Tuesday, June 21, 2016

شنبه 9 جولای: جنبش های کارگران و معلمان ایران و تأملی بر مشکلات و موانع بر سر راه تکامل این جنبش های اجتماعی

گفتمان سیاسی اجتماعی

*****
*******************
 2016 شنبه 9 جولای

تأملی بر مشکلات و موانعی که بر سر راه تکامل جنبش های اجتماعی ایران قرار دارند
برای نمونه جنبش های کارگران و معلماندبیرسابق کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی و فعال سیاسی چپ
فایلهای یوتیوب/ صوتی

اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی در زندان برای لغو احکام و اتهامات صادره علیه فعالان اجتماعی  و ادامه آن توسط عظیم زاده که سرانجام پس از ۶۴ روز اعتصاب و سرانجام آزادی موقت او از زندان یک پیروزی مهم برای ادامه مبارزه جهت کسب حقوق پایمال شده توده های زحمت کش است. این موفقیت  پیش از هر چیز مدیون استقامت، پیگری و درایت سیاسی خود جعفر عظیم زاده می باشد. مقاومت طولانی مدت جعفر و ادامه مصممانه اعتصاب غذا در واقع زمینه مناسبی است برای ارزیابی و تحلیل از وضعیت عمومی جنبش های اجتماعی ایران، بویژه جنبش های کارگری و معلمان!
 در پرتو چگونگی بر خورد نهادهای اجتماعی به  این رخداد - که توانست تکانی به جنبش های اجتماعی بدهد! می توان نقاط ضعف و قوت نهادی های اجتماعی موجود را ارزیابی نمود و بر این اساس تدابیر لازم برای رفع کمبودها و ضعف های ساختاری و سیاسی نهادهای کارگری و معلمان را برای ارتقاء کیفیت آنها اتخاذ نمود. 
در این بحث به نکات زیر اشاره خواهد رفت :
۱- وضعیت عمومی جنبش کارگری، نقصان های سیاسی، تشکیلاتی و بینشی در نهادهای کارگری
۲- نگاهی به جنبش معلمان و بن بست سیاسی و ایدئولوژیک کانون های صنفی و فرهنگی موجود، راه برون رفت از بن بست های کنونی 
۳- جنبش دانشجویی و مشکلات آن
۴- اپوزیسیون خارج کشور و وظایف آن در قبال جنبش های اجتماعی در ایران 

__________________

کارگران جهان، به پاخيزيد- سروده ای ازجوهيل، برگردان : پرتوياران وخوانش علی پيچگاه


*******************************
******************
**********
******

گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment