Monday, August 22, 2016

شنبه 8 اکتبر 2016 - با نادر خلیلی

گفتمان سیاسی اجتماعی

*****
زمان:  8 شب اروپای مرکزی، 10:30 شب تهران، 2 بعد از ظهر نیویورک 
Paltak à View all  à All Languagesà Iran
Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee
******************
*******************

***********

شنبه  8 اکتبر 2016

 مبانی، جایگاه، تاثیر وعملکرد «متافیزیک» بر انسان و جوامع انسانی.فایل های صوتی/یوتیوب


آنچه تاکنون از رویکردهای فلسفی و روند دانش به نمایش در آمده است، حاکی از تغییر درون مایه ها و درک و دریافت از مفاهیم بر روی مقولات و پدیدارها بوده است و این روند همچنان ادامه دارد. به این خاطر نمی توان هیچکدام از این مفاهیم را مطلق گرایانه، ثابت و قطعی دانست؛ اما با این وجود می توان گزارشی نسبت به روند هر کدام از آنها را ارایه داد و دراین میان «متافیزیک» آن چیزی است که در گذار زمان و در هر دوره ای، چهره ای از خود را به نمایش در آورده است که این تغییرات در روند و کارکرد آن بر انسان و جامعه ی جهانی اش، در نمود های مختلفی، آشکارا و نمایان است. از نظر من متافیزیک متشکل از سه شاخه ی اصلی است. 1_ ایده آلیسم ( که تمامی ادیان و مذاهب تنها یکی از شاخه های این بخش به حساب می آیند). 2_ رشنالیسم یا همآن عقلانیت که هنوز هم 

*******************************
******************
**********
******

گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment