Wednesday, March 9, 2016

سرود خاوران- با صدای گلرخ جهانگیری

گفتمان سیاسی اجتماعی

برنامه های بحث و گفتگو روزهای شنبه در تاریخ و زمانهای نوشته شده در زیر در پلتاک انجام میگیرد 

زمان:  8 شب اروپای مرکزی، 10:30 شب تهران، 2 بعد از ظهر نیویورک 

Paltak à View all  à All Languagesà Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee
*************************************
نحوه ی شرکت در جلسات 
*********************

برنامه های آینده
____________

سرود خاوران


چندین سال پیش از منصوره عزیز (بهکیش) شنیدم که ترانه‌ای به اسم خاوران وجود دارد که آنها در مراسم ها اجرا می‌کنند. از او خواستم که شعر خاوران را برایم بفرستد او محبت کرد و فرستاد. او نوشت سراینده ترانه زنده یا پروانه میلانی ست. از او خواستم از پروانه جان اجازه بگیرد که تا این ترانه را در دستگاه دیگری اجرا کنیم. پروانه در ابتدا می خواست که ترانه در همان ملودی دو باره خوانی شود که با توضیح من و منصوره جان ایشان نیز قبول کرد که ترانه را آنجوری که می‌خواهیم اجرا کنیم. متاسفانه تا وقتی که ایشان در قید حیات بود، موفق نشدیم کار را ضبط کنیم و برای او بفرستیم. ما نمی‌خواستیم در ترانه فقط از درد، رنج و فقدان عزیزانمان بگویم.  دوست داشتیم رشادت و ایستادگی آنها نیز در آهنگ نمایان باشد. اما قابل درک است کسانی که این ترانه را همیشه در ملودی دیگری شنیده اند، احساس غریبی کنند. دوباره خوانی سرود خاوران علیه فراموشی ست تا یاد عزیزانمان در یادها بماند. حماسی‌ست تا یادی باشد از مبارزات آنها برای دست یابی به عدالت و آزادی 

*******************************
******************
**********
******

گفتمان سیاسی اجتماعی

################################

No comments:

Post a Comment