Wednesday, March 22, 2017

شنبه 5 فروردین 1396 - «فشارهای مداوم جمهوری اسلامی ایران بر خانواده های اپوزیسیون و تبعیدیان»

گفتمان سیاسی اجتماعی

********

شنبه 5 فروردین 1396 
شنبه  25 مارس 2017

 «فشارهای مداوم جمهوری اسلامی ایران بر خانواده های اپوزیسیون و تبعیدیان»

گفتگو با بهرام رحمانی

  نویسنده ، روزنامه نگار و فعال سیاسی 
برای بازدید از فیس بوک بهرام رحمانی اینجا کلیک کنید

******

گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment