Saturday, June 24, 2017

به مناسبت روز جهانی پناهندگی - گفتگویی با احمد پوری

گفتمان سیاسی اجتماعی

********
شنبه 10 تیرماه 1396 ، 1 ژوئیه ی 2017
به مناسبت روز جهانی پناهندگانی  پزشکان بدون مرز سال قبل در چنین روزی، در اقدامی بی سابقه، بخاطر اعتراض به سیاستهای شرم آور پناهنده ستیز اتحادیه اروپا، کمک مالی کشورهای اروپایی رد کردند!  قرارداد اروپا و ترکیه قراداد شرم آوری است که حقوق پناهندگی را نقض می کند. 

*******

Tom Juravich

UMass, Amherst. 

Professor, Interim Director of the Labor Center

****
متعلق به کجا هستمترانه سرا و آهنگساز: جو جنکس

***********


گفتمان سیاسی اجتماعی

Thursday, June 8, 2017

شنبه 3 تیر ماه 1396: سند 2030 یونسکو و جمهوری اسلامی ایران، گفتگو با الهه امانی

گفتمان سیاسی اجتماعی

********
شنبه 3 تیر ماه 1396 : 24 ژوئن 2017

سند2030 / برنامه ی2030  یونسکو

 و جمهوری اسلامی


 گفتگو با 

الهه امانی 

سند  2030 یونسکوچیست؟ در مفاد آن به چه مواردی اشاره شده است؟
چرا دبیر شورای عالی آموزش  و پرورش جمهوری اسلامی، علیرغم این که این سند ازسال 2015 توسط یونسکو(UNESCO) برنامه ریزی شده است،  از توقف اجرای این برنامه گزارش داده است؟  چه هراسی از این سند وجود دارد که به جای آن، اجرای "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش"  که در دوران احمدی نژاد تدوین شده، در دستور کار قرار گرفته  است؟

****************

گفتمان سیاسی اجتماعی