Wednesday, May 23, 2018

تئوری انتقادی- کنش اجتماعی و سوژه ی طبیعی : با پویان

گفتمان سیاسی اجتماعی

*******************************
******************
**********
******
***
زمان:  8 شب اروپای مرکزی، 10:30 شب تهران، 2 بعد از ظهر نیویورک 

Paltak à View all  à All Languagesà Iran
********
شنبه دوازدهم خرداد 1397 
2018 دوم ژوئن 

تئوری انتقادی- کنش اجتماعی و سوژه ی طبیعی 


 با پویان 

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
 فعال سياسی

فایل های یوتیوب/ صوتی

بخش یکم     بخش دوم         

١- رابطه هستي و اگاهي
٢-همبستگي طبقاتي در چه شرايطي شكل ميگيرد
٣-موانع همبستگي طبقاتي
٤-بحران ( اقتصادي-سياسي-اجتماعي ) ورابطه ان با اگاهي ومبارزه طبقاتي 
****

نوزدهم ماه می 2018
بیست و نهم اردیبهشت ماه 1397 
ديدگاه موشه پوستون در نقدی بر ديدگاه ماركسيسم سنتی"  
"بر سرمايه 

 با پویان

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
 فعال سياسی

فایل های ویدیو/صوتی

بخش یکم          بخش دوم


******

دوازدهم ماه می 2018
بیست و دوم اردیبهشت ماه 1397

"تحليل وبررسی ديپلماسی برجام، و پيآمد های آن در منطقه ی خاورميانه وجهان " 
با پویان
 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
 فعال سياسی

تحليل و بررسي تحولات كنوني در  سياست و ديپلماسي در جهان امروز و بطور اخص در خاورميانه، بدون در نظر گرفتن بستر واقعی و فرايند های عينی اين تحولات امكان پذير نيست.
بررسي پديده ی برجام، جنگ عراق و تحولات سوريه ، شكل گيری محور واشنگتن رياض و تل اويو حضور نظامي روسّيه و ايران 
 در سوريه  مواضع اروپا در مقابل خروج أمريكا از برجام و جايگاه روسيه در اين ميان  در زمينه تحول درواني جهان سرمايه داری در روند جهاني شدن و به طبع پايان دوران تاريخي پاكس امريكانا امكان پذير است.
اعمال هژمونی سرمايه به مثابه يك كليت ارگانيك در بازسازی ساختار سياسی نوين در انطباق با اين كليت بستر عينی تحولات و به طبع تناقضات موجود ميباشد، در نتيجه تعيين روند مبارزه طبقاتي بدون در نظر گيری اين تحول جهان شمول امكان پذير نيست.

فایل های ویدیو/ صوتی


************
*********
******
*****
***
!!مبارزی که هرگز با نظم موجود سازش نکرد

علی آتش

!!علی آتش درگذشت

علی آتش، از فعالان کنفدراسیون دانشجویان خارج کشور، همواره در برابر مناسبات سرمایه‌داری مبارزه کرد. خستگی ناپذیری و پیگیری او زبانزد این و آن بود، به ویژه انسان‌گرایی او بیش از نگاه ایدئولوژیک او برجسته‌تر می‌نمود. رفتار او برگرفته از زندگی و کار، بسیار تاثیرگذار و ارزشمند بود، روانشناسی موفق و واقع‌بین که هرگز به روابط روزمره‌ی آکادمیک از پیش تعیین شده‌ی نظام سرمایه‌داری تن نداد
چندی پیش او در اتاق گفتمان سیاسی اجتماعی، به بحث و گفتگو پرداخت که برای مخاطبان بسی آموزنده و تفکر برانگیز بود. دست‌اندرکاران اتاق گفتمان سیاسی اجتماعی خود را در این غم، سوگوار می‌دانند
!یادش گرامی باد

 گفتمان سیاسی اجتماعی

 هشتم ماه مه 2018 

 علی آتش، فعال سوسياليست و روانشناس بالينی

بررسی نا خودآگاه بودن اسارت روانی انسان ، توسط سرمايه

سرمایه با خرید نیروی کار انسان و تبدیل آن به یک کالای سودآور، نه تنها اختیار و اراده ی انسان بر "خلاق ترین و مهم ترین" بخش  جدانشدنی وجود وی را از او سلب می کند، بلکه ذهنیت و روان وی را نیز در این رابطه ی اسارت آمیز، در کنترل و اختیار خویش  قرار می دهد. از سوی دیگر، انسان با فروش نیروی کار خود وارد بازار خرید و فروش کالا گردیده و می باید کالای خویش را در رقابت با  سایر کالاها قابل فروش تر کند. در اینجاست که انسان، نه به عنوان یک موجود آزاد، بلکه به عنوان یک فروشنده ی کالا و با پیروی از منطق بازار، با دیگران در رابطه قرار می گیرد و در این روابط اجتماعی است که "شیوه ی رفتار و زیستار" وی انسجام می یابد. انسان از پیدایش شخصیت و روان خویش در چنین روند اسارت آمیزی، نا خودآگاه است.

