Monday, July 25, 2022

برنامه ی آینده ی بحث و گفتگو بزودی اعلام خواهد شد

  گفتمان سیاسی اجتماعی


زمان شروع برنامه به شرح زیر خواهد بود

20:00 اروپای مرکزی - 22:30 تهران - 14:00  نیویورک

******
 برنامه ی آینده ی بحث و گفتگو بزودی اعلام خواهد شد.
*****

ناظم حکمت

*******
شنبه 9 ژوئیه - 18 تیرماه

انحصارات شرکت های دارویی آمریکایی و نتایج اجتماعی آن

با عبدی جوادزاده: استاد جامعه شناسی در آمریکا

فایل های یوتیوب / صوتی

بخش-1           بخش-2

ظهور و رونق صنعت داروسازی آمریکا به اواسط قرن نوزدهم در پاسخ به جریان بی‌سابقه ی تقاضا برای ضدعفونی‌کننده‌ها و مسکن‌ها برای سربازان در طول جنگ مکزیک و آمریکا که در سال 1848 پایان یافت، باز می گردد. از آن هنگام شرکت‌هایی نظیر مرک، فایزر، پردو و جانسون اند جانسون، تشخیص، درمان و کنترل بیماری ها در ایالات متحده را در انحصار خود داشته اند.  بخش وسیعی از این کنترل بر بازار درمان توسط سازمانهای دولتی ایالت متحده، نظیر FDA (سازمان غذا و دارو) و CDC (مرکز کنترل و پیشگیری بیماری) تسهیل شده است.
 در این گفتمان پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی چنین مدیریتی را بررسی خواهیم کرد.

American Pharmaceutical Monopolies and Social Consequences

American pharmaceutical industry emerged in the mid-nineteenth century in response to an unprecedented surge in demand for antiseptics and painkillers for soldiers during the Mexican-American War that ended in 1848. Since then companies like, Merck, Pfizer, Purdue, Johnson and Johnsonn have monopolized, controlled, and determined sickness and healing in the US. Much of this control over the "healing" market is facilitated by the help of the US government organizations, such as the FDA (food and drug administration), and CDC (center of disease control and prevention). In this talk we will explore the social, economic, and health consequences of such management

*****
شنبه 25 ژوئن -4 تیرماه
ادامه ی بحث "حمله ی روسیه به اوکراین"
 افرادی که مایل به شرکت در این جلسه ی گفتگوی عمومی هستند به طور مساوی زمان برای ارائه ی بحث خواهند داشت

با پویان:
عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج و فعال سیاسی


*******
 شنبه 18 ژوئن- 28 خرداد: 

"کشتار دردبستان راب" یووالدی-تگزاس

 افرادی که مایل به شرکت در این جلسه ی گفتگو و شنود عمومی هستند به طور مساوی زمان برای ارایه ی بحث خواهند داشت.


 
"Robb Elementary School, Uvaldi-Texas"
********
*****
********

 شنبه 11 ژوئن-21 خرداد 

ادامه ی بحث:"اقتصاد سیاسی و توسعه ی چین"

با پویان:
عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج و فعال سیاسی
فایل های یوتیوب/صوتی
********

"اقتصاد سیاسی و توسعه ی چین"

با پویان:
عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج و فعال سیاسی
فابل های یوتیوب/ صوتی
بخش-1          بخش-2

بدون شك امروزه اقتصاد چين نقشی انكار ناپذير در جهان سرمايه داری ايفا ميكند. سير تحولات در چين در پروسه جهانی شدن سرمايه از منظر مترياليسم تاريخی و نقد اقتصاد سياسی محور های يك روش شناسی علمیست كه به طور توامان پروسه ی تكوين دوران تاريخی جهانی شدن و هم زمان و هم سو سير تحولات در چين كليد شناخت اين پديده است و سعی من در حد توانم حول اين محور خواهد بود،

پویان

************
********
 21 ماه مه 2022-31 اردیبهشت1401

شورش گرسنگان

با الیجان : فعال مسایل کارگری و سیاسی
فایل های یوتیوب/صوتی
بخش-1       بخش-2
رژیم جمهوری اسلامی از بدو به قدرت رسیدنش تا به امروز که ۴۳ سال حکومت خونبارش، جز جنگ، اعدام، شکنجه، زندان، مفاسد اجتماعی و بیکاری و فقر روز افزونی را که  به مردم تحمیل کرده است و هرصدای معترضی را با گلوله و زندان پاسخ داده است - با رعب و وحشت نا توانی اش را حل و مشکلات فاجعه بار جامعه را به مردم تحمیل می‌کند. اما مردمی که برای زنده ماندن از حداقل معیشت روزانه اش محروم است  در سفره حتی نمی‌توانند نان را تهیه کنند چاره ای ندارند که برای زنده ماندن به مقابله به رژیم اسلامی سرمایه داری برخیزند و رژیم در جواب مردمی را که نان ندارند و فریاد میزنند ما گرسنه هستیم جوابشان را با گلوله و زندان پاسخ می‌دهد.
مردم ایران باید این واقعییت را بپذیرند که جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران قادر نیست نیازهای اولیه زنده ماندن مردم و همچنین مطالبات دموکراتیک در راستای زندگی انسانی را برآورده کند و راه چاره ای ندارند و برای رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه باید رژیم اسلامی را سرنگون کنند. که فقط و فقط با سرنگونی می توانند به خواست هایشان دست یابند.
مرگ بر جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران زنده باد آزادی
*******
شنبه 14 ماه مه2022-24 اردیبهشت1401
"حق انقلاب"
با پویان:عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج و فعال سیاسی


حق انقلاب در جامعه سرمايه داری با رجوع به تضاد ميان ماهيت و شكل واقعی جامعه بورژوازی و نقد ان مستدل ميشود، بدين ترتيب كه بدون واسطه و مستقيمأ، مالكيت خصوصی - اقتصاد سياسی و دولت را مورد نقد قرارداده و براندازی تضاد ماهيت با شكل جامعه بورژوازی را به صورت حق انقلاب مستدل ميكند.
فایل های یوتیوب/صوتی
**********
شنبه هفتم ماه مه 2022 -17 اردیبهشت1401
"دادگاه حمید نوری: روند طی شده و نتایج آن"
گفت و شنودی با شهریار دادور: شاعر
و مهرداد صبوری
فایل های یوتیوب/صوتی
********

گرامی باد روز جهانی کارگر

به مناسبت روز جهانی کارگر: طرحی از آیدا  پایدار

*******
30 آوریل 2022 - 10 اردیبهشت 1401
گفت و شنودی با ستار رحمانی فعال مسایل کارگری و فرهنگیان در آستانه ی اول ماه مه روز جهانی کارگر

* بررسى اعتراضات وتجمعات و اعتصابات جنبش كارگرى از ماه آوريل سال ١٤٠٠ تا ماه آوريل ١٤٠١
* بررسى جنبش كارگرى-رشد جنبش در مقايسه سال قبل (١٣٩٩) از جنبه ی رشد يا افول كمى و كيفى. 
* بررسی اشكال اعتراضات و گستردگى آنها ...
* بررسی نكات موجود ديگر كه در بحث ها به آنها نیز پرداخته خواهد شد.

******
******
********
23 آوریل2022-3 اردیبهشت1401
"حمله ی روسیه به اوکراین"
افرادی که مایل به شرکت در این جلسه ی گفت و شنود هستند به طور مساوی زمان برای ارائه ی بحث خواهند داشت. 
فایل های یوتیوب/صوتی
بخش-1     بخش-2      بخش-3
*********
بحث های قبلی ما (GSE) در مورد اوکراین
1: 5 مارچ 2022-14 اسفند 1401
مسله ی اوکراین
با مهدی ایزدیار

******
26 فوریه 2022-7 اسفندماه 1400  

با شهریار دادور و پویان

***************

***********

زمین این حجم گردان بهار را تجربه می کند ... و انسان

 کشتار و نابودی را...

سال نو را به کُرۀ زمین و درختان و گل های بهاری آن تبریک گفته، و شَرم خود را از اینکه میهمانان نا مناسبی برای کُرۀ زمین هستیم ابراز می کنیم.


گفتمان سیاسی اجتماعی، اول بهار 1401

 بهاران خجسته باد

 
  نوروز 1401

 تا اطلاع ثانوی برنامه ی گفت و شنود  نخواهیم داشت. 
****
Ode To Joy
********

شنبه 12 مارچ 2022-21 اسفند 1400  با عبدی جوادزاده: استاد جامعه شناسی

قسمت سوم  

"ده تئوری‌ در مورد طبیعت انسان"-3

فایل های یوتیوب/صوتی
بخش-1      بخش-2       بخش-3

 

در این گفتمان به بررسی برخی از نظریه‌های تاثیرگذار که مدعی کاربردهای  عملی بر تعامل اجتماعی هستند می پردازیم. هرچند تمامی آنها ایدئولوژی محسوب نمی شوند زیرا در برگیرنده ی گروهی از افراد نیستند که از این نظریه ها جهت پیشبرد زندگی شان بهره ببرند. اما تئوری‌هایی که در اینجا مرور می‌شوند و جهت بحث انتخاب شده‌اند عناصر اصلی ساختار مشترکی را که در بسیاری از جهان‌بینی‌ها مانند مسیحیت و مارکسیسم مشاهده کرده ایم را  ارائه می‌دهند:

 1. نظریه زمینه ای در مورد جهان 

2.  نظریه اساسی در مورد ماهیت انسان 

3.  شناسایی  آنچه در تقابل با ما خطا تلقی می شود

4. ارائه ی دستورالعملی برای بهبودبخشی آن

 تئوری هایی که در این گفتمان بررسی خواهیم کرد شامل نظریه های مسیحیت و مارکس است. ما همچنین به هندوئیسم و کنفوسیوس، سنت های باستانی هند و چین نگاهی می افکنیم که همچنان بسیار تأثیرگذار هستند. فلسفه افلاطون و کانت در میان متفکران قرن بیستم و نیز فروید (که نظریه های روانکاوانه اش بر اندیشه های قرن بیستم تأثیر زیادی گذاشته است)، سارتر فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی، بوروس فردریک اسکینر (روانشناس آمریکایی که ادعا می کرد کلید چگونگی شرطی شدن رفتار انسان را در اختیار دارد)، و کنراد لورنز (زیست شناس اتریشی که سعی کرد ماهیت انسان را بر اساس تکامل داروینی توضیح دهد) را مورد بررسی قرار می دهیم.

****

شنبه 5 مارچ 2022-14 اسفندماه 1400

8 مارس روز جهانی مبارزه فمینیستی بر همه کنشگران عدالت جنسیتی مبارک باد.

نوشته ای در گرامیداشت 8 مارس روزجهانی زن

عشق را نه در زمین باید جست

نه در میان آسمان

نه در هیچ کتاب و  ترانه ای

عشق را  تنها در تو باید جست. 
"مبارزه فمینیستی علیه کاپیتالیسم و بی عدالتی جنسیتی! با هما مرادی به مناسبت 8 مارس  

محور مراسم ۸ مارس در آلمان:
- فشار بی حد کار...
- کارهایی که اصلا به حساب نمی ایند
- با دستمزد کم و یا بدون دستمزد
 شغل های زنانه*:  مراقبت و نگهداری از بیماران و‌سالمندان , تا کارهای مهد کودک  و مدد کاری احتماعی در تمام بخش های  ...کار خانگی اعم از کار عملی، نگهداری و تربیت کودکان، بیماران، پخت و پز، شست و شو، خرید،   مدیریت...

***** 

مباحث فلسفه ی تاریخ":-4"

"بحث هایی در مورد نگاهی به تاریخ سیاسی"

با شهریار دادور: شاعر

برای اطلاع بیشتر  از این برنامه  روی  لینک های زیر کلیک کنید

شهریار دادور در فیسبوک

صفحه ی شهریار دادور

******************
یادی از زنده یاد پانته آ بهرامی
زنده یاد
 پانته آ بهرامی ...
پانته‌آ عزیزم ،هم بندی سالهای توانایی زنان و دختران  سیاسی دهه شصت 
 اخ جانم می سوزد جانم همچون‌ پاهای شکنجه شده ی آن دختران با پاهای باند پیچی شده که پاهایشان را مرهم می گذاشتیم میسوزد، یادت است که تکرار میکردیم، این کهکشان راه انسانی و مبارزاتی پر از ستاره است پر از ستاره. 
اشکهایم رهایم نمی کند، پاتنه آ عزیز ما  در آن قدر قدرتی یک رژیم سرکوب ، همیشه شاد، خندان و با روحیه بود.  با هم بندانش رفیق، و با زندانبانش قاطع و استوار بود. پانته آ با هر کس مثل او بود. او آیینه ی شفاف زندگی بود. با آن دختران جوان آگاه که کودکی نکرده بودند و در اوان نوجوانی و نونهالی در دیوارهای ضخیمی بنام زندانها دفن و حبس شده بودند هر چند میدانست که از هر طرف در محاصره بودند اما با همه دوست و رفیق بود. این نونهالان که شکنجه  شده بودند، از یک طرف باند پیچی برای پاهای شکنجه شده کمک میکرد و میکردیم، از یک طرف از دو حبه قند روزانه مان به مادران که فرزندانشان تحت تعقیبی رژیم جنایتکار بودند،  آب قند می‌دادیم، تا فشارش پایین تر نیفتد و خود را فراموش میکردیم و فقط خود را سر پا نگاه میداشتیم و برای دختران نونهال که برای اعدام می رفتند دست در دست شانه به شانه سرود می خواندیم و باز باز باز، با هم سرود زندگی را سر میدادیم. جانم می سوزد به همان اندازه پاهای شکنجه شده ی آن دختران نونهال که برایشان جای بیشتری را باز می گذاشتیم تا بتوانند دوباره جان بگیرند و ادامه دهند. حال پانته‌آ کنار آن سرود خوانان راهی همان راهی شد که انتخاب کرده بود. در هر صعودی، میدانستیم که شاید راه بی بازگشت باشد اما پانته آ همیشه شاد و خرم و خندان با دوستان و رفقایش بود، و ما برای هر قدم خود را آماده قدم بعدی میکردیم. او وقتی به دور دستها رسید توانست راه دوستانش و یاد همه ی آن غوغا ها را سر دهد. فیلم ساخت، نوشت، آشنا شد، پرس و جو کرد و بلاخره یکسال و نیم در مورد دو فیلم بسیار دوندگی کردیم بسیار جمع آوری و آنچنان توانا که دو بار در دو و روز و نصفی،سوژه آماده فیلم برداری شد. دو آخر هفته در دورتموند با صفای و میزبانی  دوستان دورتموند و وقتی که فیلم بپایان رسید تازه ساعتها، ساعتها وقت برای مونتاژ آنان گذاشت. 
تو نرفتی، پانته ا جان رفیق ام، هم بندی ام، هم بازی دوران نوجوانی ام بدرود بدرود ،بدرود بدرود بدرود بدرود رفیق خوبم ...
مینا زرین
  
*****

در سوگ پانته‌آ بهرامی...

دریغا که زود رفت.... و ما در دورانی زندگی می‌کنیم که زمختی این روزگار، انسان‌ها را پس می‌زند و مثل نیروی گریز از مرکز، آنکه درد انسان را به دوش می‌کشد پرتاب می‌شود...! آری، زیر خاک و یا به گوشه‌ای ناپیدا روی خاک پرتاب می‌شود...‌!
یاد پانته‌آ بهرامی، همواره گرامی است و گرامی خواهد بود! با واپسین فیلمش که در مورد زندگی زنان زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی جنایتکار و پلشت بود، به مرور زندگی پربارش می‌اندیشم و در سوگ او خنده‌های تلخی را بر لبانم حس می‌کنم....! نام واپسین فیلمی که ساخت "جوانه‌های اندوه" بود... و اندرون من هم‌ابنک در سوگ او پر از جوانه‌های اندوه است.... پانته‌آ بهرامی پس از سال‌ها ایستادگی در زندان‌ اوین، سرانجام جان بدر برد، اما پس از آزادی از زندان آرام ننشست، نوشت و نوشت، تحقیق کرد و نوشت و چندین فیلم ارزشمند در مورد زنان و زندانیان زن ساخت... انگیزه‌های زندگی در همه‌ی رفتار پانته‌آ بهرامی موج می‌زد و متانت و بزرگی زندانی سیاسی زن را در نگاه مهربانش و در مردمک کوچکش جای داده بود... و بی‌مدعا تلاش کردنش زیبا بود و نگرش او به زندگی ستایش برانگیز بود...!
بیش از هشت سال با بیماری شوم سرطان جنگید و سرانجام یارانش را، خانواده‌اش را و دو دختر نازنینش را سوگوار کرد و همه‌ی ما را تنها گذاشت و رفت.... همه‌ی آنها که او را می‌شناختند در سوگی رازآلود به نقطه‌ای خیره شدند تا با مروارید اشک خویش جایگاه اجتماعی ارزشمند او را بشویند تا تلاش بی‌دریغ او در رود زندگی جاری و خروشان باقی بماند!
در سوگ او یادش را گرامی می‌دارم و در انبان رنج و اندوه درون خویش گریه‌های بی‌صدا سرمی‌دهم و نامش را با تمام وجودم فریاد می‌کشم.....!
ساسان دانش
دوم مارس 2022
11 اسفند 1400

****************

************
با کمال تأسف و اندوه فراوان یار دیرین و یکی از بنیانگذاران انجمن زنان ایرانی پرتو را از دست دادیم.
پانته‌آ بهرامی زنی روشنفکر و ژورنالیستی فعال، نویسنده مقالات تحلیلی و کارگردان فیلمهای مستند بود که در اوایل دهه نود میلادی تلویزیون رسانه گروهی ایرانی در دورتموند آلمان را براه انداخت. پس از مهاجرت به آمریکا کار نویسندگی و فیلمسازیش را ادامه داد. مقالات تحلیلی وی در رسانه‌های فارسی زبان از جمله ایندپندنت و سایت اخبار روز پخش میشد. آخرین مقالات وی به تحلیل هایی از دادگاه حمید نوری و ملاحظات جانبی آن میپردازند. فیلمهای مستند «از فریاد تا فریاد» و « و من عاشقانه زیسته ام» از جمله آثار باارزش وی هستند که زنان در زندانهای جمهوری اسلامی را به تصویر میکشند.
زندگی و کار خستگی ناپذیر پانته‌آ همواره در جهت آگاهی زنان و مبارزه برای آزادی و برابری بود.
پانته آ پس از سالها مبارزه با بیماری شب گذشته ترکمان کرد. یادش را گرامی میداریم و راهش را ادامه خواهیم داد...

********************
مسله ی اوکراین
با مهدی ایزدیار
********
  

******
شنبه 26 فوریه 2022-7 اسفندماه 1400  

"مباحث فلسفه ی تاریخ":-3

"بحث هایی در مورد نگاهی به تاریخ سیاسی"

با شهریار دادور: شاعر

فایل های یوتیوب/صوتی

بخش-1          بخش-2 

 بحث در مورد اوکراین

برای اطلاع بیشتر  از این برنامه  روی  لینک های زیر کلیک کنید

شهریار دادور در فیسبوک

صفحه ی شهریار دادور

*****

برای ملاحظه ی هر یک از دو مطلب زیر در مورد درگذشت زنده یاد دکترفضل الله (مازیار) روحانی، روی آن کلیک کنید. 
@@@@@@

@@@@@@

@@@@@@ 

شنبه 19 فوریه 2022-30 بهمن 1400  
با عبدی جوادزاده - استاد جامعه شناسی  

قسمت-دوم

فایل های یوتیوب/صوتی

بخش-1          بخش-2 

"ده تئوری‌ در مورد طبیعت انسان

در این گفتمان به بررسی برخی از نظریه‌های تاثیرگذار که مدعی کاربردهای  عملی بر تعامل اجتماعی هستند می پردازیم. هرچند تمامی آنها ایدئولوژی محسوب نمی شوند زیرا در برگیرنده ی گروهی از افراد نیستند که از این نظریه ها جهت پیشبرد زندگی شان بهره ببرند. اما تئوری‌هایی که در اینجا مرور می‌شوند و جهت بحث انتخاب شده‌اند عناصر اصلی ساختار مشترکی را که در بسیاری از جهان‌بینی‌ها مانند مسیحیت و مارکسیسم مشاهده کرده ایم را  ارائه می‌دهند:

1. نظریه زمینه ای در مورد جهان 

2.  نظریه اساسی در مورد ماهیت انسان 

3.  شناسایی  آنچه در تقابل با ما خطا تلقی می شود

4. ارائه ی دستورالعملی برای بهبودبخشی آن

 تئوری هایی که در این گفتمان بررسی خواهیم کرد شامل نظریه های مسیحیت و مارکس است. ما همچنین به هندوئیسم و کنفوسیوس، سنت های باستانی هند و چین نگاهی می افکنیم که همچنان بسیار تأثیرگذار هستند. فلسفه افلاطون و کانت در میان متفکران قرن بیستم و نیز فروید (که نظریه های روانکاوانه اش بر اندیشه های قرن بیستم تأثیر زیادی گذاشته است)، سارتر فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی، بوروس فردریک اسکینر (روانشناس آمریکایی که ادعا می کرد کلید چگونگی شرطی شدن رفتار انسان را در اختیار دارد)، و کنراد لورنز (زیست شناس اتریشی که سعی کرد ماهیت انسان را بر اساس تکامل داروینی توضیح دهد) را مورد بررسی قرار می دهیم.

*****

شنبه 12 فوریه 2022-23 بهمن 1400

"حماسه ی سیاهکل در پاسخ به يك ضرورت"
رستاخيز سياهكل سرآغاز مبارزه ی مسلحانه وادامه آن، از يكسو شكست ناپذيري سلطه ی دشمن در ذهن توده ها خدشه دار گرديد واز سوي ديگر، قاطعيت دلاوري و جانبازي هاي پيشگامان رزمنده، اعتماد به پيشاهنگ را به انان بازكردانيد، و چنين بود كه خلق از درون خود جوشيد و عناصر ابتدايي طغيان را از درون خود بيرون داد

پویان:عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج و فعال سیاسی

و

سیاهکل و تاثیر آن بر ادبیات و شعر

 محسن رجب زاده: زندانی سیاسی سابق - فعال کارگری و شاعر

فایل های یوتیوب/صوتی

بخش-1        بخش-2  

****

در انتظار درخشش جنگل، سیروس بینا

برای توضیح بیشتر اینجا کلیک کنید

***

شنبه 5 فوریه 2022-16 بهمن 1400   

"تئوری‌ در مورد طبیعت انسان"ده 

با عبدی جوادزاده استاد جامعه شناسی 

فایل های یوتیوب/صوتی

در این گفتمان به بررسی برخی از نظریه‌های تاثیرگذار که مدعی کاربردهای عملی بر تعامل اجتماعی هستند می پردازیم. هرچند تمامی آنها ایدئولوژی محسوب نمی شوند زیرا در برگیرنده ی گروهی از افراد نیستند که از این نظریه ها جهت پیشبرد زندگی شان بهره ببرند. اما تئوری‌هایی که در اینجا مرور می‌شوند و جهت بحث انتخاب شده‌اند عناصر اصلی ساختار مشترکی را که در بسیاری از جهان‌بینی‌ها مانند مسیحیت و مارکسیسم مشاهده کرده ایم را ارائه می‌دهند:

1. نظریه زمینه ای در مورد جهان 

2.  نظریه اساسی در مورد طبیعت انسان 

3.  شناسایی  آنچه در تقابل با ما خطا تلقی می شود

4. ارائه ی دستورالعملی برای بهبودبخشی آن

 تئوری هایی که در این گفتمان بررسی خواهیم کرد شامل نظریه های مسیحیت و مارکس است. ما همچنین به هندوئیسم و کنفوسیوس، سنت های باستانی هند و چین نگاهی می افکنیم که همچنان بسیار تأثیرگذار هستند. فلسفه افلاطون و کانت در میان متفکران قرن بیستم و نیز فروید (که نظریه های روانکاوانه اش بر اندیشه های قرن بیستم تأثیر زیادی گذاشته است)، سارتر فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی، بوروس فردریک اسکینر (روانشناس آمریکایی که ادعا می کرد کلید چگونگی شرطی شدن رفتار انسان را در اختیار دارد)، و کنراد لورنز (زیست شناس اتریشی که سعی کرد ماهیت انسان بر اساس تکامل داروینی توضیح دهد) را مورد بررسی قرار می دهیم.

Ten Theories of Human Nature 

In this talk we will examine certain influential theories that claim to have practical implications for social interaction. Not all of them are ideologies, since not all have a corresponding group of people who hold the theory as giving rise to their way of life. But the theories reviewed here have been selected to discuss all exhibit the main elements of that common structure we have seen in many world-views such as Christianity and Marxism:

1. A background theory about the world

2. A basic theory of the nature of human beings

3. A diagnosis of what is wrong with us

4. A prescription for putting it right

The theories we will examine include those of Christianity and Marx. We also look at Hinduism and Confucianism, the ancient traditions of India and China, which are still very influential. We look at the philosophy of Plato and of Kant. Among twentieth century thinkers we examine Freud (whose psychoanalytical theories have affected so much of the thought of the twentieth century); the French existentialist philosopher Sartre; B. F. Skinner (an American psychologist who claimed to have the key to how human behavior is conditioned); and Konrad Lorenz (an Austrian biologist who tried to explain human nature in terms of Darwinian evolution).   

*********

شنبه 29 ژانویه 2022 

 مباحث فلسفه ی تاریخ" قسمت-2"

 با شهریار دادور- شاعر 

فایل یوتیوب/صوتی

"بحث هایی در مورد نگاهی به تاریخ سیاسی "

با شهریار دادور: شاعر

برای اطلاع بیشتر  از این برنامه  روی  لینک های زیر کلیک کنید

شهریار دادور در فیسبوک

صفحه ی شهریار دادور

****************

شنبه 22 ژانویه 2022 

 "مباحث فلسفه ی تاریخ"

 با شهریار دادور- شاعر 

"بحث هایی در مورد نگاهی به تاریخ سیاسی "

با شهریار دادور: شاعر

فایل یوتیوب/ صوتی 

برای اطلاع بیشتر  از این برنامه  روی  لینک های زیر کلیک کنید

شهریار دادور در فیسبوک

صفحه ی شهریار دادور

گفتارهای فلسفه ی تاریخ [ شهریار دادور]
"نقل از فیس بوک شهریار دادور"
1
ثبت زمان در آنچه که رفته است ، این سیال لحظه ها درواقعات تاریخی ـ تاریخ را از گذشته می نویسد .
دغدغه ی باز بینی و بازسازی گذشته همیشه با نوعی حسرت و به چالش کشیدن زمان حال به نفع آنچه که رفته است ، پیوند انسان را به سرچشمه های خیال واسطوره ای نزدیک تر ساخته است تا بازگویی آن ، هرچند که با انگیزه ی عبرت و درس آموزی هم توأم بوده باشد، این رضایت درونی را در خود داشته است که جهان خیالی و اسطوره ای نمونه ی برین آن چه که باید باشد است ، هست . تاریخ همیشه رو به گذشته دارد . حتی اگر به هنگام وقوع امر تاریخی نوشته شود . زیرا آنچه که شرح واقعات امروز راتاریخی می کند ، ثبت آن لحظه ای است که در آینده بازخوانی اش به گذشته مربوط می شود . بیان واقعات دیروز وگرته برداری از آن ها به انگیزه ی یادآوری واحیانأ بازبینی ، چیزی نیست مگر نقبی به طرح های خیالی و آرزوهایی که دیگر نیستند . این افلاتون بود که نخستین دانه ی حسرت را در دل آدمی کاشت تا فرق زیستن آدمی را با خوکان از خورد و خوراک وتولید مثل بنماید و آرزومندی را در زیستنی تبیین کند که در آن ، گونه ای حس هوشیاری " از واجبات وجود باشد و آن قدر ارزش داشته باشد تا اگر به ارزشی نرسد " به چیزی مرده تلقی شود .
تاریخ اگر شرح ماوقع است نه ازآن روست که فقط چیزی به یاد آورده می شود ، بلکه این یادآوری گونه ای رجعت به خویش است تا جنبه هایی از وجود به مثابه ی [ موجودی زمانمند و تاریخمند ] به کشف خویش برسد و فراموشی از آن چه که باید ، گرفته شود تا وجود را در موقعیت تاریخی اش قرار دهد . ازاین روست که حادثات و واقعات ازنقل سینه به سینه و شرح شفاهی ، که امکان حذف و تعدیل و اجحاف و گزافه را در انتقال خود از زمانی به زمانی با خود دارد ، ما را از حقیقتی که در گوهره ی تاریخ نهفته است بیگانه می سازد ، اگر که تاریخ درذات خود همانا دست یابی به حقیقت رخ داده است !
درشرحِ شفاهی تاریخ ، همیشه روایت از منظر راوی دیده می شود . مکان و زمان جا به جا می شود وزبان "روایتگر "است که حادثه را می سازد اگر چه ممکن است این حکم در مورد تاریخ نگارشی هم صدق کند ، اما زبان " تاریخنگار "به دلیل ثبت آن و چگونگی بیان و نحوه ی به کارگیری آن در شرح رویداد ، اگر که آسیب نبیند ، همان است که با آن به ثبت لحظه و واقعه نشسته است وارجاع خواننده را به مسائلی که در حواشی و انضمامات آن بوده است اگر نه متقین ، اما حسی تر می کند .
شاید همین نیاز به " یقین یافتگی " است که تاریخ نویسی را رواج داده است . هرچه هست نیاز انسان به کشف حقیقت و دستیابی به آن ، آن انگیزه ی اصلی شرح ماجرای از سرگذشته ای ست که انسان به بازنویسی وبازگویی و یا ثبت آن در لحظه ی آن است . اما آیا تاریخ ما را به حقیقتی که در جست و جویش هستیم راه می بَرد ؟ سئوالی است که پاسخ به آن نیاز پرسش از چرایی تاریخ ، چگونگی های آن وچیستی ای ست که انسان از برساخته ی خویش ، یعنی : تاریخ دارد !
2
تاریخ شرح ماوقع بدانگونه که بوده است هست . آنچه رخ داده است درپس گَردی از زمان ، از میان رفته است وحقیقت یا حقیقت های امر رخ داده باگذشت زمان ، ممکن است آن گونه که بوده است برما مکشوف نباشد . کار تاریخ ، پس زدن غبار از فراموشی ناشی از گذشت سال هاست . در این نگاه " لوسیَن ساموسایی " نویسنده وتاریخنگار یونانی سده ی دوم قبل از میلاد ، برآن است که " تاریخنگار باید ذهنی مانند آینه ،روشن و درخشان که در عین حال بادقت کانونی شده است داشته باشد وشکل چیزهایی را که دریافت می کند بدون هیچ گونه تغییرشکل ، رنگ آمیزی دروغین و بد، بازنمایی و به نمایش بگذارد ، " نخستین کسی است شاید که به گونه ای اشراف یافته ، تاریخ نگاری را تئوریزه می کند .
شرح گذشته بر مبنای پذیرش عینیت ها به مثابه ی امور واقع و درک درست آن ها وانتقال آن ، امکان حقیقت یابی رویداد را پذیرفتنی تر می کند . شاید تجربه تاریخ نویسی کسانی چون" هرودوت " و " توسیدیدس " بوده است که لوسین ساموسایی را به این درک رسانده است ، چه اگر تجربه ی هرودوت نبود که خود شاهد بخش زیادی از رویداهایی بوده است که به نگارش درآورده است ، اثربزرگ و ماندگارش به نام " تواریخ " این چنین سرمشق تاریخ نویسی قرار نمی گرفت و او لقب" پدر تاریخ " را برخود نمی داشت .
تجربه هرودوت ازثبت رویدادها ، تارخ نویسی را به مثابه ی یک " شغل " به جهان شناساند . او نخستین کسی بود که اسطوره های یونانی را که پیش تر در قالب زبان نظم و فاخر شعر در اذهان جا داشتند، به زبان نثر و روزمره کشانید . این امر درشکسته شدنِ " رازآمیز" بودنِ قداست و سیطره ی خدایی اسطوره ها بر سرنوشت و زندگی مردم یونان ، تا حدود زیادی سهم داشته است ! هرودوت با زمینی کردن قدرت خدایان درجهان مادیِ انسان یونانی و برنمایاندن این قدرت در کشاکش جنگ ها ، براین واقعیت دست یافت که آن چه در عرصه ی تاریخ رخ می دهد ، چیزی به جز انگیزه ی سیطره و کشور گشایی و به مهمیزکشاندن دیگر ملت ها و فرهنگ ها نیست . اگر چه او درثبت لحظه ها ودقایق زندگی درمیدان های جنگ دقیق بود ، اما این سنت را از خویش به جا گذاشت که هیچ تاریخ نویسی فارغ از ملیت ، مذهب ، دلبستگی های فرهنگی و نهایتأ بی تعلق به چیزی نیست . با هرودوت است که نوعی نگاه " آرمانی " به تاریخ شکل می گیرد . او با شرح جنگ های یونانیان با ایرانیان ، یونانیان با مصریان ، یونانیان با سیت ها و لیبیایی ها و تراسی ها ، سمت و سوی نظری خود را درجهت آرزوی "پیروزی وسعادتمندی " یونانیان نشان می دهد ! اگر چه از نگاه او امر مربوط به مسئله " اخلاق و سعادت " بشری پوشیده نمی ماند ، اما تا تاریخ نویسی از نگاه اخلاقی به اشکالی دیگر در گونه های تاریخ نویسی برسد ، فاصله زیاد است .

