک

سینماگران وزندان های حمهوری اسلامی

گروگان های سیاسی یا زندانی های سیاسی؟!

کار نامه ننگین تمام عمرج. اسلامی با قتل ، زندان ، اعدام ،ترور همراه بوده است، با دید بسته وارتجاعی نظام اسلامی زنان خانواده سینما در خدمت فساد نظام پیشین وشایسته ملامت وتحقیر بودند، زندان وشکنجه برای زنان سینما که در نظام پیشین کار میکردند از همان سالهای نخستین استقرارج. اسلامی اعمال می شد اما بعدا ووقتی خودشان نیاز به سینمای تبلیغاتی داشتند با فرمان فتوا گونه اما م، محسن مخملباف سینمای اسلامی پاک را بنا نهاد. هر چند سینماگرانی که در این نظام رشد داده شده بودندمدتی از تعرض مصون بودند.اما به تدریج که ج. ا.براوضاع مسلط شد سختگیری وفشار بر خانواده سینما را از سر گرفت بسیاری از زنان سینمای ج. اسلامی به جرم های واهی ممنوع الشغل شدند ، شرکت در میهمانی های طاغوتی ، شنا در استخر مشترک با مردان، و...مواردی دیگراز این دست بازیگرانی را که به همه بازی های ج. اسلامی هم تن داده بودند مثل فاطمه معتمد آریا ویا نیکی کریمی را هم بی نصیب نگذاشت ،در مورد سینماگران هم سانسور اسلامی اکثر فیلم های ج. ا را از محتوای اولیه اش دور کرده است اما مدتی است که اینها علاوه بر اعمال سانسور به شدیدترین شیوه وآمیخته با دید ارتجاعی وعقب مانده وپوسیده 1400 سال پیش، زندان وشلاق .بازداشت راهم به رفتار های انسانی!/ اسلامی خود افزوده اند. فیلمسازان ،بازیگران، تهیه کنندگان سینمای جمهوری اسلامی که سالها ست تسویه شده اند وآن ها که مانده اند اکثرا نهایت خواستهایشان اگر هم بخواهند خودشان را مترقی معرفی کنند از حد وحدود رفرمیست های داخل نظام فراتر نمی رود،اما میخواهند اینها را هم وادار کنند که همه زیر عمامه رهبر که خودشان او را رهبر فرزانه دانسته بودند بخزند و باند مغلوب نظام وحمایت از آن را فراموش کنند. اما وضعیت سینماگران مرتبط با جناح به اصطلاح اصلاح طلب که مورد پسند مقامات امنیتی/ سینمایی باند غالب نیستند واحکامی برایشان صادر می شود وبعد حکم را به راحتی تغییر می دهند واصولا رفتار با آنان هیچ ربطی با زندانیان سیاسی که در سیاهچال های نظام مافیایی زیر شکنجه هستند ویا سر به نیست می شود ویا روزی چند تایشان اعدام می شوند بدون این که حتا یک نفر در جریان محاکمه قلابی آنان باشد ندارد . اینها در حقیقت گروگان سیاسی هستند نه زندانی سیاسی ما در این برنامه به یاری شرکت کنندگان این مسئله را از زوایای مختلف می شکافیم با امید که با هوشیاری بیشتر با شگر دهای آخوند های مکار مقالبه کنیم.

*********************************

*********************

5 نوامبر

خيزش های اخير و چشم انداز سوسياليزم

بحث عمومی

Tuesday, November 8, 2011

شعری از غاده السمان


شعری از غاده السمان

شاعری از سوریه

با صدای دوست عزیز آرنیکا


برایم مداد بیاور مداد سیاه

می‌خواهم روی چهره‌ام خط بکشم

تا به جرم زیبایی در قفس نیفتم

یک ضربدر هم روی قلبم تا به هوس هم نیفتم!

یک مداد پاک کن بده برای محو لب‌ها

نمی‌خواهم کسی به هوای سرخیشان، سیاهم کند!

یک بیلچه، تا تمام غرایز زنانه را از ریشه درآورم

شخم بزنم وجودم را ... بدون این‌ها راحت‌تر به بهشت می‌روم گویا!

یک تیغ بده، موهایم را از ته بتراشم، سرم هوایی بخورد

و بی‌واسطه روسری کمی بیاندیشم!

نخ و سوزن هم بده، برای زبانم

می‌خواهم ... بدوزمش به سق

... اینگونه فریادم بی صداتر است!

قیچی یادت نرود،

می‌خواهم هر روز اندیشه‌ هایم را سانسور کنم!

پودر رختشویی هم لازم دارم

برای شستشوی مغزی!

مغزم را که شستم، پهن کنم روی بند

تا آرمان‌هایم را باد با خود ببرد به آنجایی که عرب نی انداخت.

می‌دانی که؟ باید واقع‌بین بود !

صداخفه ‌کن هم اگر گیر آوردی بگیر!

می‌خواهم وقتی به جرم عشق و انتخاب،

برچسب فاحشه می‌زنندم

بغضم را در گلو خفه کنم!

یک کپی از هویتم را هم می‌خواهم

برای وقتی که خواهران و برادران دینی به قصد ارشاد،

فحش و تحقیر تقدیمم می‌کنند،

به یاد بیاورم که کیستم!

ترا به خدا ... اگر جایی دیدی حقی می‌فروختند

برایم بخر ... تا در غذا بریزم

ترجیح می‌دهم خودم قبل از دیگران حقم را بخورم !

سر آخر اگر پولی برایت ماند

برایم یک پلاکارد بخر به شکل گردنبند،

بیاویزم به گردنم ... و رویش با حروف درشت بنویسم:

من یک انسانم

من هنوز یک انسانم

من هر روز یک انسانمThursday, November 3, 2011

Archive
سینماگران وزندان های حمهوری اسلامی

سینماگران وزندان های حمهوری اسلامی

گروگان های سیاسی یا زندانی های سیاسی؟!

کار نامه ننگین تمام عمر ج. اسلامی با قتل ، زندان ، اعدام ،ترور همراه بوده است، با دید بسته وارتجاعی نظام اسلامی زنان خانواده سینما در خدمت فساد نظام پیشین وشایسته ملامت وتحقیر بودند، زندان وشکنجه برای زنان سینما که در نظام پیشین کار میکردند از همان سالهای نخستین استقرارج. اسلامی اعمال می شد اما بعدا ووقتی خودشان نیاز به سینمای تبلیغاتی داشتند با فرمان فتوا گونه اما م، محسن مخملباف سینمای اسلامی پاک را بنا نهاد. هر چند سینماگرانی که در این نظام رشد داده شده بودندمدتی از تعرض مصون بودند.اما به تدریج که ج. ا.براوضاع مسلط شد سختگیری وفشار بر خانواده سینما را از سر گرفت بسیاری از زنان سینمای ج. اسلامی به جرم های واهی ممنوع الشغل شدند ، شرکت در میهمانی های طاغوتی ، شنا در استخر مشترک با مردان، و...مواردی دیگراز این دست بازیگرانی را که به همه بازی های ج. اسلامی هم تن داده بودند مثل فاطمه معتمد آریا ویا نیکی کریمی را هم بی نصیب نگذاشت ،در مورد سینماگران هم سانسور اسلامی اکثر فیلم های ج. ا را از محتوای اولیه اش دور کرده است اما مدتی است که اینها علاوه بر اعمال سانسور به شدیدترین شیوه وآمیخته با دید ارتجاعی وعقب مانده وپوسیده 1400 سال پیش، زندان وشلاق .بازداشت راهم به رفتار های انسانی!/ اسلامی خود افزوده اند. فیلمسازان ،بازیگران، تهیه کنندگان سینمای جمهوری اسلامی که سالها ست تسویه شده اند وآن ها که مانده اند اکثرا نهایت خواستهایشان اگر هم بخواهند خودشان را مترقی معرفی کنند از حد وحدود رفرمیست های داخل نظام فراتر نمی رود،اما میخواهند اینها را هم وادار کنند که همه زیر عمامه رهبر که خودشان او را رهبر فرزانه دانسته بودند بخزند و باند مغلوب نظام وحمایت از آن را فراموش کنند. اما وضعیت سینماگران مرتبط با جناح به اصطلاح اصلاح طلب که مورد پسند مقامات امنیتی/ سینمایی باند غالب نیستند واحکامی برایشان صادر می شود وبعد حکم را به راحتی تغییر می دهند واصولا رفتار با آنان هیچ ربطی با زندانیان سیاسی که در سیاهچال های نظام مافیایی زیر شکنجه هستند ویا سر به نیست می شود ویا روزی چند تایشان اعدام می شوند بدون این که حتا یک نفر در جریان محاکمه قلابی آنان باشد ندارد . اینها در حقیقت گروگان سیاسی هستند نه زندانی سیاسی ما در این برنامه به یاری شرکت کنندگان این مسئله را از زوایای مختلف می شکافیم با امید که با هوشیاری بیشتر با شگر دهای آخوند های مکار مقالبه کنیم.