Saturday, December 3, 2011

دسامبر 2011

در

گفتمان سياسی اجتماعی

زمان : شنبه ساعت 20.00 به وقت اروپای مرکزی، نیویورک 14.00 و

تهران 21.30

Paltalk

All rooms , All Languages, Iran, Iran Goftemaan Siasi Ejtemaee

*************************************************************

دسامبر 17

"نفت, تحولات آن و نقش امپریالیزم در ایران"

با پویان

چگونگی شکل گیری انحصارات نفتی و فرویاشی آنها بدون شک گویای روشنی از یک تحول تاریخی در جهان سرمایه داری و نحوه عملکرد آن میباشد .از این رو که این تحولات در بستر نظام سرمایه داری و دوران امپريالیزم شکل گرفته , لذا شناخت این دوران و مختصات آن جهت یک شناخت علمی که بر اساس قانون ارزش ودر محور تحولات تاریخی در انباشت و فرم های آن باشد, مورد بررسی قرار میگیرد....

فایلهای صوتی سخنرانی

موزیک

1 2

سوال و جواب

1 2 3 قسمت آخر

شعر نفت سياه از پروانه قاسمی

موزیک پایانی


*************************************************************************************

12 دسامبر

"آیا غرب خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی است؟"

با الیجان

****************************************************

2 دسامبو

ایران و تحولات منطقه

بحث عمومی