شهریار دادور

******

   شنبه 15 ژانویه - 2022 

:"مباحث فلسفه ی تاریخ"

"بحث هایی در مورد نگاهی به تاریخ سیاسی "

با شهریار دادور: شاعر

برای اطلاع بیشتر  از این برنامه  روی  لینک های زیر کلیک کنید

شهریار دادور در فیسبوک

صفحه ی شهریار دادور

********

شنبه 18 دسامبر2021 -27 آذرماه 

 ادامه ی بحث شنبه ی گذشته

 -2نقدی بر کتاب :"سرمایه در قرن بیست و یکم": اثر توماس پیکتی


فایل های یوتیوب/ صوتی

در اگوست سال ٢٠١٣ كتابي منتشر شد تحت نام "سرمايه داری در قرن ٢١". 
نويسنده ی اين كتاب شخصي است بنام توماس پيكيتی اقتصاددان فرانسوی. اين كتاب در مدتی كوتاه با استقبال فراوان روبرو شد و به چندين زبان از جمله فارسي نیز ترجمه شده است.
در ابتدا اين سوال مطرح ميشود كه در قرن ٢١ در ماهيیت نظام سرمايه داری چنان تغيیراتی شگرف و ماهوی صورت گرفته كه با رجوع به نقد اقتصاد سياسی ماركس قابل بررسی نيست. در اين برنامه سعی بر اين خواهد بود با نقدی به روش شناسی و نقطه نظر های مطرح شده در اين كتاب جهت روشنگری، نظری بيافكنيم.
میزگردی با: 
پویان:عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج و فعال سیاسی
 جمال: فعال سیاسی

******

شنبه 11 دسامبر -20 آذرماه
نقدی بر کتاب"سرمایه در قرن بیست و یکم"
اثر توماس پیکتی

فایل های یوتیوب/ صوتی

در اگوست سال ٢٠١٣ كتابي منتشر شد تحت نام "سرمايه داری در قرن ٢١".  نويسنده ی اين كتاب شخصي بود بنام توماس پيكيتی اقتصاددان فرانسوی، اين كتاب در مدت كوتاهی با استقبال فراوانی روبرو شد و در مدت كوتاهی به چندين زبان از جمله فارسي ترجمه شد.
در ابتدا اين سوال مطرح ميشود كه در قرن ٢١ در ماهيیت نظام سرمايه داری چنان تغيیراتی شگرف و ماهوی صورت گرفته كه با رجوع به نقد اقتصاد سياسی ماركس قابل بررسی نيست. در اين برنامه سعی بر اين خواهد بود با نقدی به روش شناسی و نقطه نظر های مطرح شده در اين كتاب جهت روشنگری، نظری بيافكنيم.

میزگردی با:
 جمال: فعال سیاسی 
پویان:عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج و فعال سیاسی

***********
شنبه 4 دسامبر-13 آذرماه 
حمید نوری: دلقک و یا جنایتکار!
گفت و شنودی در مورد دادگاه حمید نوری دراستکهلم
با شهریار دادور: شاعر
و مهرداد صبوری

فایل های یوتیوب/صوتی
*********
*******

سروده ای از محسن رجب زاده در وصف زنده یاد داود مدائن


******

***********
آبان
سروده ای از محسن رجب زاده 
باز پاییز با طراوت 
با صدای باد و باران
کوچه های رنگ‌بندی 
با گل و برگ درختان
رنگ های سرخ و خونین 
یادگار ماه آبان 
ماه آبان و جوانان
می درد جامه به تن ، آن مام میهن
می غرد کوه دماوند
تا به کی در سوگ نشستن
تا به کی در سوگ یاران
اندک اندک گرد هم ما جمع آییم 
داد خون عاشقان را می ستانیم

محسن ۲. ۸. ۱۴۰۰
*******
***********
***************
********
*******************
*************************
سروده ای از مهدی ایزدیار

روز ها  می گذرند
...................

روز ها می گذرند

همچون  تیرِ کمانی،

 

و من در رأسِ تیرِ کمانِ سرنوشت

در چشم هایم

و در قلبم

از وحشتِ بر خوردِ با انتها

 صفیرِ صدای درد می شوم،

و خود خواهی کمان تیر را

همچون  سیلیِ سرنوشت، در زیرِ چشم هایم

همراه با آبِ اشک هایم  اعتراض.

 

زمان می گذرد

افتان و خیزان

راه را می سازم

و شادیِ بزرگ را

در پشتِ سر

به جای می گذارم،

 

و خود، شادی را

در پنهان ترین  پستوی وجودم

همراه با دانستن راهِ گذشته

با اشک

خنده می شوم

و صورتِ کبودم

خندان

درد می کشد.

و عبور خویش را از فراز

به حسِّ روز ها، که می گذرند

مبدّل می کنم،

و شب به افتادن

و روز را به بلند شدن

و تکرار را همراهِ آبِ خونِ سبزم

راه می سازم

و شادی را

همچون زوزۀ تیری

از دریچۀ گوش هایم

به قلبم

جاری.

 

من قطرۀ کوچک روز را

در سیاهیِ شب، می فهمم

و روز را در دلِ این شبِ بزرگ

دوست دارم

 

و می خواهم

روز را همچون نوزادِ کوچکِ خوب

در دلِ این شبِ بزرگ

از شیرِ سفیدِ پستان هایم

سیر کنم .

 

و روزی

روز

همچون جوانی

مرا به فراموشیِ کبودیِ صورتم

راه خواهد برد

 ومن

دردِ صورتم را

به یاد خواهم آورد

و همراهِ روز

شب را

به میهمانی

به دیدنِ درختانِ سبزِ باغ

دعوت خواهم کرد .

 

... من قطرۀ کوچک روز را

    در عمقِ سیاهی شب

    دیدم

      و صورتم از درد

         تیر کشید .

ص183

مهدی ایزدیار(فصل پنجم)

اسپانیا. موستولس 1987

********
****************
**************************

نـادیا انجمن

.نا د یا انجمن شاعر افغان که در 25 سالگی  به دست همسرش  به قتل رسید 

نادیا انجمن، دانشجوی بیست و پنج ساله و زن غزل سرای افغان در پاییز هشت سال پیش به دست شوهرش که کارمند دانشکده ادبیات بود به قتل رسید و به جای پر پرواز یافتن، جسم بی جانش راهی گورستان شد،  دنیا به کام نادیا  زهر شد،آن مشت ستمگری که بر دهانش کوبیده شد همه نغمه ها و نجواهایش را برای همیشه خاموش کرد
یادش گرامی

  سروده ای از نادیا انجمن 

نيست شوقی که زبان باز کنم، از چه بخوانم؟

من که منفور زمانم، چه بخوانم‌ ؟ چه نخوانم

چه بگويم سخن از شهد، که زهر است به کامم

وای از مشت ستمگر که بکوبيده دهانم

نيست غمخوار مرا در همه دنيا که بنازم

چه بگريم، چه بخندم، چه بميرم، چه بمانم

من و اين کنج اسارت، غم ناکامی و حسرت

که عبث زاده‌ام و مهر ببايد به دهانم

دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت

من پربسته چه سازم که پريدن نتوانم

گرچه ديری است خموشم، نرود نغمه ز يادم

زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برهانم

ياد آن روز گرامی که قفس را بشکافم

سر برون آرم از اين عزلت و مستانه بخوانم

من نه آن بيد ضعيفم که ز هر باد بلرزم

دخت افغانم و برجاست که دايم به فغانم

چند ویدیو درباره ی نـادیا انجمن

*************************
**************
********

*************
********

*****

************
"موسیقی در مورد" استثمار نیروی کار در طول تاریخ

دیوید روویکس (متولد 10 آوریل 1967) خواننده / ترانه سرا و آنارشیست آمریکایی است. موسیقی وی به مطالبی مانند جنگ عراق 2003 ، ضد جهانی سازی و عدالت اجتماعی می پردازد. اوهمیشه از اجرای ترانه های خود در اعتراضات و تظاهرات حمایت کرده است.
**********

*******

گرامی باد  16 آذر، روز دانشجو   

********
تهیه و تنظیم: عقاب

*********

*******

آموزش استفاده از پلتاک جدید - از عقاب 

**********

*************

گفتمان سیاسی اجتماعی