Friday, May 29, 2020

شنبه 6 جون-17 خرداد تکوین نظام سرمایه داری در ایران: پویان

گفتمان سیاسی اجتماعی

 8 شب اروپای مرکزی، 10:30 شب تهران، 2 بعداز ظهر نیویورک :زمان برنامه******
 شنبه 6  جون-17 خرداد
تکوین نظام سرمایه داری در ایران
 با 
پویان
 عضو سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج  و فعال سیاسی
@@@@
 فایل های یوتیوب/ صوتی 

 بخش یکم              بخش  دوم                  بخش سوم    

نظام های سرمايه داری موجود در جهان سرمايه داری امروز اگر چه بطور كلی تابعی از بنيادهای ساختاری اين نظام يعنی قانون ارزش ، كار مزدی وحقوق مالكيت اند   ولی در ساختار نظام سياسی گوناگونی وجود دارند، اين تفاوت ها هر كدام حاصل تكوين ديالكتيك كليتی است كه در پروسه ی تاريخ و با توجه به زمينه های عينی وهم چنين عوامل ساختاری رو بنائی از قبيل سياست ، ايدولوژی ، مذهب وفرهنگ در جوامع مختلف شكل گرفته و بدين ترتيب شاهد دولت های "مدرن " عقب افتاده ، خود كامه و شبه فاشيستی هستيم.
تاريخ تكوين سرمايه داری در امريكا با كشتار وحشيانه بوميان و برده داری عجين شده و اين تركيب در فرايند خود هم اعمال خشونت بنيادی را بعنوان يك شيوه ی برخورد نه تنها در سياست بلكه بعنوان يك پديده ی اجتماعی نهادينه ساخته و ان را باز توليد ميكند ، خشونت سازمان يافته  ی پليس ريشه در اين ساختار دارد و حل آن با مجازات چند فرد پليس به هيچ وجه حل نخواهد شد ،
نظام سرمايه داری جمهوری اسلامی اگر چه از نقطه نظر يك جامعه  ی سرمايه داری، نظامی است كه بطور ارگانيك در نظام جهانی سرمايه داری عينیت يافته ، ولی از نقطه نظر حاكمين سياسي پروسه ی  متفاوت را در شكل گيری خود طی كرده و بهمين دليل بار سياستی ، ايدولوژيك و فرهنگی را با خود به دوش ميكشد، جامعه ای كه عليرغم مبارزات طولانی و بی امان خود جهت كسب ازادی، عدالت اجتماعی و دموكراسی در چهارچوب يك جامه ی  مدنی دست نيافته و همچنان فاقد نهاد های يك جامعه مدنی كه پيش شرط يك دولت "مدرن" ميباشد  و حاصل اين پروسه نظام های ارتجاعی اعم از نظام پهلوی و نظام كنونی است. 
 با توجه به رشد تضاد های درون زا  حاصل  از نظام سرمايه داری و بحران های ان، امروزه آالترناتيو دولت  "مدرن" با ابعاد شناخته شده  ی موجود در تنها امری در كاهش تضادهای عينی حاصل از تطام سرمايه داری نيست .هم چنين از نقطه نظر تاريخی امری
 نا ممكن است، بهمين دليل فراهم كردن ابزاری  جهت دكرگونی ساختار اجتماعی توليد در جهت توليد به دست مولدان و اجتماعی كردن ثروت اجتماعی از جمله ابزار توليد  به مثابه  ی بديلی عينی ميبايد در افق ديد ما باشد!
***************
************
*********
*****
«من هم نمی‌توانم نفس بکشم»

پاییز بود
قطره‌های خون را بر کف خیابان دیدم
و لابه‌لای نیزارهای ماهشهر
موج می‌زد و
دیدم نمی‌توانم نفس بکشم

از بلندای آبی آسمان
تن‌های جوان را دیدم 
که پاره پاره 
بر زمین می‌افتادند و
نتوانستم نفس بکشم

داس
گندم‌زاران را 
از خون رومینا
رنگین کرد

آری «من هم نمی‌توانم نفس بکشم»

«ش.احمدی»

******
...رومینا
...دوباره دختری شد کُشته در شب 

دختر و داس 

 سروده ای از شهریار دادور  

دوباره آن حدیث کهنه نو شد
دوباره شاخه ی یاسی درو شد
دوباره تیغه ی داس از کمینگاه
بر عشق ِ دختری مُهر گرو شد

دوباره دختری شد کشته در شب
دوباره شرحِ عشقی  مُرد بر لب
دوباره غیرت ِ مردانه گُل کرد
دوباره میلِ عشقی مُرد بی تب

دوباره رسم آن زنده به گوری
به تکرار آمد از آیات ِ نوری
دوباره حُکم مردانه عمل کرد
به داسی در شب از شب های کوری

دوباره زن کُشی از در درآمد
به حکم دین ، علاج از خنجر آمدـ
ـ که : زن مایملک مرد است و جز این
ـ نباشد : چونکه از پیغمبر آمد

دوباره جامعه سرگرم خویش است
به کار و عادت ِ هر روزه بیش است
به عادت بگذرد از قتل یک  عشق
چو عشق از جانب ِ زن ، ننگِ کیش است

برای زمزمه با خویش در شب
نوشتم این ترانه ی گُنگ بر لب :
ـ دوباره دختری شد کُشته در شب
دوباره میل ِ عشقی مُرد بی تب
دوباره تیغه ی داس از کمینگاه
بر عشقی شد فرو در ساکت ِ شب
دوباره . . .
دوباره ....
دو......با....ره !

شهریار دادور ـ استکهلم
27 می 2020

7 خرداد 1399 
*********
«من هم نمی‌توانم نفس بکشم»

پاییز بود
قطره‌های خون را بر کف خیابان دیدم
و لابه‌لای نیزارهای ماهشهر
موج می‌زد و
دیدم نمی‌توانم نفس بکشم

از بلندای آبی آسمان
تن‌های جوان را دیدم 
که پاره پاره 
بر زمین می‌افتادند و
نتوانستم نفس بکشم

داس
گندم‌زاران را 
از خون رومینا
رنگین کرد

آری «من هم نمی‌توانم نفس بکشم»

«ش.احمدی»

*****
دو کار از آیدا پایدار 
آیدا پایدار

آیدا پایدار
دو کار از آیدا پایدار 
**************
!قاتل اصلی رومینا حکومت اسلامی و فرهنگ مذهبی و مردسالاری حاکم آن بر جامعه است
 بهرام رحمانی 
*******
"موسیقی در مورد " استثمار نیروی کار در طول تاریخ
دیوید روویکس (متولد 10 آوریل 1967) خواننده / ترانه سرا و آنارشیست آمریکایی است. موسیقی وی به مطالبی مانند جنگ عراق 2003 ، ضد جهانی سازی و عدالت اجتماعی می پردازد. اوهمیشه از اجرای ترانه های خود در اعتراضات و تظاهرات حمایت کرده است.
او در ابتدا این ترانه  را در یک فستیوال موسیقی محلی اجرا کرد. وی قصد داشت  نام این کار را " اولین درس درباره ی تاریخ نیروی کار" بگذارد
سپس تصمیم گرفت نامش را به "تصنیف  پرولتاریا ” تغییر دهد!  اما به پیشنهاد 

...پیت سیگر و خوانندگان دیگر این کار را به "شکوه  و افتخار"  تغییر داد

***************
!!سلفی بچه ها
*********
****
:سروده ای جدید از مجید نفیسی
"دو برادر"
"به یاد سعید" 
ادامه ی مطلب
*******
***********
*************
آخرین اطلاعات در مورد تعداد تلفات کورونا

Covid-19 - اطلاعات در مورد  ویروس  کورونا
********

گرامی باد روز جهانی کارگر

به مناسبت روز جهانی کارگر 

طرحی از آیدا  پایدار

*******
******
با درودی گرم
مبارزه کرد، مبارزه میکند و مبارزه خواهد کرد.
بودم ، هستم و خواهم بود.
عزیزان
 در خطی از زمان شاهد نبرد پنهان و آشکار سرمایه با قشر وسیعی از زحمتکشان جامعه بشری هستیم . این نبرد بارها و بارها تکرار شده و خواهد شد تنها صورت ظاهری آن هر دفعه عوض میشود.امروزه ویروس کوید ۱۹ که به کرونا هم معروف شده، بی عملی دولتهای سرمایه رابه چالش و کنکاش کشیده و زندگی اجتماعی را به زندگی فردی و خانه نشینی تبدیل کرده و در ظاهر غنی و فقیر را به یک چشم نگاه میکند،به خونخواری و کشتار ادامه میدهد و چه بسا بازدارنده ای هم مقابل خود نمیبیند .در شرایط فعلی شاید ضرورتی باشد که به دوران پسا کرونا بیاندیشیم.در بی عملی و نداشتن راه چاره ای ممکن و در حد توان ، شاید دیگر بهانه ای قابل قبول نباشد.
همانطوری که چندی پیش در اطاق گفتمان سیاسی و اجتماعی کوتاه به این مهم پرداختم و آمادگی کلیه دست اندرکان این اطاق را برای دریافت پیشنهادات کلیه عزیزان اعلام کرده و مطمئن هستم که همبستگی و امید و راه کار را باهم میتوانیم بسازیم.
همکار اطاق ایران گفتمان سیاسی و اجتماعی،
شهباز
آمستردام . ۱۱ آپریل ۲۰۲۰      
**********

آموزش استفاده از پلتاک جدید - از عقاب 


***************

چند کار مشترک

مهاجرانی چون من

نهمین سالروز


 متعلق به کجایم

*******

 چگونگی پیشرفت ویروس کرونا تا ساعت 7:36 شب  روز بیست و هفتم مارچ به وقت غرب آمریکا
"چگونگی پیشرفت کروید"

 ارقام بالا بر اساس آمار دانشگاه پزشکی جانز هاپکینز، نشان 
میدهد  که  تعداد افراد مبتلا در آمریکا در عرض سه روز دو برابرشده است. در بالا نمودار چگونگی تغییر این ارقام درهفت کشور آمریکا، اسپانیا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس و ایران دیده میشود
*******
Covid-19 - اطلاعات در مورد  ویروس  کرونا

*********

از  ما - برای شما

 اجرای سمفونی نهم بتهوون - توسط ارکستر سمفونی روتردام

:از ما برای شما
همه ی ما  در صدد آنیم که خود را با واقعیت کنونی وفق داده  و در جستجوی راه حل هایی به منظور  حمایت از یکدیگر باشیم. نیروهای خلاق نیز در این زمینه  یاری می رسانند.  بیایید به گونه ای دیگر بیاندیشیم و خلاقیت خود را جهت همبستگی مان به کار بریم. چرا که اگر در کنار هم باشیم پیروزی از آن ماست
From us, for you;
We’re adjusting to a new reality and we’ll have to find solutions in order to support each other. Creative forces help us, let’s think outside of the box and use innovation to keep our connection and make it work, together. Because if we do it together, we’ll succeed.
******
نیل دیاموند و کووید-19

.نیل دیاموند سهم خود در پیشبرد جلوگیری از شیوع ویروس کورونا را ادا میکند. او روش خلاق جدیدی برای این کار پیدا کرده است. او شعر آهنگ مشهور خود (سویت کارولین) را برای استفاده به این منظور تغییر داده که با کلیک کردن روی لینک میشنوید
Neil Diamond is doing his part to promote steps to prevent the spread of the Coronavirus – and he found a creative way to do it. Diamond changed the lyrics to his iconic hit "Sweet Caroline" for a musical PSA about the virus.
*************
طرح:  آنتونی
**********

******************

گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment