Sunday, June 28, 2015

Tom Juravich- تام یوراویچ

گفتمان سیاسی اجتماعی


_____________________
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@


https://youtu.be/G-lGF2ifhms

Tom Juravich
تام یورا ویچ

ویدئو کلیپ "مهاجرانی چون من" برای معرفی‌ِ ترانه‌ای از سری موزیک‌های اعتراضی است. موزیک‌ اعتراضی در ارتباط با جنبش های اجتماعی آفریده می شود و در وادی تغییر، بر رفتار و اندیشه ی کنشگران آن دوره، تأثیر بسزا و هدفمند دارد. جنبش های اجتماعی مانند جنبش های زنان، جنبش های کارگری، جنبش های تحقق حقوق بشر، جنبش های ضد جنگ، جنبش های طرفدار حقوق حیوانات یا حفظ محیط زیست؛ به دلیل ماهیت اجتماعی شدن اعتراض، به عرصه ی فرهنگ و موسیقی نیز راه می یابند. این موزیک‌ها نسبت به شرایط مکانی و زمانی، می توانند به سبک های کلاسیک، محلی یا نوعی دیگر از انواع مختلف موزیک جلوه گر شوند.
ویدئو کلیپ "مهاجرانی چون من"، با زیرنویس فارسی، یکی از موزیک های اعتراضی محسوب می شود که آهنگساز، نوازنده و خواننده ی آن "تام یوراویچ" است.
"تام یوراویچ"، استاد دانشگاه "یومس,UMass"، در شهر "امهرست,Amherst"، واقع در ایالت "ماساچوست" آمریکاست، وی در رشته ی تحقیق و مطالعات مسایل و مشکلات کارگری تخصص دارد و کارشناس متخصص "روابط کارگری" و "چگونگی‌ رهبری اتحادیه ای‌" نیز هست.
"تام جوراویچ"، یک فعال توانمند جنبش کارگری و به موازات آن موزیسین شایسته ای است. او پیشتر، یک مکانیک بوده و در ارتباط تنگاتنگ با زندگی روزمره ی کارگران، انگیزه می یابد تا در همین رشته تحصیل کند. وی هم اینک، دارای دکترای علوم اجتماعی از دانشگاه "یومس" است و در همان دانشگاه در زمینه ی مطالعات و بررسی مسایل کارگری، تدریس می‌کند.
او در سازماندهی اتحادیه‌های کارگری تواناست و متخصص استراتژیک در مذاکرات مسایل کارگری است؛ وی دارای دو مقاله ‌ی بسیار مهم در همین زمینه است که بارها تجدید چاپ شده است.


سرمایه آزادانه حر کت  می کند، اما در روزنامه‌ها می‌نویسند که " مردم  فکر میکنند که ما اینجا هستیم که کارهايشان را از آنان بگیریم”!  این ادعای درستی نیست! ما اینجا نیستیم که شغل‌هایشان را بگیریم!  ما تنها کارهایی را انجام میدهیم که آنان نمیخواهند انجام بدهند!  چقدر طول خواهد کشید که  آنها  به اهمیتِ کارِ ما در این  مملکت پی ببرند؟!
کارگر مهاجر 
------------
Immigrants Like Me 
Tom Juravich 


در بامدادان می بینید ما را، آن هنگام که از سایه ها بیرون می آییم
 من و کارگرانی که بسیار شبیه من اند 
 در  نهان خانه ها ، آشپزخانه ها و رختشور خانه ها کار می‌کنیم
در جاهایی که هرگز نمی بینید
وکارهایی که اگر دیگران مجبور نباشند هرگز تن به آن نمی دهند   
تنها می خواهید در سایه ها  فرو رویم
در  مکانهایی که برای مهاجرانی چون من ساخته اید.
برای امرار معاش خانواده مان
و بدهی سفرهایمان
تن به هر کاری می دهیم
 چاره ای نیست
ولی خوب‌ می‌دانیم و پنهان نیست
که بی هیچ مدرک ‌ و  قانونی‌
چه بلایی بر سرمان می آورید
در مکان‌هایی که برای مهاجرانی چون من ساخته اید.
با تمسخر مرا غیر قانونی‌ می خوانید
بی آنکه کسی را آزار داده باشم
با نفرت تمام می‌گویید که باید اینجا را ترک گویم
در نبود من این همه کار بر دوش که خواهد بود؟
 برای پیشرفت کشورتان تن به هر کاری می دهیم،
اما چشمان تان کور است
و تنها می خواهید پنهان شویم در سایه ها
در مکانهایی که برای مهاجرانی چون من ساخته اید

********


با سپاس از همه ی یارانی که در تهیه ی این  اثر از جمله، انتخاب موزیک، ترجمه،  ویرایش و  طراحی همکاری کردند.

@@@@@@

_____________________

گفتمان سیاسی اجتماعی


Saturday, June 20, 2015

شنبه 27 جون- ادامه ی بحث ساختار اجتماعی و اشکال آگاهی - با پويان

گفتمان سیاسی اجتماعی

@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@

شنبه 27 جون

ادامه ی بحث  ساختار اجتماعی و اشکال  آگاهی

با پويان 

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و فعال سياسی

فایلهای یوتیوب/ صوتی
                          بخش یکم                                
بخش دوم       

ويژگي های روش شناختی سیستم های مختلف ‌فکری، از چارچوب های ‌تاریخی‌ و "ساختار اجتماعی  سرمایه" سرچشمه می گیرند که منجر به تشکيل یک مجموعه ای به هم پیوسته می شوند و یک مفهومی را تعیین و ارایه می کنند. بدیهی است که این ویژگی ها با اشاره به تعریف این سیستم های فکری، به عنوان شکل های خاصی از ایدئولوژیک نیز جلوه می کنند که بسیار مهم هستند. به علاوه، این ویژگی ها به طور آشکار در مراحل توسعه‌ و روند ساختار اجتماعی در مناسبات سرمایه نیز مشاهده میشود

استوان مزاروش
*****
The methodological characteristics of various systems of thought, which emerge within the historical framework and support of capita's social formation, constitute a closely interlocking set of conceptual determination. Understandably, all such characteristic are also crucial with regard to defining these systems of thought as specific forms of ideology. Furthermore, they are clearly discernible across the particular phases of development of capital's social formation as a whole.

Istvan Meszaros

@@@@@@@@@@@@@

شنبه 13 جون

ساختار اجتماعی، اشکال و فرم های آگاهی‏

با پويان 

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و فعال سياسی

فايلهای يوتيوب/ صوتی

@@@@@@@@@@

شنبه 30 ماه مه

بررسی  دوران  تاريخی و قيام 57

با پويان 

@@@@@@@@@@@@@@


شنبه 23 ماه مه

بررسی علل شکست سوسيال دمکراسی

با پويان
 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج
 و فعال سياسی

سپهر سياسی در نظام سرمايه داری، تابعی از سپهر اقتصادی است. با توجه به دوران تاريخی كه دولت های رفاه در پاسخ به بحران سرمايه داری شكل گرفت، سوسیال دمكراسى بِنا به ماهيت خود و با شركت در اين دولت ها در خدمت به نظام سرمايه داری در سازمان دهی نوين آنها، آغاز پايانی غم انگيز را برای خود رقم زِد. دولت های رفاه كه در چارچوب اقتصادهای "ملی" شكل گرفته بودند با رشد سرمايه های فراملی و جهانی شدن سرمايه (گلوبالیزاسیون)، ضرورت مادی حيات اين دولت ها و پیرو آن، سوسیال دمكراسی نیز به پايان رسيد@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@!مهاجرانی چون من

https://www.youtube.com/watch?v=iANBpQLUXug

@@@@@@@@@@@@

قهرمان طبقه ی کارگر
Working Class Hero!
John Lenon 

@@@@@@@@@@@@@@

کدام طرفی هستی؟

Natlie Merchant 

@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@

جنگ عليه کارگران
Anne Feeney

https://www.youtube.com/watch?v=e78TqI53bPQ


@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@

_____________________

گفتمان سیاسی اجتماعی

Friday, June 12, 2015

شنبه 13 جون ساختار اجتماعی و اشکال آگاهی‏، با پويان

گفتمان سیاسی اجتماعی

@@@@@@@@@@

شنبه 13 جون

ساختار اجتماعی، اشکال و فرم های آگاهی‏

با پويان 

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و فعال سياسی

فايلهای يوتيوب/ صوتی

@@@@@@@@@@

شنبه 30 ماه مه

بررسی  دوران  تاريخی و قيام 57

با پويان 
@@@@@@@@@@@@@


@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@

به زبان های  فارسی، انگليسی، فرانسه و اسپانيایی 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@

جوانه ی اندوه
   فيلمی مستند گونه از پانته آ بهرامی 

 در مورد زندانيان سياسی در ايران 

Screening the documentary; Budding Grief
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@!مهاجرانی چون من

https://www.youtube.com/watch?v=iANBpQLUXug

@@@@@@@@@@@@

قهرمان طبقه ی کارگر
Working Class Hero!
John Lenon 

@@@@@@@@@@@@@@

کدام طرفی هستی؟

Natlie Merchant 

@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@

جنگ عليه کارگران
Anne Feeney
https://www.youtube.com/watch?v=e78TqI53bPQ


@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
_____________________

گفتمان سیاسی اجتماعی

Monday, June 1, 2015

سروده ای از لئوپولد سدار سنگور


گفتمان سیاسی اجتماعی

@@@@@@@@@@

سروده ای از لئوپولد سدار سنگور
Léopold Sédar Senghor


اين  و یدئو کلیپ بر اساس شعری از "‌لئوپولد سدار سنگور"‌ شاعر سنگالی است . این ویدئو کلیپ با توجه به اهمیت محتوای شعر که هنوز کهنه نشده است و با اشاره به وقایع اخیر آمریکا،‌ با همفکری وهمکاری دوستان تهیه شده استوقتی به دنیا می آیم، سیاهم،
وقتی بزرگ می شوم، سیاهم،
وقتی زیر آفتاب می روم، سیاهم،
وقتی می ترسم، سیاهم،
وقتی مریض می شوم، سیاهم،
وقتی می میرم، هنوز سیاهم...
و اما تو که سفید پوستی:
وقتی به دنیا می آیی، صورتی هستی،
وقتی بزرگ می شوی، سفیدی،
وقتی زیر آفتاب می روی، قرمزی،
وقتی سردت می شود، آبی می شوی،
وقتی می ترسی، زردی،
وقتی مریض می شوی، سبزی،
و وقتی می میری، خاکستری می شوی.
و تو به من می گویی: "رنگین پوست" !!!..

 @@@@@@@@@@@@@@
 @@@@@@@@@@
 @@@@@@@


when I was born, I was black, 
when I grew up, I was black,
 
When I'm the sun, I'm black,
 
When I'm sick, I'm black,
 
when I die, I will be black.
 
While you, white man
 
when you were born, you were pink,
 
when you grew up, you were white,
 
when you are out in the sun, you're red
 
when you're cold, you are blue
 
when you're scared, you become green,
 
when you're sick, you're yellow,
 
when you die, you will be gray.
 
So of the two of us,
 
Who is the man of color?

@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@

Quand je suis né, j'étais noir
Quand j'ai grandi, j'étais noir
Quand je suis au soleil, je suis noir
Quand je suis malade, je suis noir
Quand je mourrai, je serai noir...
Tandis que toi homme blanc,
Quand tu es né, tu étais rose;
Quand tu as grandi, tu étais blanc;
Quand tu es au soleil, tu es rouge;
Quand tu as froid, tu es bleu;
Quand tu as peur, tu es vert;
Quand tu es malade, tu es jaune;
Quand tu mourras tu seras gris...
Alors, de nous deux,
Qui est l'homme de couleur?
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@برای ديدن ويديو کليپ 
 به زبان اسپانيایی
اينجا کليک کنيد

https://youtu.be/blZgVyep3Ko


Spanish

Cuando yo nací, era negro,
Cuando crecí, era negro,
Cuando estoy al sol, soy negro,
Cuando estoy enfermo, soy negro,
Cuando muera, seré negro.
En tanto que tú, hombre blanco
Cuando tú naciste, eras rosa,
Cuando creciste, eras blanco,
Cuando te pones al sol, eres rojo
Cuando tienes frío, eres azul
Cuando tienes miedo, te pones verde,
Cuando estás enfermo, eres amarillo,
Cuando mueras, serás gris.
Así pues, de nosotros dos,
Quién es el hombre de color?


https://youtu.be/blZgVyep3Ko


@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@


German
Deutche@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@

_____________________

گفتمان سیاسی اجتماعی