Saturday, June 24, 2017

به مناسبت روز جهانی پناهندگی - گفتگویی با احمد پوری

گفتمان سیاسی اجتماعی

********
شنبه 10 تیرماه 1396 ، 1 ژوئیه ی 2017
به مناسبت روز جهانی پناهندگانی  پزشکان بدون مرز سال قبل در چنین روزی، در اقدامی بی سابقه، بخاطر اعتراض به سیاستهای شرم آور پناهنده ستیز اتحادیه اروپا، کمک مالی کشورهای اروپایی رد کردند!  قرارداد اروپا و ترکیه قراداد شرم آوری است که حقوق پناهندگی را نقض می کند. 

*******

Tom Juravich

UMass, Amherst. 

Professor, Interim Director of the Labor Center

****
متعلق به کجا هستمترانه سرا و آهنگساز: جو جنکس

***********


گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment