Wednesday, April 23, 2014

گفتگویی با احمد پوری درباره گلادیو

گفتمان سیاسی اجتماعی  

 زمان: به وقت :اروپای مرکزی20:00
نیویورک 14:00 و تهران 22:30

***************

در
Paltalk
View All -> All Languages->Iran
Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

***************

26 آوریل

فعال سیاسیو موسس سازمان پناهندگی  پرایم

"GLADIO"  گلادیو

فایلهای صوتی

1.بحث اصلی احمد پوری       2.پرسش وپاسخ-1          3.دنباله بحث اصلی       

4.پرسش وپاسخ-2     5.قسمت آخر بحث        6. یادی از بهزاد کاظمی


گلادیو چیست و چگونه در 60 سال گذشته کمونیستها را در سطح جهانی  
مفتضح، ایزوله، تضعیف، قتل عام و نابود کرده است؟

می گویند طرح سئوالهای خوب به معنی پیدا کردن نصف راه حل است!چند سئوال مهم برای تمامی مبارزان راه آزادی و بویژه کمونیستها!
تصویر جهان از آرایش نیروهای رهایی بخش و مبارزه طبقاتی در شرایطی که گلادیو را بنیانگذاری و سازماندهی می کردند چگونه بود؟
عملیات و ترورهای گلادیو در کشورهای اروپایی در چه شرایطی ودر خدمت کدام اهداف واقعی  اجرا می شد؟
دنباله مطلب در مورد گلادیو

این یکی از بهترین فیلم های مستند در باره گلادیو می باشد که با اکثر رهبران  سازمان های جاسوسی و گلادیو کشورهای اروپا و آمریکا مصاحبه کرده اند! در این فیلم مستند وزیران اطلاعات  و رهبران گلادیو به بخش کوچکی از جنایات گلادیو تحت رهبری این دولتها اعتراف می کنند! این نک کوه یخ است که خوشبختانه با تایید این  که  جنایتکاران حاکم بر جهان مستند شده است! جهت درک اهمیت این اعترافات می توان به اعترافات جناب پرویز ثابتی در باره جنایات ساواک بعد از سی سال مراجعه کرد. پرویز ثابتی که  رئس ساواک بود تمامی جنایات و شکنجه ساواک را انکار کرد! ه
   اگر کسی این فیلم را ترجمه کند بهترین خدمت را برای آگاهی ایرانیان در این مورد مشخص می کند! جوانانی که به حق از جمهوری اسلامی جنایتکار متنفرند ولی برای مبارزه با جمهوری اسلامی به آغوش جنایتکاران آمریکایی پناه می برند در این فیلم می توانند مشاهده کنند که جنایتهای گلادیو دروغهای مالیخولیایی مخالفین آمریکا نیست! بلکه رهبران اروپا و آمریکا و روئسای این سازمانهای جاسوسی خودشان به این جنایات اعتراف می کنند! تازه این اعترافات نک کوه یخ است!ه 


Operation Gladio - Full 1992 documentary BBC

 http://www.youtube.com/watch?v=GGHXjO8wHsA

********************

به یاد بهزاد کاظمی

مبارزان، مردگان غایب نیستند
بلکه، حاضران ناپیدایند


به بهزاد و بهزادها و یارانی که زندگی دیروز و امروز جامعه را با مبارزاتشان آذین بستند و مبارزه را با زندگی درهم تنیدند تا انسانی زیستن را برای فردا و فرداها شایستگی بخشند.
یادشان گرامی باد.  ساسان دانش   دنباله مطلب

 

       به یاد بهزاد کاظمی      

********************

صد باغ در آرزوی آمدنتNo comments:

Post a Comment