Wednesday, December 19, 2018

فراخوان ميکيس تئودوراکيس

گفتمان سیاسی اجتماعی

***********************

زمان:  8:00 شب اروپای مرکزی، 10:30 شب تهران، 2:00 بعد از ظهر نیویورک 

Paltalk à View all  à All Languagesà Iran

***********************
**************
********
*****
فراخوان ميکيس تئودوراکيس به همه‌ی اروپایی‌ها؛
!بانک‌ها فاشيسم را به اروپا بازمی‌گردانند

در سال 2011، در حالیکه يونان زير نظارت ترويکا (همکاری سه جانبه‌ی کميسيون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بين‌المللی پول) قرار داشت، دولت یونان برای اطمينان بخشيدن به سود سرمايه‌ی جهانی در بازار یونان، اعتراض و تظاهرات مردم یونان را سرکوب می‌کرد و اروپا نیز طرح شوم مالی خود را به برخی کشورها، به ویژه کشور یونان تحميل می‌کرد!
ميکيس تئودوراکيس موسيقی‌دان برجسته‌ی يونانی، مردم اروپا را به مبارزه دعوت می‌کند و به همگان هشدار می‌دهد که اگر چنين شرایطی ادامه يابد، بانک‌ها فاشيسم را به اروپا بازمی‌گردانند! ميکيس تئودوراکيس، چهره‌ی نمادين و سمبل مقاومت در برابر حکومت نظامی سرهنگ‌ها، طی مصاحبه‌ای در يک برنامه‌ی سیاسی در تلويزيون هشدار داد که اگر يونان تسليم خواست‌های اين به اصطلاح "شرکای اروپایی" شود، پايان يونان به عنوان يک ملت خواهد بود؛ او دولت را متهم می‌کند که در برابر "شرکایی" که مردم آنها را "وحشی و تهاجمی" می‌خوانند، موريانه‌وار عمل می‌کنند، اگر اين سياست ادامه پيدا کند، "ما نمی‌توانيم زندگی کنيم، در نتیجه تنها راه اين است که بپاخاسته و مبارزه کنيم!" ميکيس تئودوراکيس، پيشگام مبارزات اجتماعی در برابر اشغال نازی‌ها و فاشيسم در طول جنگ داخلی، شکنجه‌های بسیاری را در زندان‌های سرهنگ‌ها متحمل شده است. هم‌اکنون وی، يک نامه‌ی سرگشاده به مردم اروپا فرستاده است که در چندين نشريه‌ی يونانی و همچنین در لوموند دیپلماتیک، در تاریخ ژانویه 2019 به چاپ رسيد.

چکیده‌ی نامه‌ی میکیس تئودوراکیس:
مبارزه‌ی ما فقط برای يونان نيست، ما خواهان اروپایی آزاد، مستقل و دمکراتيک هستيم. دولت‌هایی که ادعا می‌کنند "پول شما برای کمک به يونان خرج می‌شود" را باور نکنيد! هدف آنها در برنامه‌ی "نجات يونان" فقط کمک به بانک‌های خارجی در جهت تخفیف بحران ساختاری نظام سرمایه است، بانک‌هایی که سياست‌‌های کلان آنها خدمت به دولت‌هایی است که با مدل اقتصاد فعلی بحران ساختاری را به جامعه‌ی اروپا تحمیل کرده‌اند، راه حل ديگری جز جايگزين کردن سياست کنونی اروپا که به منظور "ايجاد بدهی" تنظيم شده ندارند و به همین دلیل، سياست محرک تقاضا و سياست حمايتی با کنترل جدی نهادهای مالی را دامن می‌زنند. اگر سیاست‌های اقتصادی اینگونه ادامه یابد، دمکراسی و همه‌ی دستاوردهای تمدن اروپایی از بین خواهند رفت و بانک‌ها رفته‌رفته بازار و حتا دولت‌ها را خواهند بلعید!
دمکراسی نیم‌بند در آتن، زمانی به وجود آمد که "سولون"، بدهی تهیدستان به ثروتمندان را لغو نمود. امروز نبايد گذاشت بانک‌ها دمکراسی اروپا را ويران کنند و مبالغ هنگفتی که خود به عنوان بدهی ايجاد کرده‌اند را بربايند. از شما نمی‌خواهيم که از مبارزات اجتماعی ما پشتيبانی کنید و حتا نمی‌خواهیم به دليل اينکه سرزمين ما مهد افلاطون و ارسطو، پريکلس و پروتاگوراس که مفاهيم آزادی و دمکراسی را در اروپا شناسانده‌اند از ما پشتیبانی کنيد! ما از شما می‌خواهيم به خاطر منافع خودتان از ما پشتییانی کنيد. اگر امروز جامعه‌ی يونان، ايرلند، پرتغال و اسپانيا قربانی بدهی بانک‌ها شوند، به زودی نوبت شما هم خواهد رسيد. شما در ميان خرابه‌های آوارشده بر سر جامعه‌ی اروپایی پيروز نخواهید شد. ما به نوبه‌ی خود دير جنبيديم، اما هم‌اینک بيدار شده‌ايم و در برابر تماميت‌خواهی و توتاليتاريسم بازار و سرمایه خواهیم ایستاد! روش کنونی بازار و نظام سرمایه‌دار‌ی کنونی و همدستی آنها با بانک‌ها، اروپا را به ويرانی کشانده‌اند و مردم اروپا را با فقر مزمن و گسترده شدن بیکاری تهديد می‌کنند و ملت‌های اروپا را عليه يکديگر تحریک و قاره‌ی اروپا را تخريب می‌کنند و سرانجام، بازگشت فاشيسم را به اروپا بازخواهند گرداند
!از شما می‌خواهيم فقط ایستادگی کنيد

ميکيس تئودوراکيس
ژانویه 2019
دی ماه 1397


*******
*****

غزل غزل‌ها؛
شعر: یاکووس کامپانل‌لیس
برگردان به فارسی: احمد شاملو
خواننده: ماریا فارانتوری


آهنگساز و رهبر ارکستر: میکیس تئودوراکیس


*******
***********************
**************
********
*****

گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment