Monday, March 2, 2020

شنبه 14 مارس - 24 اسفند - "موج جدید جنبش فمینیستی جوان در اروپا" :با هما مرادی

گفتمان سیاسی اجتماعی


زمان برنامه :  8 شب اروپای مرکزی، 10:30 شب تهران،  2 بعداز ظهر نیویورک 

********
برای مراجعه به صفحه ی اصلی لطفا اینجا کلیک کنید
*********
شنبه 14 مارس 2020 - 24 اسفند 1398

"موج جدید جنبش فمینیستی جوان در اروپا" 

گزارشی از سازماندهی سراسری زنان* اعتصابی;کلن-آلمان

 فمینیستی، کوییر و آنتی راسیستی 

 هشتم مارس 2020 در آلمان- کلن

*********
*****
***********
********
شنبه 18 ژانویه 2020 - 28 دیماه 1398
آرایش نظامی سرکوبگران در مقابل دانشگاه امیرکبیر ۲۴ دی ۱۳۹۸

*********************

هفتم دیماه 1398- 28 دسامبر2019


نقش جنبش آبان ٩٨ در شفافيت تاريخ

در پيچ های تند تاريخ همواره واقعيت هايی آشكار ميشود كه شايد در روند حركت طبيعِی آن امكان پذير نبوده و در بستر اين واقعيت  دیگر جایی برای توجیه نمیتواند وجود داشته باشد، و با توجه به اين شرايط تاريخی، سخنگويان جمهوری اسلامی وقيهانه و با صراحت از جايگاه خود به مردم معترض كه برای  نان ، آزادی ، برابری به خيابان  ها آمده اند، اعلام جنگ ميكند.
حسين نجات، معاون فرهنگی سپاه پاسداران اخيرأ گفته "مدل جديد براندازی غرب ،  ناجنبش اجتماعی است كه تكيه به افراد فرودست جامعه دارد، افرادی كه محصول  حاشيه نشينی و بيسوادی هستند ودر فضای مجازی آلوده شده اند." 


گفت و شنودی با پویان 


 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج و فعال سياسی       

************


ویدیو کلیپی به مناسبت سالگرد ۱۶ آذر، روز دانشجو از داخل ایران

جنبش دانشجویی و دانشگاه در ایران زنده است 

هموطن بر پا خیزیم

کاری جدید از عقاب

برای دیدن کلیپ اینجا کلیک کنید

*****

"نمی ترسند"،

سروده ای از شهریار دادور

************

 شنبه 23 آذرماه1398 - 14 دسامبر  2019  
١٦ آذر تجلی جنبش دانشجويی  

شنبه گذشته، شانزدهم آذر، جنبش دانشجويی بار ديگر در شرايط به شدت امنيتی جسورانه طنين صدای خود در همبستگی و  وحدت با خيزش خونين آبان را با شعار 

"آبان ادامه دارد/ حتی اگر شب و روز / بر ما گلوله بارد"

 با صدای بلند به جهان إعلام كرد


   گفت و شنودی با پویان
 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج و فعال سياسی

@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@
اندرون های توانا
سروده ای از ساسان دانش
تقدیم به یارانی که سرافراز رفتند تا انسان را معنا کنند و تقدیم به یارانی که رنج

زندان را شکیبایی می کنند تا معنای انسان را ژرفا بخشند

@@@@@@@@@


*********
 شنبه 16 آذر ماه1398  - 7 دسامبر  2019  

دست های آغشته به خون  رژيم جنايت كار جمهوری اسلامی

با پویان 


غافلان
همسازند
تنها طوفان
                      كودكان نا همگون می زايد
همساز
سايه افكنانند
محتاط
در مرز هاي آفتاب
در هيأت زندگان
                           مردگانند

و اينان دل به دريا افكنانند
به پاي دارنده ی آتش ها
زندگانی
                        دوشادوش مرگ
                                                 پيشاپيش مرگ
همواره زنده از آن سپس كه با مرگ
و همواره بدان نام
                              كه زيسته بودند
كه تباهي
از درگاه بلند خاطرشان
                           شرمسار و سرافكنده ميگذرد
كاشفان چشمه
كاشفان فروتن شوكران
جويندگان شادی 
                           درمجری آتشفشان ها
شعبده بازان لبخند
                             در شبكلاه درد
در جا پايی ژرف تر از شادی
در گذرگاه پرندگان

در برابر تندر مي ايستند
خانه را روشن ميكنند
و مي ميرند.

         احمد شاملو

با پویان 

 عضو سابق کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج و فعال سياسی
***************************

سروده ای از شهریار دادور 
****
 "ﺳﺮودی در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﯽ اﻧﺪازﮔﯽ " 
در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺮدم
*****


 "ﺳﺮودی در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﯽ اﻧﺪازﮔﯽ " 
در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺮدم

 ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ ، ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ 
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ و ﭘﺮﮐﺎرﯾﻢ 
ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﺴﺎط ﺗﻮ
 ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎرﯾﻢ
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ
 ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ و ﭘﺮﮐﺎرﯾﻢ
 ﺑﺒﯿﻦ اﻓﺰوﻧﺘﺮ از ﻫﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎرش ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺴﺎن
 ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎن
 ﻣﻦ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻢ و
 ﮔﺮم ﭘﯿﮑﺎرﯾﻢ*************

 زندانی - کاری از مهدی ایزد یار

برای دیدن کلیپ یوتیوب اینجا کلیک کنید


  زندانی - کاری از مهدی ایزد یار

 زندانی - کاری از مهدی ایزد یار

طرح، نوشته، سروده و خوانش

 از مهدی ایزد یار 

 بیست و پنج مارس  2017


تور ها   ساختند و قصه ها پرداختند
     زنجیر ها  تافته کردند  و  دیوارها کشیدند 
    شمشیر ها  گداختند 
  و به هم پیوند زدند 
 تا پر قدرت ترین  و زیبا ترین طبیعت
  که نشان دوست داشتن  و زندگی است را به حبس بکشند 
  تا صدای آنهایی را  که با بیانشان
 می توانند  قدرت تیز جنایت  ظلم و دروغ را ذوب کنند
 به بند به کشند 
   آنان  غافل از آنند 
که زندگی، شور و دوست داشتن را نمی توان به بند کشید 
 فریاد آزادی خواهی  و آزادی خواهان را 
 خیال خامی است خاموش کردن ......... 
تا خورشید نیرو بخش
  تا باران  زندگی زا 
  تا زمین  زاینده  
  در من و تو  و تو
 ای آزادی  ظاهرا  به بند کشیده   وجود دارد
   می توان ...فریاد زد 


مهدی ایزد یار ...... بیست و پنج مارس  2017 


****************

*****************


!روز دانشجو، گرامی باد

دانشجویان سراسر کشور با حضور موثر خویش در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها، شانزدهم آذر 1398 را گرامی داشتند و علیه سرکوب، کشتار، حجاب اجباری، تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی، به ویژه علیه دستگاه مخوف امنیتی و قضایی به اعتراضگری پرداختند.
یکی از زیباترین رخدادهای امسال، نسبت به سال‌های گذشته، این بود که جنبش دانشجویی، پس از یک دوره‌ی طولانی سیطره‌ی کاسبان قدرت بر جنبش دانشجویی، چه اصلاح‌طلبان حکومتی و چه اپوزیسیون تقلبی در قالب سازمان‌ها و احزاب کاغذی، سرانجام با تلاش و مبارزه‌ی پیگیر خویش، جایگاه راستین خود را به دست آورد؛ خیزش فرودستان دی ماه 1396 و پیرو آن، خیزش اجتماعی آبان ماه 1398 یاری رساند تا جنبش راستین دانشجویی فعالیت خود را با هویت واقعی خویش، بار دیگر آغاز کند.
در تجمع روز دانشجو در دانشگاه هنر تهران، دانشجویان هنر با یک نوآوری، یک چیدمان اعتراضی درست کرده بودند و همراه با پلاکاردی که روی آن نوشته بودند: "به یاد کشته شدگان بی‌تدفین" به "روز دانشجو" ژرفا بخشیدند. گفتنی است که کیفیت برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در سراسر کشور امسال، نشان داد که به هویت واقعی خود دست یافته است، یکی از این پارامتر‌ها در سراسر کشور، تهیه‌ی پلاکاردهایی در مورد "سرنگونی نئولیبرالیسم" بود که به شدت اصلاح‌طلبان و اپوزیسیون تقلبی را به ویژه یکی از نظرپردازان آنها "احمد زیدآبادی" را افزون بر اینکه عصبانی کرد، او را وادار به واکنش نیز کرد
بدیهی است که پیروزی هر جنبش اجتماعی، ازجمله جنبش دانشجویی در گرو استقلال آن جنبش و حفظ جایگاه واقعی آن جنبش در کنش‌های اجتماعی میسر خواهد بود

ساسان دانش

---------------------------------

*******

امروز 26 مهرماه سالروز تولد "ندا ناجی" از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر است. او صد و هفتاد و‌ ‌یک روز است که در بازداشت است. متن زیر را همسر وی "جمال عاملی" نوشته و در توئیتر خود منتشر کرده است

امروز تولد 30 سالگی توست و صدوهفتادویکمین روز از بازداشت‌ات ️و من که باید چیزی بنویسم برای تو، برای دلتنگی‌هایم، حالا که نیستی نوشتن برایم سخت‌تر شده، آن وقت‌ها که پیش هم بودیم، هرچه می‌نوشتم، اول به تو نشان می‌دادم؛ تو باید تشخیص می‌دادی که نوشته‌ام به درد بخور است یا نه، و حالا نیستی و من سعی می‌کنم اصلا به این فکر نکنم که این سطرها می‌توانند چقدر ضعیف باشند.
️پاییز هفت سال پیش بود که برای اولین بار در پارک ایرانشهر همدیگر را دیدیم و من چقدر خوشبخت بودم که آن روز تو را یافتم. از آن روز تنها دوبار از هم جدا بوده‌ایم و بی‌خبر از هم، بار اول همان سال 1391 بود و دوهفته‌ای که من بازداشت بودم و این بار 171 روز است که تو در بازداشتی و معلوم نیست این بازداشت لعنتی تا کی قرار است کش بیاید
️آدم‌ها توان عجیبی در عادت کردن دارند، راستش را بخواهی از یک طرف می‌ترسم از اینکه به جای خالی‌ات عادت کنم، می‌ترسم نباشی و من یادم برود که نیستی و از طرفی دیگر ترس از دست دادنت و نبودنت برای سال‌ها مثل خوره به جانم افتاده و هربار تو را به یاد می‌آورم که از پشت شیشه‌ی کدر سالن ملاقات گفتی برای هفت سال و نیم خودت را آماده کرده‌ای و انقدر محکم این جمله را گفتی که من مبهوت این‌ همه قدرت و ایمانی شدم که در تو بود و نتوانستم بگویم که چقدر دلم برایت تنگ شده و چقدر به بودنت نیاز دارم
️ندای جانم، تو بهترین رفیقم بودی و هستی و می‌دانم که برمی‌گردی تا باز باهم سعدی بخوانیم، باز باهم فیلم ببینیم و بعد باهم سوار موتور شویم و برویم بیرون و تو "سرود کارگر" را بخوانی: (چرخ صنعت به گردش فتد از سر انگشت زحمتکشان...) و من فقط کارگر، کارگر، کارگرش را بلد باشم که با تو همراهی کنم
تولدت مبارک رفیق

***************

علیه تهاجم ترکیه به کردستان سوریه

ترانه‌ی صلح

مجید نفیسی

ای جنگ
تا چند دروازه‌های شهر مرا می‌کوبی؟
بگذار فریادی شوم
تا دیگر طنین کوبه‌های سنگین ترا نشنوم
فریادی بلندتر از غرش طیاره‌های جنگی
بر فراز شهر جنگ زده
فریادی ژرفتر از ناله‌های مرگ
در دهان بی‌شرم خاک.
***********

****************

سرود خاوران

 گلرخ جهانگیری 


چندین سال پیش از منصوره عزیز (بهکیش) شنیدم که ترانه‌ای به اسم خاوران وجود دارد که آنها در مراسم  اجرا می‌کنند. از او خواستم که شعر خاوران را برایم بفرستد او محبت کرد و فرستاد. او نوشت سراینده ترانه زنده یاد پروانه میلانی ست. از او خواستم از پروانه جان اجازه بگیرد که تا این ترانه را در دستگاه دیگری اجرا کنیم. پروانه در ابتدا می خواست که ترانه در همان ملودی دو باره خوانی شود که با توضیح من و منصوره جان ایشان نیز قبول کرد که ترانه را آنجوری که می‌خواهیم اجرا کنیم. متاسفانه تا وقتی که ایشان در قید حیات بود، موفق نشدیم کار را ضبط کنیم و برای او بفرستیم. ما نمی‌خواستیم در ترانه فقط از درد، رنج و فقدان عزیزانمان بگویم.  دوست داشتیم رشادت و ایستادگی آنها نیز در آهنگ نمایان باشد. اما قابل درک است کسانی که این ترانه را همیشه در ملودی دیگری شنیده اند، احساس غریبی کنند. دوباره خوانی سرود خاوران علیه فراموشی ست تا یاد عزیزانمان در یادها بماند. حماسی‌ست 
......تا یادی باشد از مبارزات آنها برای دست یابی به عدالت و آزادی 

____

07 Sep 2019 - Amsterdam - یادواره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

یاد یاران یاد باد

. یادواره ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران
بخشهایی از برنامه کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران هلند
این برنامه در روز ۷ سپتامبر ۲۰۱۹ در میدان دام آمستردام برگزار شد
با سپاس از کلیه عزیزانی که در تهیه این کلیپ من را یاری کردند

شهباز*******


************


کنش سحر خدایاری در برابر بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی و مرگ غم‌انگیز او  به 
خاطر بدیهی‌ترین حقوق زنان، اقشار مختلف داخل کشور ایران را تحت تاثیر قرار داد و این خبر رسانه‌ای شد، در خارج کشور نیز به طور گسترده منتشر و "دختر آبی" جهانی شد
تیم فوتبال زنان کلن آلمان در بازی دیشب، مقابل حریف خود برای یادبود "دختر آبی" و گرامیداشت آزادی، به ویژه برابری زنان و مردان در ایران و جهان، مچ‌بندهای آبی بستنند که رسانه‌های اروپایی این واکنش فوتبالیست‌های زن را پوشش دادند
دختران افغانستانی نیز در استادیوم شهر "کابل" با سحر خدایاری، مشهور به "دختر آبی" ابراز همبستگی کردند؛ آنها در تمام طول مسابقه پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته‌ی "دختر آبی" نقش بسته بود. افزون بر این، چندین زن افغانستانی طی مصاحبه‌ای با روزنامه‌نگاران در همان استادیوم ورزشی از مبارزات زنان ایران پشتیبانی و ابراز امیدواری کردند که زنان ایرانی بتوانند با مبارزات پیگیر به بدیهی‌ترین حق خویش دست یابند
اعضای تیم ملی فوتبال زنان نروژ نیز پیش از آغاز مسابقه با در دست گرفتن
پوسترهایی به رنگ آبی با سحر خدایاری یا "دختر آبی" اعلام همبستگی کردند

******************
*******

*******
شماره‌ی چهارم نشریه‌ی « تریبون بررسی مسائل خلق‌ها در ایران» منتشر شد

!شماره‌ی  چهارم منتشر شد

:به آدرس‌های زیر مراجعه کنید
Tribunmag@gmail.com
Twitter: @TribunKhalghha
Telegram: @Tribun_Khalghha
Facebook: @Tribunmag

شماره‌ی چهارم نشریه‌ی « تریبون بررسی مسائل خلق‌ها در ایران» منتشر شد

***********
*******
****
***

****************


آمار تکان‌دهنده‌ی سازمان جهانی کار
در مورد کودکان کار در جهان؛

مرکز آمار و اطلاعات سازمان جهانی کار در ژنو، طی گزارشی با استناد به برآورد‌های بخش پژوهشی سازمان‌های بین‌المللی کار اعلام کرد
بیش از 153 میلیون کودک کار در جهان، زیر 17 سال وجود دارند که 73 میلیون نفر آنها در مشاغل پرخطر هستند! پیرو همین گزارش، بیش از 19 میلیون کودک از 73 میلیون کودک در جهان، زیر 12 سال هستند که مشاغل پرخطر دارند! بر پایه‌ی گزارش سازمان جهانی کار، حدود 50 درصد از قربانیان کار کودک بین 5 تا 11 ساله هستند، 28 درصد از قربانیان بین 12 تا 14 سال دارند و 22 درصد بقیه نیز 15 تا 17 ساله هستند. ایران نیز بیش از 3 میلیون کودک کار دارد که نیمی از آنها مشاغل پرخطر دارند
ادامه ی مطلب

***************

****

*********

ملاحظاتی پیرامون خشونت و آزار در محیط کار


  الهه امانیخشونت و آزار جنسی علت و معلول نابرابری های‌جنسیتی است و یکی از موارد جدی نقض حقوق انسانی زنان محسوب می‌شود. نابرابری‌های جنسیتی فرآیند مناسبات قدرت دیرپای نظام پدر-مرد سالارانه است که نیمی از جامعه انسانی یعنی زنان را تبدیل به نیمه‌فرودست کرده است. خشونت و آزار علیه زنان در حوزه خصوصی و عمومی، در خانه و محیط کار، در محافل اجتماعی و موسسات آموزشی به اشکال گوناگون خود را نشان می‌دهد و چالش عظیمی است که جامعه بشری در قرن ۲۱ هنوز بر آن چیره نشده است. به عبارتی ستم جنسی در کلیه جوامع بشری با سایه روشن‌های متفاوت وجود دارد. خشونت و آزار در محیط کار با 
مشارکت فزاینده اقتصادی زنان از بحثی حاشیه‌ای به مرکز مباحث روز دنیای کار بدل شده است

********کتاب را هرگز کسی نمی‌خواند! واقعیت این است که در لابلای واژه‌های کتاب‌ها، ما خود را می‌خوانیم! خواه برای کشف خویش و خواه برای بررسی بیشتر خویش و آنان که نگرش واقع‌بینانه‌تری نسبت به جهان و انسان دارند، بیشتر به اندیشه‌ورزی می‌پردازند و خویشتن خویش را به پندارورزی می‌سپرند. بهترین کتاب، آن نیست که پیامش، بسان تلگرامی روی یک نوار کاغذ در مغز نقش بندد، بلکه ضربه‌ی جانبخش پیام آن کتاب، زندگی‌ دیگری را در آدمی بیدار می‌کند و آتش درون خود را که از درخت دانش سرچشمه می‌گیرد، از یکی به دیگری سرایت می‌دهد و پس ازآنکه اتش‌سوزی درگرفت، از جنگلی به جنگل دیگر خیز برمی‌دارد
در نتیجه، بر ماست که لذت ببریم، از غذا، از بوهای خوش، از رنگ‌ها، از جامه‌های زیبنده، از موسیقی، از بازی‌ها، از نمایش‌ها، از ضربه‌های جانبخش کتاب‌ها و از هر تفریحی که هر انسانی می‌تواند بی‌آنکه آزاری به انسان دیگر برساند به آن بپردازد. باید همه‌ی جلوه‌های زندگی را درنوردید و تا هر اندازه که بتوان از آن لذت برد. باید به دیگران پیوست و در پیوند دادن آدم‌ها به یکدیگر باید کوشید، زیرا هر چه در راستای پیوند انسان‌ها باشد خوب است. برای سهیم کردن دیگران در شادی خود نیز باید کوشش کرد، با آگاهی و یقین باید تلاش کرد تا با همه‌ی طبیعت و انسان که جزیی از طییعت است یگانه شد. پس، آی آدمیان بیایید یکدیگر را در آغوش بگیریم!
"برگرفته از کتاب "سفر درونی"
"نوشته‌ی "رومن رولان

*********دوستان و رفقای گرامی،

امروز، چهارشنبه دوم مرداد 1398(برابر با 24 جولای 2019)، نوزدهمین سالگشت خاموشی احمد شاملو برجسته ترین شاعر قرن بیستم (میلادی) ایران است. 

احمد شاملو (ا. بامداد) در 1304 خورشیدی چشم به جهان گشود و در دوم مرداد  1379 خورشیدی در تهران چشم از جهان فروبست. زندگی ادبی - اجتماعی - سیاسی شاملو تقریبأ شهره ی خاص و عام است و این براستی آینه ای است بر چهره ی پر ماجرای تاریخی که قدم به دوران تجدد گذاشته: نسلی چند از ما که دل و جان در گرو هنر و شعر و ادبیات - از رودکی و فردوسی، تا خیام، مولانا، سعدی، حافظ، و ...-  دارند، و درعین حال شیفته ی دگرگونی و نوآوری های نیما و شاعران پس از او، فروغ، اخوان، آزاد، آتشی و ... می باشند. در این میان ا. بامداد فرزند برومند نوآوری و نوید در ادبیات مدرن و اجتماعیِ پس از کودتای مرداد 1332 می باشد. و نیز، به قولی شاید بتوان وی را به عنوان بزرگترین شاعر قرن بیستم (میلادی) ایران به حساب آورد. اگر شعر دلنشین فروغ (منظور شعرهای متاخر اوست) جملگی از تار و پود وجود او بی اراده بر می خیزد، در بیشتر سروده های بامداد عنصر "اراده" جای چندانی ندارد. 

به عبارت دیگر، شعر بامداد سروده ای است خودجوش که خود را غالبأ به سراینده تحمیل می کند. اما این را هم نمی توان از نظر دور داشت که بامداد از جمله شاعران انگشت شماری است که انواع فرم را در شعر خویش تجربه کرده است. در این رابطه، آشنائی وی با ادبیات و شعر شاعران غرب نمی تواند بی تأثیر بوده باشد. بامداد خالق شعرهائی بس لطیف و همزمان بس تیز و بس برنده است که تمایل وافری به تبارشناسی انسان سرگشته و عاشق دارد؛ انسانی که خود خالق زیبائی است، در زمانی که قلب جهان از نازیبائی از طپش افتاده است. او پیامبر انسانِ عاشق است، سرگشته در برهوتی که تعّهد، پایداری، و عدالت گلوگاهی خونین دارد. 

بدین منظور، ضمن ارسال بیانیه ی امسالِ "کانون نویسندگان ایران" - در پایان این یادداشت، سروده ای در رثای شاملو به زبان انگلیسی (با عنوان "گذرگاهی درخشنده") و نیز شعری پیشکش به او (با عنوان "کتاب") را که هر دو با خوانش خودم  به صورت ویدئو و نیز نوشتار در زیر آمده) جوف این یادواره برای ملاحظه و در صورت امکان جهت بازپخش فرستادم.

یادش گرامی و نامش جاودانه باد!

سیروس بینا

دوم مرداد 1398
مینه سوتا (آمریکا)
 

 سیروس بینا -  تابستان سال 2000 - ("گذرگاهی درخشنده") A Radiant Passage


********بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت نوزدهمین سالگرد درگذشت شاعر بزرگ معاصر، احمد شاملوآن که می‌اندیشد

به ناچار دم فرو می‌بندد

اما آنگاه که زمانه

زخم خورده و معصوم

به شهادت‌اش طلبد

!...به هزار زبان سخن خواهد گفتنوزده سال از خاموشی شاعر بزرگ، احمد شاملو، گذشته است، اما او چونان قله‌ای است که هر چه از آن دورتر شویم عظمتش را بیشتر درمی‌یابیم.  بامداد شاعر، ستایشگر عشق و آزادی، یک دم از سرنوشت انسان هم‌عصر خود غافل نبود. همه‌ی عمر از مقاومت در برابر ستمی سرود که بر مردم روا داشته می‌شد. از همین رو، ستیز با نابرابری، سانسور و آزادی‌کُشی در شعرها و سخنانش موج می‌زند

در این سال‌های خاکستری و خفقان، از یک سو شاهد کوشش حکومتیان در لباس‌های امنیتی، انتظامی و قضایی برای برهم‌زدن مراسم یادبود شاملو بوده‌ایم که به ضرب و شتم اهل قلم و پرونده‌سازی برای آنان انجامیده است و از سوی دیگر، شاهد نمایش حاکمان با شعر و کتاب شاملو هستیم. گویا از نظر ایشان شاعر خوب، شاعر مرده است؛ اما شاعران حقیقی، همواره با اندیشه‌ها، شعرها و کتاب‌هایشان حضور دارند. احمد شاملو از نگاه ما نماد همه‌ی جان‌های شیفته‌ای است که در برابر استبداد، ابتذال و سانسور ایستادند، نوشتند و بخش پیشرو ادبیات و فرهنگ ایران را آفریدند؛ حضور ما بر مزار او در حقیقت بزرگ داشتن یاد همه‌ی شاعران و نویسندگان مخالف سانسور و مدافع آزادی بیان است

در نوزدهمین سالگرد درگذشت شاعر بزرگ آزادی، مانند هر سال، دوم مرداد 1398 ساعت شش عصر، در گورستان امامزاده طاهر کرج، گردهم می‌آییم تا مزارش را گلباران کنیم. یادش همواره گرامی‌ استکانون نویسندگان ایران
 نوزدهم تیرماه 1398 


********
**********

*********

******************

گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment