Saturday, July 9, 2016

شنبه 16 جولای - هجوم فرهنگی جمهوری اسلامی : با جمیله ندایی

گفتمان سیاسی اجتماعی

******************
*******************

 شنبه 16 جولای 2016
هجوم فرهنگی جمهوری اسلامی

گفتگو 
با
جمیله ندایی


فایل های یوتیوب/صوتی

*****
بخش یکم          بخش دوم       بخش پایانی
_____________________*****

موزیک متن  فیلم حکومت نظامی
***************
*************

سروده ای از محسن رجب زاده 

برای دیدن این یوتیوب اینجا کلیک کنید.

تقدیم به ترانه موسوی جان شیفته ای که در مرداد ماه توسط اطلاعات سپاه دستگیر وبعد از تجاوز وحشیانه و دسته جمعی پیکر نازنبنش را در حالی که زنده بود در جاده کرج قزوین سوزاندند


ترانه !!
به نام نامی مردم به نام آرمان و آرزوهای طلايی رنگ و نورانی
به تو ای دشمن مردم آی خونخوار
آی جلاد
منم من دختری آزاده از ایران
من  ترانه
یک نشانه از هزار بی داد
گر به خشم دامنم آلوده اید
یا که از ترس پیکرم سوزانده اید
چه توانید کرد با رقص بین باد و تنم
می برد هر سو بی گمان خاکسترم
هم ز خاکستر و از خون ندا
می رسد هر دم به گوش آوای ما
ای وطن
آزاد و از بند رها می خواهمت

20 تیرماه 1388 تقدیم به ترانه موسوی


*******************************
******************
**********
******

گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment