Thursday, June 8, 2017

شنبه 3 تیر ماه 1396: سند 2030 یونسکو و جمهوری اسلامی ایران، گفتگو با الهه امانی

گفتمان سیاسی اجتماعی

********
شنبه 3 تیر ماه 1396 : 24 ژوئن 2017

سند2030 / برنامه ی2030  یونسکو

 و جمهوری اسلامی


 گفتگو با 

الهه امانی 

سند  2030 یونسکوچیست؟ در مفاد آن به چه مواردی اشاره شده است؟
چرا دبیر شورای عالی آموزش  و پرورش جمهوری اسلامی، علیرغم این که این سند ازسال 2015 توسط یونسکو(UNESCO) برنامه ریزی شده است،  از توقف اجرای این برنامه گزارش داده است؟  چه هراسی از این سند وجود دارد که به جای آن، اجرای "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش"  که در دوران احمدی نژاد تدوین شده، در دستور کار قرار گرفته  است؟

****************

گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment