Thursday, December 25, 2014

دسامبر 27 باعبدی جواد زاده-جدايی دين از دولت آیا در خاورميانه امکان پذيراست؟

گفتمان سیاسی اجتماعی

_________________

Paltalk

View all  ---> all Languages---> Iran 

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

_______________________________

 27 دسامبر

 جدايی دين از دولت آيا در خاورميانه امکان پذيراست؟گفتگو 
با

 عبدی جواد زاده


استاد جامعه شناسی

جهان، شاهد خیزشِ مردم خاورمیانه برای زیر سؤال بردن دولت های استبدادی در سال های اخیر بود. معترضان، خواستار برابری، عدالت، آزادی‌های اجتماعی، سیاسی و دستیابی به فرصت های اقتصادی بودند. هرچند تقاضای برقراری حکومت سکولار، خواست اولیه ی چنین خیزش های اجتماعی و انقلابی نبود؛ اما به نظر می رسد که‌ ناخشنودی های اصلی موجود‌، ناشی از  خواست مردم برای پایان دادن به دولت های استبدادی و در نهایت ایجادِ دولتی سکولار است. گقتنی است که جدایی  دین از دولت، نقطه ی اختلاف مردم دین باور و  مذهبی های افراطی در خاورمیانه بوده و هست.

فایل های  یوتیوب / صوتی____________________________________________________


1 اسلاید شماره


2 اسلاید شماره
 3 اسلاید شماره
4 اسلاید شماره
 5 اسلاید شماره
 6 اسلاید شماره7 اسلاید شماره

8  اسلاید شماره
9 اسلاید شماره


 10 اسلاید شماره11  اسلاید شماره

12 اسلاید شماره


13 اسلاید شماره
14  اسلاید شماره

15  اسلاید شماره
16  اسلاید شماره
--------------------------------


ویدیو کلیپ اسلاید ها 
___________

4 اکتبر

بررسی‌ جامعه شناسانه ی تأثير اسلام و اعتقادات اسلامی
در فرهنگ سیاسیِ ایران و مصر. 

با

 عبدی جواد زادهدر این گفتگو، ریشه‌های عمیق فرهنگ اسلامی موجود در فرهنگ سیاسی دو کشور ایران و مصر، بررسی‌ خواهد شد. تفاوت‌های جامعه شناسانه ی موجود در ايران و مصر با بررسی نتایج  جنبش ها و قیام‌های اجتماعی  بهتر نمایان می شود. به طور مثال  مقايسه ی نتايج انقلاب ۱۹۷۹ در ایران و قیام ۲۰۱۲ در مصر


فايلهای صوتی
*******************************

_________

گفتمان سیاسی اجتماعی
___________________

No comments:

Post a Comment