Saturday, March 17, 2012

نوروزدگفتمان سياسی اجتماعیهر روزتان نوروز

نوروزتان پیروز

Sunday, March 11, 2012

خشونت سفید و مبارزات زنان مارچ 13

دگفتمان سياسی اجتماعی

19.00 زمان : به وقت اروپای مرکزی

1.00 نیویورک

شب9:30 تهران

در

Paltalk

View All à All Languages à Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaee

میتوانید به چت روم

از طریق لینک داده شده در آخر این صفحه هم وارد شوید


خشونت سفید و مبارزات زنان
با
گنش و نینا

فایلهای صوتی

نینا

گنش

4.سوال و جواب

Monday, March 5, 2012

مارچ 10
دگفتمان سياسی اجتماعی

میتوانید به چت روم

از طریق لینک داده شده در آخر این صفحه هم وارد شوید

از طریق پنجره آذرخش تی وی با کلیک کردن

برنامه را به صورت زنده ببینید

*************************************************10 مارچ

جایزه ی اسکار از آغاز تاکنون


بررسی وگزارشی از بصیر نصیبی

آیا اسکار یک جایزه ی با ارزش سینمایی است؟

اسکار وسیاست روز امریکا

چه فیلمسازانی جایزه اسکار را نپذیرفتند؟

فیلم برای اسکار به چه شیوه ای انتخاب می شود؟

جمهوری اسلامی واسکار.

زمینه چینی ج. اسلامی برای کسب مجسمه اسکار از چه زمانی آغاز شد؟

سایت سینمای آزاد

فایلهای صوتی

بحٍث اصلی

پرسش و پاسخ

1 2 3