Saturday, December 27, 2014

2014- در يک نگاه


گفتمان سیاسی اجتماعی
___________________ 2014   در يک نگاه   

با درود و تبريک سال نو ميلادی

دوستان گرامی، بدیهی است که حضور شما در برنامه های سال گذشته ی گفتمان سياسی اجتماعی، برای هرچه بهتر برگزاری جلسه ها، بسیار مؤثر و ارزشمند بوده است. دست اندرکاران "گفتمان سیاسی اجتماعی"  از حضور یکایک  شما سپاسگزارند.
فهرست سخنرانی های ارائه شده در اتاق گفتمان سياسی اجتماعی در سالی که گذشت، با عنوان "2014 در یک نگاه" در زير تقديم می شود.
" 2014 در يک نگاه "گفتمان سیاسی اجتماعی
_____________________No comments:

Post a Comment