Saturday, January 3, 2015

با درود و تبريک سال نو ميلادی


گفتمان سیاسی اجتماعی

_________________________________

شنبه  3 ژانويه 

برنامه ی بحث و گفتگو نخواهيم داشت

============================
با درود و تبريک سال نو ميلادی


دوستان گرامی، بدیهی است که حضور شما در برنامه های سال گذشته ی گفتمان سياسی اجتماعی، برای هرچه بهتر برگزاری جلسه ها، بسیار مؤثر و ارزشمند بوده است. دست اندرکاران "گفتمان سیاسی اجتماعی"  از حضور یکایک  شما سپاسگزارند.
فهرست سخنرانی های ارائه شده در اتاق گفتمان سياسی اجتماعی در سالی که گذشت، با عنوان "2014 در یک نگاه" در زير تقديم می شود._______________________________________________

No comments:

Post a Comment