Thursday, December 26, 2019

هفتم دی ماه 1398- 28 دسامبر 2019- نقش جنبش آبان ٩٨ در شفافيت تاريخ - گفت و شنودی با پویان

 گفتمان سیاسی اجتماعی


زمان برنامه :  8 شب اروپای مرکزی، 10:30 شب تهران،  2 بعداز ظهر نیویورک 

**********

هفتم دیماه 1398- 28 دسامبر2019


نقش جنبش آبان ٩٨ در شفافيت تاريخ

در پيچ های تند تاريخ همواره واقعيت هايی آشكار ميشود كه شايد در روند حركت طبيعِی آن امكان پذير نبوده و در بستر اين واقعيت  دیگر جایی برای توجیه نمیتواند وجود داشته باشد، و با توجه به اين شرايط تاريخی، سخنگويان جمهوری اسلامی وقيهانه و با صراحت از جايگاه خود به مردم معترض كه برای  نان ، آزادی ، برابری به خيابان  ها آمده اند، اعلام جنگ ميكند.
حسين نجات، معاون فرهنگی سپاه پاسداران اخيرأ گفته "مدل جديد براندازی غرب ،  ناجنبش اجتماعی است كه تكيه به افراد فرودست جامعه دارد، افرادی كه محصول  حاشيه نشينی و بيسوادی هستند ودر فضای مجازی آلوده شده اند." 

                   گفت و شنودی با پویان                        

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج و فعال سياسی

************


ویدیو کلیپی به مناسبت سالگرد ۱۶ آذر، روز دانشجو از داخل ایران

جنبش دانشجویی و دانشگاه در ایران زنده است 

هموطن بر پا خیزیم

کاری جدید از عقاب

برای دیدن کلیپ اینجا کلیک کنید

*****

"نمی ترسند"،

سروده ای از شهریار دادور

************

 شنبه 23 آذرماه1398 - 14 دسامبر  2019  
١٦ آذر تجلی جنبش دانشجويی  

شنبه گذشته، شانزدهم آذر، جنبش دانشجويی بار ديگر در شرايط به شدت امنيتی جسورانه طنين صدای خود در همبستگی و  وحدت با خيزش خونين آبان را با شعار 

"آبان ادامه دارد/ حتی اگر شب و روز / بر ما گلوله بارد"

 با صدای بلند به جهان إعلام كرد


   گفت و شنودی با پویان
 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج و فعال سياسی

@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@
اندرون های توانا
سروده ای از ساسان دانش
تقدیم به یارانی که سرافراز رفتند تا انسان را معنا کنند و تقدیم به یارانی که رنج

زندان را شکیبایی می کنند تا معنای انسان را ژرفا بخشند

@@@@@@@@@


*********
 شنبه 16 آذر ماه1398  - 7 دسامبر  2019  

دست های آغشته به خون  رژيم جنايت كار جمهوری اسلامی

با پویان 


غافلان
همسازند
تنها طوفان
                      كودكان نا همگون می زايد
همساز
سايه افكنانند
محتاط
در مرز هاي آفتاب
در هيأت زندگان
                           مردگانند

و اينان دل به دريا افكنانند
به پاي دارنده ی آتش ها
زندگانی
                        دوشادوش مرگ
                                                 پيشاپيش مرگ
همواره زنده از آن سپس كه با مرگ
و همواره بدان نام
                              كه زيسته بودند
كه تباهي
از درگاه بلند خاطرشان
                           شرمسار و سرافكنده ميگذرد
كاشفان چشمه
كاشفان فروتن شوكران
جويندگان شادی 
                           درمجری آتشفشان ها
شعبده بازان لبخند
                             در شبكلاه درد
در جا پايی ژرف تر از شادی
در گذرگاه پرندگان

در برابر تندر مي ايستند
خانه را روشن ميكنند
و مي ميرند.

         احمد شاملو

با پویان 

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج و فعال سياسی
***************************

سروده ای از شهریار دادور 
****
 "ﺳﺮودی در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﯽ اﻧﺪازﮔﯽ " 
در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺮدم
*****


 "ﺳﺮودی در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﯽ اﻧﺪازﮔﯽ " 
در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺮدم

 ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ ، ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ 
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ و ﭘﺮﮐﺎرﯾﻢ 
ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﺴﺎط ﺗﻮ
 ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎرﯾﻢ
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ
 ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ و ﭘﺮﮐﺎرﯾﻢ
 ﺑﺒﯿﻦ اﻓﺰوﻧﺘﺮ از ﻫﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎرش ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺴﺎن
 ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎن
 ﻣﻦ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻢ و
 ﮔﺮم ﭘﯿﮑﺎرﯾﻢ*************

 زندانی - کاری از مهدی ایزد یار

برای دیدن کلیپ یوتیوب اینجا کلیک کنید


  زندانی - کاری از مهدی ایزد یار

 زندانی - کاری از مهدی ایزد یار

طرح، نوشته، سروده و خوانش

 از مهدی ایزد یار 

 بیست و پنج مارس  2017


تور ها   ساختند و قصه ها پرداختند
     زنجیر ها  تافته کردند  و  دیوارها کشیدند 
    شمشیر ها  گداختند 
  و به هم پیوند زدند 
 تا پر قدرت ترین  و زیبا ترین طبیعت
  که نشان دوست داشتن  و زندگی است را به حبس بکشند 
  تا صدای آنهایی را  که با بیانشان
 می توانند  قدرت تیز جنایت  ظلم و دروغ را ذوب کنند
 به بند به کشند 
   آنان  غافل از آنند 
که زندگی، شور و دوست داشتن را نمی توان به بند کشید 
 فریاد آزادی خواهی  و آزادی خواهان را 
 خیال خامی است خاموش کردن ......... 
تا خورشید نیرو بخش
  تا باران  زندگی زا 
  تا زمین  زاینده  
  در من و تو  و تو
 ای آزادی  ظاهرا  به بند کشیده   وجود دارد
   می توان ...فریاد زد 


مهدی ایزد یار ...... بیست و پنج مارس  2017 


****************

*****************


!روز دانشجو، گرامی باد

دانشجویان سراسر کشور با حضور موثر خویش در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها، شانزدهم آذر 1398 را گرامی داشتند و علیه سرکوب، کشتار، حجاب اجباری، تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی، به ویژه علیه دستگاه مخوف امنیتی و قضایی به اعتراضگری پرداختند.
یکی از زیباترین رخدادهای امسال، نسبت به سال‌های گذشته، این بود که جنبش دانشجویی، پس از یک دوره‌ی طولانی سیطره‌ی کاسبان قدرت بر جنبش دانشجویی، چه اصلاح‌طلبان حکومتی و چه اپوزیسیون تقلبی در قالب سازمان‌ها و احزاب کاغذی، سرانجام با تلاش و مبارزه‌ی پیگیر خویش، جایگاه راستین خود را به دست آورد؛ خیزش فرودستان دی ماه 1396 و پیرو آن، خیزش اجتماعی آبان ماه 1398 یاری رساند تا جنبش راستین دانشجویی فعالیت خود را با هویت واقعی خویش، بار دیگر آغاز کند.
در تجمع روز دانشجو در دانشگاه هنر تهران، دانشجویان هنر با یک نوآوری، یک چیدمان اعتراضی درست کرده بودند و همراه با پلاکاردی که روی آن نوشته بودند: "به یاد کشته شدگان بی‌تدفین" به "روز دانشجو" ژرفا بخشیدند. گفتنی است که کیفیت برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در سراسر کشور امسال، نشان داد که به هویت واقعی خود دست یافته است، یکی از این پارامتر‌ها در سراسر کشور، تهیه‌ی پلاکاردهایی در مورد "سرنگونی نئولیبرالیسم" بود که به شدت اصلاح‌طلبان و اپوزیسیون تقلبی را به ویژه یکی از نظرپردازان آنها "احمد زیدآبادی" را افزون بر اینکه عصبانی کرد، او را وادار به واکنش نیز کرد
بدیهی است که پیروزی هر جنبش اجتماعی، ازجمله جنبش دانشجویی در گرو استقلال آن جنبش و حفظ جایگاه واقعی آن جنبش در کنش‌های اجتماعی میسر خواهد بود

ساسان دانش

---------------------------------

شنبه 23 نوامبر2019-2 آذرماه 1398

ساعت 2 بعدازظهر نیویورک - 10:30 شب تهران -8  شب اروپای مرکزی

تئوری پست مدرنیسم

با عبدی جوادزاده

استاد دانشگاه در آمریکا


**********

شنبه نوزدهم اکتبر 2019

 بیست وهفتم مهرماه 1398

ساعت 2 بعدازظهر نیویورک - 10:30 شب تهران -8  شب اروپای مرکزی

ادامه ی بحث گذشته

نظر و كنكاشی  در پديده هاِی "دولت ملت"،
 "دولت"،"دولت مدرن" و "ناسيوناليسم"


با پویان

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج و فعال سياسی
"حاكميت مدرن" بدون شك ريشه در عروج سرمايه داری تاريخی دارد، ولی در پروسه اين روند و هم زمان روابط تشكيل هويت هاي جمعی پيشين را دچار انفصالی مدرن ميكند. بدين ترتيب جوامع غيرسرمايه دارانه تحت فشار گسترش تاريخي سرمايه دارانه مجبور به اتخاذ پروژه های ناسيوناليستی به منظور بقای سياسی خود ميشوند، به اين ترتيب اين پروژه ها به دليل موتور محركه ی  بيرونی آن، شكل قالب سياسی ملت يعني "حاكمتی مدرن".
پيش از محتوای اجتماعی ملت،  انباشت اوليه صورت ميگيرد ، به اين ترتيب شاهد حاكميت هايی سياسي با پارادوكس نظام سرمايه داری و حاكميت "غير مدرن" عقب مانده روبرو هستيم كه بررسی تجربی و نظری اين روند ريشه در ناموزونی حركت سرمايه و نتايج مركب آن دارد
**************


آیا این بخاطر آزادی است؟

*******

امروز 26 مهرماه سالروز تولد "ندا ناجی" از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر است. او صد و هفتاد و‌ ‌یک روز است که در بازداشت است. متن زیر را همسر وی "جمال عاملی" نوشته و در توئیتر خود منتشر کرده است

امروز تولد 30 سالگی توست و صدوهفتادویکمین روز از بازداشت‌ات ️و من که باید چیزی بنویسم برای تو، برای دلتنگی‌هایم، حالا که نیستی نوشتن برایم سخت‌تر شده، آن وقت‌ها که پیش هم بودیم، هرچه می‌نوشتم، اول به تو نشان می‌دادم؛ تو باید تشخیص می‌دادی که نوشته‌ام به درد بخور است یا نه، و حالا نیستی و من سعی می‌کنم اصلا به این فکر نکنم که این سطرها می‌توانند چقدر ضعیف باشند.
️پاییز هفت سال پیش بود که برای اولین بار در پارک ایرانشهر همدیگر را دیدیم و من چقدر خوشبخت بودم که آن روز تو را یافتم. از آن روز تنها دوبار از هم جدا بوده‌ایم و بی‌خبر از هم، بار اول همان سال 1391 بود و دوهفته‌ای که من بازداشت بودم و این بار 171 روز است که تو در بازداشتی و معلوم نیست این بازداشت لعنتی تا کی قرار است کش بیاید
️آدم‌ها توان عجیبی در عادت کردن دارند، راستش را بخواهی از یک طرف می‌ترسم از اینکه به جای خالی‌ات عادت کنم، می‌ترسم نباشی و من یادم برود که نیستی و از طرفی دیگر ترس از دست دادنت و نبودنت برای سال‌ها مثل خوره به جانم افتاده و هربار تو را به یاد می‌آورم که از پشت شیشه‌ی کدر سالن ملاقات گفتی برای هفت سال و نیم خودت را آماده کرده‌ای و انقدر محکم این جمله را گفتی که من مبهوت این‌ همه قدرت و ایمانی شدم که در تو بود و نتوانستم بگویم که چقدر دلم برایت تنگ شده و چقدر به بودنت نیاز دارم
️ندای جانم، تو بهترین رفیقم بودی و هستی و می‌دانم که برمی‌گردی تا باز باهم سعدی بخوانیم، باز باهم فیلم ببینیم و بعد باهم سوار موتور شویم و برویم بیرون و تو "سرود کارگر" را بخوانی: (چرخ صنعت به گردش فتد از سر انگشت زحمتکشان...) و من فقط کارگر، کارگر، کارگرش را بلد باشم که با تو همراهی کنم
تولدت مبارک رفیق

***************

علیه تهاجم ترکیه به کردستان سوریه

ترانه‌ی صلح

مجید نفیسی

ای جنگ
تا چند دروازه‌های شهر مرا می‌کوبی؟
بگذار فریادی شوم
تا دیگر طنین کوبه‌های سنگین ترا نشنوم
فریادی بلندتر از غرش طیاره‌های جنگی
بر فراز شهر جنگ زده
فریادی ژرفتر از ناله‌های مرگ
در دهان بی‌شرم خاک.
***********
بحث و گفتگو
 درگفتمان سیاسی اجتماعی
در پلتاک
شنبه 12- اکتبر -2019
برابر با 20 مهر 1398

ساعت 8 شب، به وقت اروپای مرکزی-2 بعد از ظهر نیویورک -11:30 شب تهران 

یکسان‌سازی حداقل دستمزد در جهان
و مکانیزم پیاده‌سازی آن؛

با عبدی جوادزاده، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه
ادبیات و منابع موجود در مورد نابرابری جهانی، فقر، بیکاری و بی‌عدالتی، در درجه‌ی اول با مسائل مهم و در عین حال حل‌ نشده‌ای سر و کار دارد. پرسشی که پیشاپیش مطرح می‌شود، این است که چرا بازتوزیع ثروت جهانی ممکن است از نظر اخلاقی و یا از نظر اقتصادی موجه یا سودمند باشد؟ با این حال، بیشتر فیلسوفان و اقتصاددانانی که به این مسائل می‌پردازند، به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که چگونه این بازتوزیع باید انجام شود. این نوشتار در پی اصلاح این کاستی است و استدلال می‌کند که اگر سطح مشخصی از توزیع ثروت جهانی قابل توجیه و مهم‌تر از آن سودمند باشد، به نظر می‌رسد که پیاده‌سازی آن در عمل و چگونگی آن آسان نیست! تجزیه و تحلیل در چنین بستری، بحث جدیدی را باز می‌کند مبنی بر اینکه چه نوع اقدامی باید از بازتوزیع باید اتخاذ شود تا در شرایط مختلف بتواند به طور واقعی جامه‌ی عمل بپوشد. در واقع، این بحث و گفتگو به بررسی و چگونگی یکسان‌سازی و برقراری حداقل دستمزد در جهان می‌پردازد که نقاط قوت و ضعف سیستم توزیع جدید ثروت را با تکیه بر سه پارامتر زیر مورد ارزیابی قرار می‌دهد:"چگونگی بازتوزیع"، "کارآیی بازتوزیع " و "روش‌شناسی توزیع"، افزون بر اینکه به امکان‌سنجی عملی بودن آن نیز از نظر سیاسی اشاره دارد. به هر روی، می‌توان به این نتیجه رسید که در چنین شرایطی و احتمال عملی شدن سیستم حداقل دستمزد تثبیت شده در جهان، گزینه‌ی بازتوزیع ثروت را در مقایسه با سایر گزینه‌های موجود ارائه می‌کند که در راستای پیشرفت و توسعه‌ی اجتماعی در عرصه‌ی بین‌المللی موثرتر است

GLOBAL MINIMUM WAGE AND MECHANISMS TO IMPLEMENT


The literature on global inequality, poverty, unemployment, and injustice deals primarily with the important, yet unresolved issues of why global wealth redistribution may be morally or economically justified or beneficial. However, philosophers and economists who address these issues often do not address the question of how such redistribution should take place. This article seeks to rectify this deficiency and argues that, if a certain level of global wealth distribution is justified and, more importantly, beneficial, the question of how it should be promoted is far from trivial. In this context, the analysis opens a new discussion of what form of re-distributive measures should be adopted in a multi-state reality. The article analyses the potential distributive impact of international minimum wage arrangement. The article evaluates the strengths and weaknesses of a new distribution of wealth system through the lenses of three criteria: the scope of redistribution, the efficiency of redistribution, and the methodology in addition to political feasibility. It concludes that, under certain plausible circumstances, an established Global Minimum Wage system would offer a more effective redistributive option compared to other alternatives.
***********************

نهم اکتبر،"چشمه ی صلح" اردوغان و ارتش فاشیستی دولت ترکیه با بمباران هوایی مردم کردستان آغاز شد. در نتیجه این بمباران ها و بنا بر گزارشات تا کنون 15 تن که اکثرا زنان و کودکان هستند، جان خود را از دست داده وتعداد زیادی زخمی شده اند. در نتیجه بمباران هوایی و گسیل نیروهای زمینی ارتش ترکیه به کردستان، خیل عظیمی از مردم کردستان خصوصا زنان و کودکان این قربانیان اصلی این تهاجم نظامی، در حال ترک خانه و کاشانه خود هستند

هدف رژیم فاشیستی اردوغان از تهاجم نظامی نه تنها قلع و قمع مردم کردستان است، بلکه می خواهد به احساسات شوینستی / ناسیونالیستی و... در جامعه دامن زده و از این طریق به نارضایتی مردم ترکیه سر و سامانی داده و شرایط را برای حمله به احزاب مخالف خود آماده سازد

ادامه ی مطلب                                                     
***************https://goftemanse.blogspot.com/2019/10/blog-post.html

برای اطلاع بیشتراینجا کلیک کنید 


****************
****************

شنبه بیست و هشتم سپتامبر

ساعت 2 بعدازظهر نیویورک - 10:30 شب تهران -8  شب اروپای مرکزی

ادامه ی بحث شنبه ی گذشته


نظر و كنكاشی  در پديده هاِی "دولت ملت"،
 "دولت"،"دولت مدرن" و "ناسيوناليسم"

با پویان

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج و فعال سياسی

"حاكميت مدرن" بدون شك ريشه در عروج سرمايه داری تاريخی دارد، ولی در پروسه اين روند و هم زمان روابط تشكيل هويت هاي جمعی پيشين را دچار انفصالی مدرن ميكند. بدين ترتيب جوامع غيرسرمايه دارانه تحت فشار گسترش تاريخي سرمايه دارانه مجبور به اتخاذ پروژه های ناسيوناليستی به منظور بقای سياسی خود ميشوند، به اين ترتيب اين پروژه ها به دليل موتور محركه ی  بيرونی آن، شكل قالب سياسی ملت يعني "حاكمتی مدرن".
پيش از محتوای اجتماعی ملت،  انباشت اوليه صورت ميگيرد ، به اين ترتيب شاهد حاكميت هايی سياسي با پارادوكس نظام سرمايه داری و حاكميت "غير مدرن" عقب مانده روبرو هستيم كه بررسی تجربی و نظری اين روند ريشه در ناموزونی حركت سرمايه و نتايج مركب آن دارد
**************پس از گردهم‌آیی گسترده‌ی دانش‌آموزان در کشور سوئد در مورد اعتراض به نابودی محیط زیست، "گرتا تونبرگ" موفق شد در نشست ویژه‌ی آب و هوا در سازمان ملل شرکت کند و با احساس و کوبنده، رو به اعضای این نشست سخن بگوید
"گرتا تونبرگ" دختر 16 ساله‌ی سوئدی است، وی در مقابل سیاستمداران و قدرتمداران بزرگ جهان که در سازمان ملل جمع شده‌اند تا به اصطلاح راه حلی برای جلوگیری از تخریب و نابودی محیط زیست بیابند، حضور یافت و با سخنان کوتاه، اما کوبنده‌ی خود به جهانیان نشان داد که قدرتمداران و سودجویان، نه تنها نمی‌خواهند راه حلی برای جلوگیری از سقوط محیط زیست پیدا کنند، بلکه هیچ اهمیتی به تخریب و نابودی محیط زیست و مرگ انسان‌ها و طبیعت نمی‌دهند! او شجاعانه خاطرنشان کرد که دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی فقط حرف می‌زنند و قول می‌دهند و سپس فراموش می‌کنند! او گفت

"همه‌ی اینها اشتباه است! من نباید این بالا بنشینم! من باید در آن سوی اقیانوس به مدرسه برگردم. با این وجود همه‌ی شما برای امید جوانان جمع شده‌اید، شما چطور جرأت می‌کنید؟! شما رویاها و کودکی مرا با واژه‌ها و جمله‌های توخالی خود دزدیده‌اید! با این حال، من یکی از خوش شانس‌ها هستم که اینجا نشسته‌ام! اما مردم دارند رنج می‌کشند، مردم دارند می‌میرند، محیط زیست در حال نابودی است، تمام سیستم زیستی در طبیعت سقوط کرده است و همه‌ی ما در آغاز مرگ دسته‌جمعی قرار داریم! در حالیکه شما در مورد پول و سود صحبت می‌کنید و برایمان از افسانه‌ی رشد اقتصادی حرف می‌زنید! شما چطور جرأت می‌کنید!!!


************
شنبه بیست و یکم سپتامبر

ساعت 2 بعدازظهر نیویورک - 10:30 شب تهران -8  شب اروپای مرکزی

نظر و كنكاشی  در پديده هاِی "دولت ملت"،
 "دولت"،"دولت مدرن" و "ناسيوناليسم"


با پویان

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج و فعال سياسی

فایل های یوتیوب/صوتی

بخش- 1           بخش-2      بخش-3  

"حاكميت مدرن" بدون شك ريشه در عروج سرمايه داری تاريخی دارد، ولی در پروسه اين روند و هم زمان روابط تشكيل هويت هاي جمعی پيشين را دچار انفصالی مدرن ميكند. بدين ترتيب جوامع غيرسرمايه دارانه تحت فشار گسترش تاريخي سرمايه دارانه مجبور به اتخاذ پروژه های ناسيوناليستی به منظور بقای سياسی خود ميشوند، به اين ترتيب اين پروژه ها به دليل موتور محركه ی  بيرونی آن، شكل قالب سياسی ملت يعني "حاكمتی مدرن".
پيش از محتوای اجتماعی ملت،  انباشت اوليه صورت ميگيرد ، به اين ترتيب شاهد حاكميت هايی سياسي با پارادوكس نظام سرمايه داری و حاكميت "غير مدرن" عقب مانده روبرو هستيم كه بررسی تجربی و نظری اين روند ريشه در ناموزونی حركت سرمايه و نتايج مركب آن دارد

*****************
*******
****************

سرود خاوران

 گلرخ جهانگیری 


چندین سال پیش از منصوره عزیز (بهکیش) شنیدم که ترانه‌ای به اسم خاوران وجود دارد که آنها در مراسم  اجرا می‌کنند. از او خواستم که شعر خاوران را برایم بفرستد او محبت کرد و فرستاد. او نوشت سراینده ترانه زنده یاد پروانه میلانی ست. از او خواستم از پروانه جان اجازه بگیرد که تا این ترانه را در دستگاه دیگری اجرا کنیم. پروانه در ابتدا می خواست که ترانه در همان ملودی دو باره خوانی شود که با توضیح من و منصوره جان ایشان نیز قبول کرد که ترانه را آنجوری که می‌خواهیم اجرا کنیم. متاسفانه تا وقتی که ایشان در قید حیات بود، موفق نشدیم کار را ضبط کنیم و برای او بفرستیم. ما نمی‌خواستیم در ترانه فقط از درد، رنج و فقدان عزیزانمان بگویم.  دوست داشتیم رشادت و ایستادگی آنها نیز در آهنگ نمایان باشد. اما قابل درک است کسانی که این ترانه را همیشه در ملودی دیگری شنیده اند، احساس غریبی کنند. دوباره خوانی سرود خاوران علیه فراموشی ست تا یاد عزیزانمان در یادها بماند. حماسی‌ست 
......تا یادی باشد از مبارزات آنها برای دست یابی به عدالت و آزادی 

____

07 Sep 2019 - Amsterdam - یادواره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

یاد یاران یاد باد

. یادواره ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران
بخشهایی از برنامه کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران هلند
این برنامه در روز ۷ سپتامبر ۲۰۱۹ در میدان دام آمستردام برگزار شد
با سپاس از کلیه عزیزانی که در تهیه این کلیپ من را یاری کردند

شهباز*******
سروده ای از محسن رجب زاده
ایران  ایران 
این سرزمین خون  و طوفان
ایران ایران
این سرزمین یکسر زمستانی
ابستن بهار  جاودانی
این سرزمین یکسره در خون
گاهی شود مرداد گران
گه روبروی کارگران
خرداد خونین است
خرداد خونین است
فرزندان این مرز و بوم
ترک و عرب ان فارس زبان
 گلیک و مازی ان لرستانی
دادند به راه کارگران صدها هزار تن جان
ان نسترن ان نوگل زیبا
آشرف  بیژن آن فراهانی
استوره های جنگ میدانی
آموخت به ما رسم رفاقت, جانفشانی, راه فدایی را
دادند به ما این را نشان
تا بازوی زحمتکشان مشعل بر افروزد
بنیاد غم سوزد


 سروده های دیگر  محسن رجب زاده

************


کنش سحر خدایاری در برابر بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی و مرگ غم‌انگیز او  به 
خاطر بدیهی‌ترین حقوق زنان، اقشار مختلف داخل کشور ایران را تحت تاثیر قرار داد و این خبر رسانه‌ای شد، در خارج کشور نیز به طور گسترده منتشر و "دختر آبی" جهانی شد
تیم فوتبال زنان کلن آلمان در بازی دیشب، مقابل حریف خود برای یادبود "دختر آبی" و گرامیداشت آزادی، به ویژه برابری زنان و مردان در ایران و جهان، مچ‌بندهای آبی بستنند که رسانه‌های اروپایی این واکنش فوتبالیست‌های زن را پوشش دادند
دختران افغانستانی نیز در استادیوم شهر "کابل" با سحر خدایاری، مشهور به "دختر آبی" ابراز همبستگی کردند؛ آنها در تمام طول مسابقه پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته‌ی "دختر آبی" نقش بسته بود. افزون بر این، چندین زن افغانستانی طی مصاحبه‌ای با روزنامه‌نگاران در همان استادیوم ورزشی از مبارزات زنان ایران پشتیبانی و ابراز امیدواری کردند که زنان ایرانی بتوانند با مبارزات پیگیر به بدیهی‌ترین حق خویش دست یابند
اعضای تیم ملی فوتبال زنان نروژ نیز پیش از آغاز مسابقه با در دست گرفتن
پوسترهایی به رنگ آبی با سحر خدایاری یا "دختر آبی" اعلام همبستگی کردند

******************
*******

گفتمان سیاسی اجتماعی با هماهنگی با برگزارکنندگان 
 هشتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران"
کلیه ی برنامه ها را از گوتنبرگ - سوئد به صورت زنده از پلتاک - اطاق گفتمان:سیاسی اجتماعی - به ترتیب زیرپخش میکند

:شنبه 14 سپتامبر
9:00am - 9:00pm : اروپای مرکزی
11:30am- 11:30pm :تهران
4:00am- 4:00pm :نیویورک
*******
:یکشنبه 15 سپتامبر
9:00am - 4:00 pm : اروپای مرکزی
11:30noon- 6:30pm :تهران
4:00am- 11:00am :نیویورک

******************************
****************
**********
:جمعه 13 سپتامبر  
4:00pm - 9:00pm : اروپای مرکزی
6:30pm - 11:30am :تهران
11:00am- 4:00pm :نیویورک
********************

*******

چهار شنبه یازدهم  سپتامبر

بیستم شهریور 1398

زمان: 21:00  اروپای مرکزی، 23:30  تهران،
 15:00   نیویورک 


Paltalk à View all  à All Languagesà Iran


**********

 گفتگو با علی دروازه غاری به مناسبت 

*تاریخ و مفهوم طبقاتی آن، ذهن-حافظه‌ی تاریخی و وظایف ما*تاریخ چیست و تاریخ نگاران کیانند؟
 چه منافعی در تاریخ نویسی عاید مردم یا
 حاکمان میشود و اصولا چرا تاریخ نگاشته میشود؟

چگونه میتوان ذهن و ذهنیت نسل ها را تغییر داد و آیا اصولا این امر امکان پذیر هست؟

آیا کشتار دگراندیشان در دهه‌ی شصت اتفاق افتاد یا زمینه‌ی آن با نطفه بسته شدن و روی کار آمدن "رونالد ریگان"  و "خمینی" آغاز شد؟ از این بابت چه منافعی نصیب آنها شد؟

آیا برگزاری سالانه‌ی کشتار دگراندیشان و برابری طلبان آغاز بنیان تفکر "آزادی اندیشه" خواهد بود؟ نبرد امروز برای نجات فردا

     سیزدهم تا پانزدهم  سپتامبر امسال در گوتنبرگ سوئد چه در پیش داریم؟


بحثی کوتاه درباره ی مباحثی گسترده با علی دروازه غاری 
همکار "گفتگوهای زندان"، سخنگوی آمریکای شمالی 
در "هشتمین گردهمایی کشتار دهه‌ی شصت- گوتنبرگ" و 
  استاد دانشگاه در آمریکا

*********
*******
****
***

نوشته ای جدید از ساسان دانش 
تخیل در داستان و چشم‌اندازهای واقعیت‌پذیر؛
!واکاوی احکام سنگین بازداشت شدگان روز کارکر

:پیش درآمد
"عاقل را اشارتی کافی است!" نام داستانی تخیلی اثر مولوی است، هرچند سبک سوررئالیسم در آن دوران شناخته شده نبود و تعریف معین و تدوین شده‌ای نداشت، اما دست‌اندرکاران سبک‌های هنری معتقدند که برخی از تخیل‌پردازی‌های مولوی که گاهی در قالب شعر و گاهی در قالب داستان به رشته‌ی تحریر درآمده است را می‌توان سوررئالیسم نامید؛ جدای از اینکه آیا این نوع نوشتار، در قالب سوررئالیسم جای می‌گیرد یا نه، موضوع این نوشتار کوتاه نیست، اما گاهی تنیدگی تخیل و واقعیت، به اندازه‌ای مرزهای آن را درمی‌نوردد که به جستارهای خردورزانه نیاز است. پیشاپیش یکی از داستان‌های مولوی به نام "عاقل را اشارتی کافی است!" را باهم بخوانیم
******************
**********
******

آیا کسی به سرنوشت و زندگی و روزگار این دختران هم توجه می‌کند؟
 از: سایت تلگرام  کارون آوا
**********


اطلاعیه ی شماره شش: لیست سخنران ها و برنامه های فرهنگی و هنری هشتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران گوتنبرگ- سوئد

               

           نبرد امروز برای نجات فردا


*******
شماره‌ی چهارم نشریه‌ی « تریبون بررسی مسائل خلق‌ها در ایران» منتشر شد

!شماره‌ی  چهارم منتشر شد

:به آدرس‌های زیر مراجعه کنید
Tribunmag@gmail.com
Twitter: @TribunKhalghha
Telegram: @Tribun_Khalghha
Facebook: @Tribunmag

شماره‌ی چهارم نشریه‌ی « تریبون بررسی مسائل خلق‌ها در ایران» منتشر شد

***********
*******
****
***

بیست وششمین گردهمآیی درباره ی"کشتار زندانیان

 "سیاسی در دهه ی شصت

"برای دادخواهی و مقابله با فراموشی"  

کلیپ برای معرفی بیست و شمشمین گردهمایی در باره کشتار زندانیان سیاسی
****************


آمار تکان‌دهنده‌ی سازمان جهانی کار
در مورد کودکان کار در جهان؛

مرکز آمار و اطلاعات سازمان جهانی کار در ژنو، طی گزارشی با استناد به برآورد‌های بخش پژوهشی سازمان‌های بین‌المللی کار اعلام کرد
بیش از 153 میلیون کودک کار در جهان، زیر 17 سال وجود دارند که 73 میلیون نفر آنها در مشاغل پرخطر هستند! پیرو همین گزارش، بیش از 19 میلیون کودک از 73 میلیون کودک در جهان، زیر 12 سال هستند که مشاغل پرخطر دارند! بر پایه‌ی گزارش سازمان جهانی کار، حدود 50 درصد از قربانیان کار کودک بین 5 تا 11 ساله هستند، 28 درصد از قربانیان بین 12 تا 14 سال دارند و 22 درصد بقیه نیز 15 تا 17 ساله هستند. ایران نیز بیش از 3 میلیون کودک کار دارد که نیمی از آنها مشاغل پرخطر دارند
ادامه ی مطلب

***************
صبح روز شنبه 24 اوت 2019، رهبران هفت کشور صنعتی در جنوب غربی کشور فرانسه در شهر ساحلی بسیار زیبای "بیاریتز" گردهم آمدند تا در نشست سه روزه‌ی خود، موسوم به گروه "جی هفت" شرکت کنند. گروه "جی هفت" برای تعیین سیاست‌های کلان اقتصادی جهان و هماهنگ کردن تعرفه‌های تجاری و مالی با هدف چپاول هدفمند منابع طبیعی و انسانی جهان همه ساله برگزار می‌شود

یک هفته پیش از آِغاز نشست "جی هفت"، پلیس فرانسه، شهر بیاریتز و ورودی‌های آن را در کنترل شدید امنیتی قرار داده بود! با این حال هزاران هزار معترض، به ویژه فرودستان فرانسوی، خیابان‌های شهر "بیاریتز" را تسخیر کردند و به سیاست‌های قدرت بزرگ جهان اعتراض کردند.‌ معترضان، صبح روز شنبه همزمان با آغاز نشست "جی هفت" بادکنک بزرگی را هوا کردند که از هر سوی شهر دیده می‌شد و روی آن نوشته شده بود: "نه به جی هفت"

معترضان و مخالفان "جی هفت" پیش‌بینی کرده بودند که پلیس، راههای ورودی شهر را ببندد، به همین خاطر، 10 روز پیش از آغاز نشست، اندک اندک به عنوان توریست وارد شهر "بیاریتز" شدند، پیرو اخبار خبرگزاری‌ها، تعداد تظاهرکنندگان به بیش از 15 هزار نفر می‌رسید. طرفداران محیط زیست، کمونیست‌های ضدسرمایه‌داری، گروه‌های فعال ضد جهانی سازی و برخی از جلیقه‌زردهای پیگیر، ترکیب تظاهرکنندگان و معترضان را تشکیل می‌دادند

****

آوای تبعید یازده ویژه ی "شعر فارسی در لس آنجلس" ویراستار مجید نفیسی 

طراح بیژن اسدی پور

یازدهمین شماره ی آوای تبعید

آوای تبعید" را می‌توانید در این آدرس و یا از سایت آن دانلود کنید"

*************

مسلم منصوری: مستند کینه توزانه ی رژیم علیه شاملو

اخیرا جمهوری اسلامی فیلمی را علیه احمد شاملو سرهم  و در تلویزیون رسمی اش پخش کرده. در این فیلم از دو مستندی که در مورد شاملو ساختم (شاملو شاعر آزادی و کلام آخر) را  مورد سو استفاده قرار داده و به آنها دستدرازی کرده است. درحالیکه خود این دو فیلم بخصوص” کلام آخر” هیچگاه در ایران امکان پخش عمومی نداشته و ندارد     
*****دوستان گرامی،    

"ای مگس حضرت سیمرغ نه جولانگهِ تُست/عرض خود میبری و زحمت ما می داری"
خواجه ی شیراز

همانطور که اطلاع دارید، هر ساله رژیم جمهوری اسلامی بر حسب عادت ضّد بشریِ همیشگی و بُغض آشکار علیه روشنفکران، شاعران و نویسندگان دگراندیش، هر ساله در سالگشت مرگ شاعر آزاده احمد شاملو (1304-1379) از هر گونه همایشی، به ویژه حضورِ اعضاء کانون نویسندگان ایران، بر گردِ مزار این سمبل مبارزه و آزادی با چنگ و دندان، ضرب و جرح، و پرونده سازی و زندان ممانعت می کند. امسال اما، در این مرداب بویناکِ جهل و جنایت فاکتوری دیگر به این همه بی شرمی های ایدئولوژیک اضافه شده، که از لحاظ اجرائی خود از آزمون های پیگیرِ چهل ساله در شکنجه گاه ها و سیاهچال های جمهوری اسلامی نصیب بانیان و سردمدارانِ منحوسِ هر دو جناح این رژیمِ گندیده است، که همانا در این "طویله ی آژیاس،" و در هیأت کارگاهی تولیدی، تلاش مذبوحانه در بی هویت ساختنِ سیستماتیک دگراندیشان، به ویژه روشنفکران آزاده است.

ادامه ی مطلب


*********

ملاحظاتی پیرامون خشونت و آزار در محیط کار


  الهه امانیخشونت و آزار جنسی علت و معلول نابرابری های‌جنسیتی است و یکی از موارد جدی نقض حقوق انسانی زنان محسوب می‌شود. نابرابری‌های جنسیتی فرآیند مناسبات قدرت دیرپای نظام پدر-مرد سالارانه است که نیمی از جامعه انسانی یعنی زنان را تبدیل به نیمه‌فرودست کرده است. خشونت و آزار علیه زنان در حوزه خصوصی و عمومی، در خانه و محیط کار، در محافل اجتماعی و موسسات آموزشی به اشکال گوناگون خود را نشان می‌دهد و چالش عظیمی است که جامعه بشری در قرن ۲۱ هنوز بر آن چیره نشده است. به عبارتی ستم جنسی در کلیه جوامع بشری با سایه روشن‌های متفاوت وجود دارد. خشونت و آزار در محیط کار با 
مشارکت فزاینده اقتصادی زنان از بحثی حاشیه‌ای به مرکز مباحث روز دنیای کار بدل شده است

********کتاب را هرگز کسی نمی‌خواند! واقعیت این است که در لابلای واژه‌های کتاب‌ها، ما خود را می‌خوانیم! خواه برای کشف خویش و خواه برای بررسی بیشتر خویش و آنان که نگرش واقع‌بینانه‌تری نسبت به جهان و انسان دارند، بیشتر به اندیشه‌ورزی می‌پردازند و خویشتن خویش را به پندارورزی می‌سپرند. بهترین کتاب، آن نیست که پیامش، بسان تلگرامی روی یک نوار کاغذ در مغز نقش بندد، بلکه ضربه‌ی جانبخش پیام آن کتاب، زندگی‌ دیگری را در آدمی بیدار می‌کند و آتش درون خود را که از درخت دانش سرچشمه می‌گیرد، از یکی به دیگری سرایت می‌دهد و پس ازآنکه اتش‌سوزی درگرفت، از جنگلی به جنگل دیگر خیز برمی‌دارد
در نتیجه، بر ماست که لذت ببریم، از غذا، از بوهای خوش، از رنگ‌ها، از جامه‌های زیبنده، از موسیقی، از بازی‌ها، از نمایش‌ها، از ضربه‌های جانبخش کتاب‌ها و از هر تفریحی که هر انسانی می‌تواند بی‌آنکه آزاری به انسان دیگر برساند به آن بپردازد. باید همه‌ی جلوه‌های زندگی را درنوردید و تا هر اندازه که بتوان از آن لذت برد. باید به دیگران پیوست و در پیوند دادن آدم‌ها به یکدیگر باید کوشید، زیرا هر چه در راستای پیوند انسان‌ها باشد خوب است. برای سهیم کردن دیگران در شادی خود نیز باید کوشش کرد، با آگاهی و یقین باید تلاش کرد تا با همه‌ی طبیعت و انسان که جزیی از طییعت است یگانه شد. پس، آی آدمیان بیایید یکدیگر را در آغوش بگیریم!
"برگرفته از کتاب "سفر درونی"
"نوشته‌ی "رومن رولان

*********دوستان و رفقای گرامی،

امروز، چهارشنبه دوم مرداد 1398(برابر با 24 جولای 2019)، نوزدهمین سالگشت خاموشی احمد شاملو برجسته ترین شاعر قرن بیستم (میلادی) ایران است. 

احمد شاملو (ا. بامداد) در 1304 خورشیدی چشم به جهان گشود و در دوم مرداد  1379 خورشیدی در تهران چشم از جهان فروبست. زندگی ادبی - اجتماعی - سیاسی شاملو تقریبأ شهره ی خاص و عام است و این براستی آینه ای است بر چهره ی پر ماجرای تاریخی که قدم به دوران تجدد گذاشته: نسلی چند از ما که دل و جان در گرو هنر و شعر و ادبیات - از رودکی و فردوسی، تا خیام، مولانا، سعدی، حافظ، و ...-  دارند، و درعین حال شیفته ی دگرگونی و نوآوری های نیما و شاعران پس از او، فروغ، اخوان، آزاد، آتشی و ... می باشند. در این میان ا. بامداد فرزند برومند نوآوری و نوید در ادبیات مدرن و اجتماعیِ پس از کودتای مرداد 1332 می باشد. و نیز، به قولی شاید بتوان وی را به عنوان بزرگترین شاعر قرن بیستم (میلادی) ایران به حساب آورد. اگر شعر دلنشین فروغ (منظور شعرهای متاخر اوست) جملگی از تار و پود وجود او بی اراده بر می خیزد، در بیشتر سروده های بامداد عنصر "اراده" جای چندانی ندارد. 

به عبارت دیگر، شعر بامداد سروده ای است خودجوش که خود را غالبأ به سراینده تحمیل می کند. اما این را هم نمی توان از نظر دور داشت که بامداد از جمله شاعران انگشت شماری است که انواع فرم را در شعر خویش تجربه کرده است. در این رابطه، آشنائی وی با ادبیات و شعر شاعران غرب نمی تواند بی تأثیر بوده باشد. بامداد خالق شعرهائی بس لطیف و همزمان بس تیز و بس برنده است که تمایل وافری به تبارشناسی انسان سرگشته و عاشق دارد؛ انسانی که خود خالق زیبائی است، در زمانی که قلب جهان از نازیبائی از طپش افتاده است. او پیامبر انسانِ عاشق است، سرگشته در برهوتی که تعّهد، پایداری، و عدالت گلوگاهی خونین دارد. 

بدین منظور، ضمن ارسال بیانیه ی امسالِ "کانون نویسندگان ایران" - در پایان این یادداشت، سروده ای در رثای شاملو به زبان انگلیسی (با عنوان "گذرگاهی درخشنده") و نیز شعری پیشکش به او (با عنوان "کتاب") را که هر دو با خوانش خودم  به صورت ویدئو و نیز نوشتار در زیر آمده) جوف این یادواره برای ملاحظه و در صورت امکان جهت بازپخش فرستادم.

یادش گرامی و نامش جاودانه باد!

سیروس بینا

دوم مرداد 1398
مینه سوتا (آمریکا)
 

 سیروس بینا -  تابستان سال 2000 - ("گذرگاهی درخشنده") A Radiant Passage


*********

کارکرد زندان سیاسی چیست؟

تعریف زندان سیاسی، نزد هر یک از ما شاید متفاوت باشد، اما "تمیم برغوثی" شاعر و پژوهشگر اجتماعی فلسطینی- مصری، نظریه‌ی جالبی از زندان سیاسی ارائه می‌دهد که می‌تواند تعریف زندان سیاسی را شفاف‌تر کند و اهداف شوم حاکمان مستبد را برای جامعه‌ آشکار کند

"تمیم برغوثی" می‌گوید
"کارکرد اصلی زندان سیاسی، زندانی کردن متهمان و یا افراد درون زندان نیست. کارکرد اصلی زندان‌های سیاسی، زندانی کردن آنانی است که بیرون از زندان هستند. فردی را که نمی‌ترسد زندان می‌کنند تا آنکه بیرون از زندان است بترسد."
از نظر "تمیم برغوثی"، این دیوار بیرونی زندان است که فعال است و کارکرد سیاسی دارد. دیوار درونی زندان، در آن سو، هیچ کارکردی ندارد و چه بسا حالت انفعالی دارد
"تمیم برغوثی"، پس از مطالعه و پژوهش‌های بسیاری در مورد زندان سیاسی، به ویژه زندان‌های سیاسی در خاورمیانه پیشنهاد می‌کند:
"اگر افراد بیرون و درون زندان بتوانند این کارکرد را بفهمند، آنگاه می‌توانند کارکرد زندان سیاسی را بی‌معنا و بی‌اثر کنند. فرد درون زندان می‌تواند کار سیاسی و مبارزه‌ی اجتماعی خود را ادامه بدهد و آنکه بیرون از زندان است اگر همبستگی خود با آنانی که درون زندان هستند را بدون واهمه ادامه دهند، کارکرد زندان سیاسی تغییر خواهد کرد! در همکاری بین زندانی و افراد بیرون از زندان است که کارکرد زندان سیاسی از بین می‌رود

********


فردوسی 


در بزنگاه های پر آشوب تاریخ، علیرغم جنبش های خودجوش مردمی و تلاش های انقلابی،

وقایعی ممکن است بوقوع بپیوندد که گهگاه گاه شمار را از کار می اندازد و صحنه هائی را از فجیع ترین جنایات بشری به نمایش می گذارد. در منتهای نکبت و اِدبار، هیولای نازمان خمینی، که از بدو ورود به ایران پیشاپیش دست به خون یازید، کشتار های دهه 60 ( سال های و 1360 و1367) در ایران را باید دقیقا ار همین دست به حساب آورد. در چنین عقب گردهای کم شنیده ی تاریخی، اشباح سرگردان و زخم خورده ی دوران های پیشین موقع را مغتنم شمرده و از کِرم-حُفره های تاریخ به صحنه می آیند و در فرصتی مناسب حال و آینده را به دندان می گیرند و زمان و زمین را فرو می بلعند.

دکتر سیروس بینا********بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت نوزدهمین سالگرد درگذشت شاعر بزرگ معاصر، احمد شاملوآن که می‌اندیشد

به ناچار دم فرو می‌بندد

اما آنگاه که زمانه

زخم خورده و معصوم

به شهادت‌اش طلبد

!...به هزار زبان سخن خواهد گفتنوزده سال از خاموشی شاعر بزرگ، احمد شاملو، گذشته است، اما او چونان قله‌ای است که هر چه از آن دورتر شویم عظمتش را بیشتر درمی‌یابیم.  بامداد شاعر، ستایشگر عشق و آزادی، یک دم از سرنوشت انسان هم‌عصر خود غافل نبود. همه‌ی عمر از مقاومت در برابر ستمی سرود که بر مردم روا داشته می‌شد. از همین رو، ستیز با نابرابری، سانسور و آزادی‌کُشی در شعرها و سخنانش موج می‌زند

در این سال‌های خاکستری و خفقان، از یک سو شاهد کوشش حکومتیان در لباس‌های امنیتی، انتظامی و قضایی برای برهم‌زدن مراسم یادبود شاملو بوده‌ایم که به ضرب و شتم اهل قلم و پرونده‌سازی برای آنان انجامیده است و از سوی دیگر، شاهد نمایش حاکمان با شعر و کتاب شاملو هستیم. گویا از نظر ایشان شاعر خوب، شاعر مرده است؛ اما شاعران حقیقی، همواره با اندیشه‌ها، شعرها و کتاب‌هایشان حضور دارند. احمد شاملو از نگاه ما نماد همه‌ی جان‌های شیفته‌ای است که در برابر استبداد، ابتذال و سانسور ایستادند، نوشتند و بخش پیشرو ادبیات و فرهنگ ایران را آفریدند؛ حضور ما بر مزار او در حقیقت بزرگ داشتن یاد همه‌ی شاعران و نویسندگان مخالف سانسور و مدافع آزادی بیان است

در نوزدهمین سالگرد درگذشت شاعر بزرگ آزادی، مانند هر سال، دوم مرداد 1398 ساعت شش عصر، در گورستان امامزاده طاهر کرج، گردهم می‌آییم تا مزارش را گلباران کنیم. یادش همواره گرامی‌ استکانون نویسندگان ایران
 نوزدهم تیرماه 1398 


********
  آرام ….آی …… مادرم آرام
بگذار تا سپیده برآید
بگذار با سپیده ببندند
              پشت مرا به تیر
بگذار تا بر آید آتش
بگذار تا ستاره ی شلیک؛
             دیوانه وار بگذرد از کهکشان خون
            خون شعله ور شود
بگذار باغ خون
            برخاک تیر باران
                          پرپر شود
بگذار بذر تیر
           چون جنگلی بروید در آفتاب خون
                                         فریاد گر شود،
این بذرها به خاک نمی ماند
         از قلب خاک می شکفد چون برق
روی فلات می گذرد چون رعد،
                                 خون است و
                                               ماندگار است!
**********

*********

******************

گفتمان سیاسی اجتماعی


No comments:

Post a Comment