Thursday, February 25, 2016

شنبه 5 مارچ گرامیداشت روز جهانی زن

گفتمان سیاسی اجتماعی

*******************************
******************
**********
******
****

*******************************
******************
**********
******

شنبه 5 مارچ

به مناسبت گرامیداشت روز جهانی زن

فایل های یوتیوب/صوتی

آیا پایان زن ستیزی فقط  در جهان دیگری امکان پذیر است؟”


**** 
اذیت و آزار جنسی در فضای مجازی
 چرخه خشونت در فضای مجازی

با الهه امانی 

**********
******
دوستان عزیز و گرامی،
 همچون گذشته برآنیم تا برنامه ای به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن در تاریخ 5 مارس تدارک ببینم. د اخبار
 بردر آغاز اخبار برگزاری برنامه های گوناگون زنان را خواهیم داشت و درادامه، "آیا پایان زن ستیزی فقط در جهان دیگری امکان پذیر است؟" مبحثی در ارتباط با زن ستیزی ساختاری فرا طبقاتی - فرا ملیتی  در حوزه آزار و خشونت جنسی است که با همکاری هما مرادی فعال جنبش مستقل زنان در کلن-آلمان و الهه امانی از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا  به بحث گذاشته خواهد شد.  گزاری برنامه های گوناگون زنان را خواهیم داشت و درادامه، "آیا پایان زن ستیزی فقط در جهان دیگری امکان پذیر است؟" مبحثی در ارتباط با زن ستیزی ساختاری فرا طبقاتی - فرا ملیتی  در حوزه آزار و خشونت جنسی است که با همکاری هما مرادی فعال جنبش مستقل زنان در کلن-آلمان و الهه امانی از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا  به بحث گذاشته خواهد شد.     
در پایان با سرود ها، اشعار و قطعات ادبی شما به یاد تمامی کسانی که در طی سالیان متمادی تا به امروز و فردا ها برای
  رهایی زنان از ستم جنسیتی تلاش کرده و خواهند کرد این شب را گرامی خواهیم داشت. این برنامه فقط با شرکت فعال شما، پر بار خواهد بود.
مقوله ی آزار و خشونت جنسی علیه زنان را میتوان به زیر مجموعه های گوناگون تقسیم کرد و علاقمندان به این بحث می
 توانند یکی از موضوعات زیر را انتخاب کرده و در 10 تا 15 دقیقه دیدگاه خود را ارائه دهند:
نقش مذهب، سنت، عرف و عادت در ادبیات ،زبان، خانه و خانواده تا کوچه، خیابان، مدرسه، دانشگاه و محل کار
نقش قاچاق زنان و کودکان ،
شکنجه های جنسی  در زندانهای جمهوری اسلامی
خشونت های جنسی سایبری
تجاوز جنسی بر علیه دختران تحت عنوان ازدواج کودکان
- خشونت جنسی علیه زنان در جنگها
- در ملیتهای کوناکون-
- در رسانه های گوناگون و تبلیغات
بدین وسیله از همه علاقمندان  دعوت میکنیم  که در این مهم ما را یاری دهید.

*******************************

باربر
طنزی از فرشته تیفوری

مدتی بود که نرگس یک الاغ پارچه‌ای بزرگ خریده و آن را کنار تختش گذاشته بود. بچه‌ها اول با تعجب با این کار مادرشان برخورد کردند، اما بعد از چند روزی به این منظره عادت کردند.
آن شب جمعه، ساعت یازده و پنجاه و سه دقیقه، وقتی نرگس از کارهای زیاد روزانه فارغ شد، با یک دسته کاغذِ یادداشت و سوزن ته گرد به اطاق خواب آمد و کنار تختش پهلوی الاغ پارچه‌ای نشست. مدتی به الاغ خیره شد و لبخندی زد. الاغ نیز با لبخندی پاسخگو شد.
نرگس یکی از کاغذها را برداشت و روی آن نوشت:


****************************
برای روز جهانی زن
دختر اصفهان

پس از شنيدن خبر اسيد پاشي به زنان اصفهان
دختر اصفهان! دوستت دارم

بخاطر جسارتِ زيبايت

اگر بايد چادر سر كني

مي گذاري تا روي شانه ات فروبلغزد

اگر بايد روسري به سر اندازي

مي گذاري تا فرق سرت پس نشيند

آن كس كه بايد رو بگيرد

مردكِ بيماري ست

كه امروز ريش و دستار گذاشته

تا ناتوانيَش را بپوشاند

اگر از آسمان اسيد ببارد

يا از زمين خون بجوشد

دختر اصفهان!

چهره ي زيبايت را مپوشان

دست دلدارت را بگير

از كنار رودخانه ي بي آب بگذر

و با آن لهجه ي شيرينت

از دوست داشتن بگو

مجید نفیسی

۲۰ اكتبر ۲۰۱۴

The Daughter of Isfahan

For International Women’s Day
The Daughter of Isfahan

Upon hearing women being attacked with acid in Isfahan

by
Majid Naficy
Daughter of Isfahan!
I love you
For your beautiful courage.
If you have to wear chador
You let it slide down to your shoulders.
If you have to wear scarf
You let it recede to the back of your head.
The one who has to cover his face
Is a sick little man
Who’s wearing a beard and turban today
To hide his impotence.

If acid rains from the sky
Or blood bubbles up from the earth
Daughter of Isfahan!
Do not cover your beautiful face
Hold your lover’s hand
Walk along the waterless river
And speak of love
With your sweet accent.

Majid Naficy
October 20, 2014

******************
**********
******
****شعری از  شاعری سوری
اگر به خانه ی من آمدی

-*******************************
******************
**********
******
****
"باید گفت"
 سروده ای از مینا اسدی 
*******************************
******************
**********
******
****

گفتمان سیاسی اجتماعی

################################

No comments:

Post a Comment