Thursday, June 28, 2018

هفتم ژوئیه 2018 : با شیوا جواد زاده : روانکاو

گفتمان سیاسی اجتماعی

*******************************
******************
**********

زمان:  8 شب اروپای مرکزی، 10:30 شب تهران، 2 بعد از ظهر نیویورک 

Paltalk à View all  à All Languagesà Iran
********
آدرس گفتمان سیاسی اجتماعی در تلگرام  : @GSEIR  

https://t.me/GSEIR


*********

******************
هفتم ژوئیه 2018
شانزدهم تیرماه 1397
"با من چه کردی تو*؟ "


با شیوا جواد زاده
 :روانکاو
Psychoanalyst

 فایل های یوتیوب/صوتی  
بخش یکم     بخش دوم 


در این جلسه به مطالب زیر پرداخته خواهد شد :
   - روانشناسی از کجا و چطور شروع شد.
   - فلاسفه و متفکرانی که به روانشناسی پرداختند.
   - تحول بزرگی که فروید با معرفی ناخودآگاه در روان انسان در تاریخ ایجاد کرد.
   - آیا به صرف آگاهی داشتن از ناخودآگاهی که فروید مد نظرش بود درمان اتفاق می افتد؟
   -  چرایی درمان نشدن  به صرف آگاهی داشتن .
   - قدرت ناخودآگاه و اضطرار به تکرار انسان در زندگی.
   - روش درمان و شفا یا رنج کمتر با روانکاوی مدرن. ****

***********

*****

Saturday, June 23, 2018

کامیار شاپور، فرزند فروغ فرخزاد در 66 سالگی درگذشت

گفتمان سیاسی اجتماعی

*******************************
******************
**********
******
***


*********

!کامیار شاپور، فرزند فروغ فرخزاد در 66 سالگی درگذشتغم‌انگیز است، اما در بستر این جامعه، زیر حاکمیت جمهوری اسلامی جایگاهی شایسته برای آنانکه انسانی می‌زیند نیست، به ویژه برای هنرمندانی که در اوج تنهایی با هنر خویش در پی شب و روز دویدند تا نام نیک باقی بماند و یا شاید امروزه روز، خورشید با طلوع و غروب خویش، گوشه چشمی غمگنانه برای انسان‌ها و هنرمندان دارد تا شب و روز و تنهایی معنایی دیگرگونه داشته باشد!
چند سال پیش ویدئو مستندی درباره‌ی کامیار شاپور ساخته شد و نشان می‌داد که وی در پارک قیطریه گیتار می‌نوازد تا زندگی را شرافتمندانه بگذراند‌
!یادش گرامی باد

!!(پسر فروغ فرخزاد خواننده دوره گرد پارک قیطریه (فیلم مستند

*****طراحی کامیار شاپور از مادرش فروغ فرخزاد؛


کامیار شاپور افزون بر نوازندگی گیتار که خود را آماتور می‌دانست، اما به نقاشی و طراحی علاقه‌ی وافری داشت که همین چند وقت پیش نقاشی‌هایش را در قالب یک 
نمایشگاه ارائه داد که توجه دوستداران و منتقدان طراحی را به خود جلب کرد*******************************
******************
**********
******
***

گفتمان سیاسی اجتماعی

Saturday, June 16, 2018

بحث های قبلی پویان


نوزدهم خرداد 1397
2018 نهم ژوئن

"سلطه ی(هژمونی) طبقاتی و نقش دین"


با پویان
 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
 فعال سياسی

بعد از نزديك به چهل سال از حاكميت جمهوری إسلامی ، نه نقد دين به عنوان ایدئولوژی حاكميت به گفتمان مسلط اجتماعی تبديل شده و نه بحث پيرامون شيوه ی نقد دين ميان فعالان اپوزسيون عموميت يافته است. البته منظور از نقد، نقدی ایدئولوژيك است كه در بر گيرنده ی فلسفه ی اسلام و هم چنين عملكرد آن در نظام سرمايه ی جهانی است نه فحاشی های رايج روزمره

فایل های یوتیوب/صوتی


*****
"گزارشی کوتاه در مورد "تغییر دولت اسپانیا


با مهدی ایزد یار

   بیست و سوم ژوئن

با پژمان رحیمی

 بررسی مسائل خلق‌ها در ایران

_______________

  بیست و ششم خرداد 

********
شنبه دوازدهم خرداد 1397 
2018 دوم ژوئن 

تئوری انتقادی- کنش اجتماعی و سوژه ی طبیعی 
ّ

 با پویان 

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
 فعال سياسی

فایل های صوتی/یوتیوب

بخش یکم      بخش دوم      بخش سوم  

*************

١- رابطه هستي و اگاهي
٢-همبستگي طبقاتي در چه شرايطي شكل ميگيرد
٣-موانع همبستگي طبقاتي
٤-بحران ( اقتصادي-سياسي-اجتماعي ) ورابطه ان با اگاهي ومبارزه طبقاتي 
****

@@@@@ 

طرح:  ساسان دانش

اشک‌ها و شبنم‌ها در آینه‌ی واپسین گام جامعه؛
ساسان دانش
نهم خرداد 1397
سی ام ماه می 2018

وقتی عفونت به مدرسه رخنه می‌کند، پرورش پیشکش! اما نظام آموزشی چرکین می‌شود؛ در نتیجه پایه‌ای‌ترین نهاد فرهنگی جامعه یعنی خانه و مدرسه متزلزل می‌شود؛ پدران و مادران دل‌نگران می‌شوند و دانش‌آموزان سراسر کشور انگیزه‌های خویش را برای درس خواندن از دست می‌دهند و ورود آنها به عرصه‌ی جامعه با دست‌اندازی ناموزون روبرو می‌شود و پیرو آن، بهداشت روانی هر عنصر اجتماعی 
نیز آلوده می‌شود


********
میــراث شکوفان و پوزخندهای پایانی کارل مارکس

 در دویستمین سالروز توّلدش 

سیروس بینا 
برگردان: پرتو یاران

انتشارات پروسه
اردیبهشت 1397

***************
***********
*******
*****
***
نوزدهم ماه می 2018
بیست و نهم اردیبهشت ماه 1397 
ديدگاه موشه پوستون در نقدی بر ديدگاه ماركسيسم سنتی"  
"بر سرمايه 

 با پویان

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
 فعال سياسی

فایل های ویدیو/صوتی

بخش یکم          بخش دوم


******

دوازدهم ماه می 2018
بیست و دوم اردیبهشت ماه 1397

"تحليل وبررسی ديپلماسی برجام، و پيآمد های آن در منطقه ی خاورميانه وجهان " 
با پویان
 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
 فعال سياسی

تحليل و بررسي تحولات كنوني در  سياست و ديپلماسي در جهان امروز و بطور اخص در خاورميانه، بدون در نظر گرفتن بستر واقعی و فرايند های عينی اين تحولات امكان پذير نيست.
بررسي پديده ی برجام، جنگ عراق و تحولات سوريه ، شكل گيری محور واشنگتن رياض و تل اويو حضور نظامي روسّيه و ايران 
 در سوريه  مواضع اروپا در مقابل خروج أمريكا از برجام و جايگاه روسيه در اين ميان  در زمينه تحول درواني جهان سرمايه داری در روند جهاني شدن و به طبع پايان دوران تاريخي پاكس امريكانا امكان پذير است.
اعمال هژمونی سرمايه به مثابه يك كليت ارگانيك در بازسازی ساختار سياسی نوين در انطباق با اين كليت بستر عينی تحولات و به طبع تناقضات موجود ميباشد، در نتيجه تعيين روند مبارزه طبقاتي بدون در نظر گيری اين تحول جهان شمول امكان پذير نيست.

فایل های ویدیو/ صوتی


************
*********
******

************
شنبه بیست وپنجم فروردین 1397 

2018 چهاردهم آوریل

نقد وبررسی فرآيند، پراتيك و خودآگاهی اجتماعی

با پویان

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 
و
 فعال سياسی

آموزه ی مترياليستی[ناظربر] تغيير محيط و تغييرتربيت فراموش ميكند كه محيط بايد بوسيله ی إنسان ها دگرگون شود و تربيت كننده خود بايد تربيت شود. اين آموزه ناگزير بايد جامعه را در دو بخش مورد مطالعه قرار دهد كه يكي از اين دو بخش ورأی [بررسي] اين آموزه قرار ميگرد . توأمان بودن دگرگون سازی محيط و فعاليت إنسان با خود-دگرگون سازی تنها به مثابه ی پراتيك انقلابی دريافته و به گونه ی عقلاني فهميده ميشود"
ماركس : تز هاي راجع به فوئر بأخ

********
********

      دوازدهم اسفندماه 1396
 سوم مارچ 2018
****
"ايدئولوژی، آزادی، سكولاريسم ، دموكراسی ...
نقد وبررسی"


با پویان
 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج 

و فعال سياسی

*******


خوانش با صدای شاعر


*******
شنبه 20 ژانویه 2018، 30 دی ماه 1396
(2)خروش از درون و شکست سکوت
    ادامه ی بحث هفته ی گذشته 

:با  پویان  
عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج و فعال سياسی
فایل های یوتوب/صوتی
بخش -1       بخش-2         بخش-3      بخش - 4 

 

@@@@@@

*******


شنبه 13 ژانویه 2018، 23 دیماه 1396
خروش از درون و شکست سکوت


:با  پویان  
عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج و فعال سياسی
و
 همایون ایوانی
زندانی سیاسی سابق

خيزش متهورانه ی  توده هاي مردم كه از ژرفاي زندگي عيني انان نشئت گرفته، نويد شكست سكوت مرگ باري است كه ساليان دراز بر هستي اين مردم سايه افكنده ، اين خيزش كه با شعار نان و ازادي به خيابان امده داراي ماهيتي كاملأ متفاوتي است ، مؤلفه هاي نوين ان وسعت و راديكاليسم انقلابي است كه بي مهابا
  کلیت نظام جمهوري اسلامي را نشانه گرفته و  این خود اغاز يك پايان را نويد ميدهد، 
  بهمين علت كليه جناح هاي رژيم از طيف به اصطلاح، إصلاح طلبان داخلي و برون مرزي گرفته تا اصول گرايان سراسيمه، كه ناقوس مرگ خودرا شنيده اند هراسان و سراسيمه در پي مقابله با ان برآمده اند ، ابتدا  طبق معمول سنواتي سعي در بي اعتبار كردن ان امكان سركوب همه جانبه را تدارك ديده اند.
ولي به گواه تاريخ شايد اين ددمنشان در لحظه قادر به سركوب اين خيزش دلاورانه باشند ولي شعله هاي اين آتشفشان از اعماق شرايطي عيني برخاسته كه خاموش شدني نيست و تا به زباله تاريخ سپاردن كليت حاكميت جمهوري إسلامي هم چنان شعله وَر خواهد ماند.

فایل های صوتی
بخش 1        بخش 2        بخش 3

کارگران جهان، به پاخيزيد 

 سروده ای ازجوهيل، برگردان،  پرتوياران وخوانش علی پيچگاه، طرح: ساسان دانش

طرح، نوشته، سروده و خوانش
 از مهدی ایزد یار ......
 بیست و پنج مارس  2017
طرح از مهدی ایزدیار
ادامه ی مطلب

******

داریوش شیروانی: آهنگ" در تنهایی" ساخته شده برای ویولن و ارکستر تقدیم به کودکان پناهنده

*******************************
******************
**********

باغی هست

 فیلمی از مسعود رئوف

Tom Juravich

UMass, Amherst. 

Professor, Interim Director of the Labor Center

****

ترانه سرا و آهنگساز: جو جنکس

***********

از طرف تمام اعضاء گروه کر بهار به تمام آزادی خواهان در سرتاسر جهان


به امید سوختن تمام قفس ها و رها شدن پرندگانسروده ی سعید سلطانپور


زده شعله در چمن در شب وطن خون ارغوان ها

تو ای بانگ شور افکن تا سحر بزن شعله تا کران ها

که در خون خستگان دل شکستگان آرمیده طوفان

به آیندگان نگر در زمان بنگر بردمیده طوفان

قفس را بسوزان رها کن پرندگان را بشارت دهندگان را

که لبخند آزادی خوشه شادی تا سحر بروید

سرود ستاره را موج تشنه با آهوان بگوید

ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید

زند بال و پر ز نو آن کبوتر و سوی میهن آید

گرفته تمام شب شاخه ای به لب سرخ و گرده افشان

پرد گرده گسترد دانه پرورد سر زند بهاران

قفس را بسوزان رها کن پرندگان را بشارت دهندگان را

که لبخند آزادی خوشه شادی تا سحر بروید

سرود ستاره را موج تشنه با آهوان بگوید

**********

*****

گفتمان سیاسی اجتماعی