********
طرح از: ساسان دانش

*******
مقاله ی سیروس بینا به مناسبت دویستمین سالگرد تولد کارل کارکس
  در مطبوعات چین


Cyrus Bina – “Bicentenary of Marx’s Birth, His Legacy and His Last Laugh”
English original: The People’s Daily (China) – May 5, 2018:
Cyrus Bina – “Bicentenary of Marx’s Birth, His Legacy and His Last Laugh”
Chinese translation: The People’s Daily (China) – May 5, 2018:

*******


به مناسبت دویستمین سالگرد تولد کارل مارکس

  "دویستمین سالگرد تولد مارکس: میراث و آخرین خنده های مارکس"
سیروس بینا 
 Bicentenary of Marx’s Birth, His Legacy and His Last Laugh
(1818-2018)
Cyrus Bina
May 5, 2018
*****
روز جهانی کارگر
!روز تنیدگی مبارزه و زندگی فرخنده باد
طرح از ساسان دانش

به گواه تاریخ از روزی که انسان، جایگاه خویش را در طبیعت شناخت، نبردی سهمگین را پیش برده است تا آزادی و رهایی را به دست آورد. به همین دلیل، 
مفهوم "مبارزه" با "زندگی" درهم آمیخته است

ساسان دانش
*******

کارگران جهان، به پاخيزيد 

 سروده ای ازجوهيل، برگردان،  پرتوياران وخوانش علی پيچگاه، طرح: ساسان دانش

******

*********
************
شنبه بیست وپنجم فروردین 1397 

2018 چهاردهم آوریل

نقد وبررسی فرآيند، پراتيك و خودآگاهی اجتماعی

با پویان

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
 فعال سياسی

آموزه ی مترياليستی[ناظربر] تغيير محيط و تغييرتربيت فراموش ميكند كه محيط بايد بوسيله ی إنسان ها دگرگون شود و تربيت كننده خود بايد تربيت شود. اين آموزه ناگزير بايد جامعه را در دو بخش مورد مطالعه قرار دهد كه يكي از اين دو بخش ورأی [بررسي] اين آموزه قرار ميگرد . توأمان بودن دگرگون سازی محيط و فعاليت إنسان با خود-دگرگون سازی تنها به مثابه ی پراتيك انقلابی دريافته و به گونه ی عقلاني فهميده ميشود"
ماركس : تز هاي راجع به فوئر بأخ

********

**
  " کشتار دانش آموزان در فلوریدا و مسئله ی حمل اسلحه  درآمریکا"
  
با دکترعبدی جوادزاده
استاد جامعه شناسی

Gun Violence
****
!!ایران، در انتهای جدول نابرابری جنسیتی
ساسان دانش

پیرو جدیدترین گزارش "مجمع جهانی اقتصاد"، درباره‌ی نابرابری جنسیتی در حکمرانی جمهوری اسلامی، کشور ایران در رتبه‌ی 15 در خاورمیانه قرار دارد
شاخص‌های رتبه‌بندی برای ارزیابی نابرابری جنسیتی، موارد زیر بوده:است
1- فرصت و مشارکت اقتصادی زنان
2- دستیابی به امکانات آموزشی زنان
3- سلامت و تندرستی و طول عمر زنان
4- توانمند سازی سیاسی زنان


****

******
نوزدهم اسفند1396 
2018 دهم مارچ
 با آستی پیروتی

"دختران خیابان انقلاب"

سروده ای از مهدی ایزد یار:خور شید می تابد. (The Sun Is Shining)


سروده ای از مهدی ایزد یار:خور شید می تابد
 (The Sun Is Shining)

آنگاه که بودن را نمیدانستم    با وعده های  آسمانی   دیواری در تفکرم  و صلیبی بر یک دست  و 
شمشیری بر دست دیگرم نهادم .... و زمانی که  خون همزادم بر چهره ام پاشید .... ترسیدم      چشمهایم را بستم   و از از پشت پلک هایم   خورشید را دیدم ....... بدنم در تاریکی سیاهی غوطه ور بود . 
من شب را دوست دارم    شب تاریک را . شب از حرکت است و روز نیز از حرکت زمین .. ولی   شب سیاه و تاریک را دوست ندارم .... شب سیاه شبی است طبیعی  ولی شب سیاه  شبی است بد      شبی است  خفقان آور   شبی است که از سیاهی  قلب های بد جریان می یابد    شبی است که آزادی را می خورد   نوشته کتاب ها را از چشمان تو پنهان و دوست داشتن  را  بیمار می کند .
     
خور شید می تابد 

خورشید می تابد 
ولی آسمان  سیاه و تاریک است 

حس نمی کنی 
کسی در کنار تو  ایستاده 
که قطرات نور را 
   با سیاهی قلبش  می دزدد 

           نوشته : مهدی ایزدیار 
       1990/4/27

طرح، نوشته، سروده وخوانش : 
مهدی ایزد یار 
بیست وهفتم مه 199

****************

شنبه 10 تیرماه 1396 ، 1 ژوئیه ی 2017

به مناسبت روز جهانی پناهجویان ******
سروده ای از ساسان دانش 

پیشکش به آتنا دائمی؛

آن سو تر

در نگاه، ژاله می روید

و در چهره ی یار شبنم!ـ

لاله و نرگس به میهمانی بنفشه می روند

تا زبان عشق باشند!ـ

تو چشم صبح امید

و من گوش شب!ـ

آنگاه که سکوت فریاد می کند

در تموج گیسوان، پنهان!ـ

صخره ها نشسته بر دامانمورد

در چله ی تابستان

گذر از آوار یخبندان!ـ

جوی ها یخبندان، رودها یخبندان

برگ ها و علف ها در درست

رازها و سازها در توفان

دست ها، پرواز کرد با انگارمندان

گریبان ها، میزبان سرهای دلبندان!ـ

اما تو درخشیدی سرفرازان

رنجیدی با دلی فروزان

ایستادی به درازای زمان

به نام نامی آزادگان

و فریاد پر طنین زنان

چشاندی پیروزی را بر پویندگان

سوسو، چلچراغ شد برای مبارزان

ساسان دانش
سی و یکم می 2017
برابر با 10 خرداد 1396
******کاری از عقاب


@@@@@@@@@


********

سروده ای تازه از محسن رجب زاده


تو را چون میشود سایه !؟

گر که در اوج جوانی    
پشت پا بر هوس دنیا زده ای
پس تو را چون شده است
که پیرانه سری
گرد هوس میگردی
بس که اوضاع جهان
درهم و نا موزون است
تو جوابی نیافتی
تکیه بر شیخ کلید دار زده ای
تو گفتی در درون سینه این گربه غمبار
بخاک خفته هزاران ارزوی پاک
کنون بر خونهای خشکیدست که میرقصی
و با جد سعی بر ان مینمایی تو
که تا شاید بتوانی
خون را ز دست و چهره ان دشمن غدار بزدایی
درون سینه این گربه غمبار
هوا دیریست زمستانیست
هوا برفی و بارانیست
ندیدستی که در این دولت تدبیر
کارگر را به جرم
خواستن حقش
برای ارزوهایش
به زیر ضربه شلاق میگیرد
این گزمه غدار
ندیدستی معلم را به جرم
داشتن دندان و بی نانی
به مسلخ میبرند اینک
تورا چون میشود سایه
تو را چون میشود سایه
کلیدی را که دیدستی
برای باز کردن قفلهای بی داد نیست
برای بستن چشم بزرگان است
برای محو تاریخ
برای بستن گنجه های خاطرات و یاد دورانست
تورا چون میشود سایه
نمی دانی هرانکس باد میکارد
به ناچار بایدش روزی
درو بنماید طوفان خود کاشته
تو را چون میشود سایه


محسن رجب زاده 3/3/96

******

***********

مدت ها پس از خودکشی صادق هدایت، همین چندی پیش در اخبار او خواندم که در ایام نزدیک به آن فرجام تلخ، چندتایی آثار منتشر نشده خود را که نزد این و آن بوده  ازشان می گیرد و با آنچه از این دست آثار پیش خود بوده، یکجا، دریک لحظه بحرانی و خشماگین، می سوزاند، و از آن جمله کتاب یا کتابچه ای بوده است یا نمی دانم چه


***

کارگران جهان، به پاخيزيد 

 سروده ای ازجوهيل، برگردان،  پرتوياران وخوانش علی پيچگاه، طرح: ساسان دانش

طرح، نوشته، سروده و خوانش
 از مهدی ایزد یار ......
 بیست و پنج مارس  2017
طرح از مهدی ایزدیار
ادامه ی مطلب

******

داریوش شیروانی: آهنگ" در تنهایی" ساخته شده برای ویولن و ارکستر تقدیم به کودکان پناهنده

*******************************
******************
**********

باغی هست

 فیلمی از مسعود رئوف

Tom Juravich

UMass, Amherst. 

Professor, Interim Director of the Labor Center

****

ترانه سرا و آهنگساز: جو جنکس

***********

از طرف تمام اعضاء گروه کر بهار به تمام آزادی خواهان در سرتاسر جهان


به امید سوختن تمام قفس ها و رها شدن پرندگانسروده ی سعید سلطانپور


زده شعله در چمن در شب وطن خون ارغوان ها

تو ای بانگ شور افکن تا سحر بزن شعله تا کران ها

که در خون خستگان دل شکستگان آرمیده طوفان

به آیندگان نگر در زمان بنگر بردمیده طوفان

قفس را بسوزان رها کن پرندگان را بشارت دهندگان را

که لبخند آزادی خوشه شادی تا سحر بروید

سرود ستاره را موج تشنه با آهوان بگوید

ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید

زند بال و پر ز نو آن کبوتر و سوی میهن آید

گرفته تمام شب شاخه ای به لب سرخ و گرده افشان

پرد گرده گسترد دانه پرورد سر زند بهاران

قفس را بسوزان رها کن پرندگان را بشارت دهندگان را

که لبخند آزادی خوشه شادی تا سحر بروید

سرود ستاره را موج تشنه با آهوان بگوید

**********

*****

گفتمان سیاسی اجتماعی