Saturday, April 12, 2014

26 آوریل - گفتگویی با احمد پوری در مورد Gladio

گفتمان سیاسی اجتماعی  

 زمان: به وقت :اروپای مرکزی20:00
نیویورک 14:00 و تهران 22:30

***************

در
Paltalk
View All -> All Languages->Iran
Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

***************

26 آوریل


فعال سیاسی
و
 موسس سازمان پناهندگی  پرایم

درباره 

"GLADIO"

گلادیو چیست و چگونه در 60 سال گذشته کمونیستها را در سطح جهانی  
مفتضح، ایزوله، تضعیف، قتل عام و نابود کرده است؟


می گویند طرح سئوالهای خوب به معنی پیدا کردن نصف راه حل است!چند سئوال مهم برای تمامی مبارزان راه آزادی و بویژه کمونیستها!
تصویر جهان از آرایش نیروهای رهایی بخش و مبارزه طبقاتی در شرایطی که گلادیو را بنیانگذاری و سازماندهی می کردند چگونه بود؟
عملیات و ترورهای گلادیو در کشورهای اروپایی در چه شرایطی ودر خدمت کدام اهداف واقعی  اجرا می شد؟
اگر ثابت شود که مهم ترین رهبران اروپا یعنی نخست وزیرها و روءسای جمهور از وجود این سازمانهای تروریستی فوق سری دولتی آگاه بودند و با آگاهی و حمایت آنها شهروندان بی گناه اروپاییزیر "پرچم دروغین"ترور می شدند، و این جنایتها را با دروغ آگاهانه و برنامه ریزی شده بنام کمونیستها و چپها در رسانه ها منتشر می کردند تا سرکوب همه جانبه کمونیستها را مشروعیت بخشند، در باره دمکراسی غربی چه می توان گفت؟
قدرت و نقش رسانه های عمومی در تحمیق و مغز شویی توده ها در این موارد چگونه بررسی و ارزیابی میشود؟
مهمترین ترورهای گلادیو در خاک اروپا کدامند؟
همه رهبران اروپا در بین سالهای1990تا 1992 سرانجام به ترورها و فعالیت گلادیو در خاک اروپا اعتراف کردند... ولی مدعی شدند بعد از فروپاشی شوروی گلادیو از بین رفته است؟ آیا گلادیو واقعا از بین رفته یا با تغییر نام و تغییر اولویتهای استراتژیک تجدید سازماندهی شده است؟
چرا ناتو که سازمانی دفاعی بود و برای مقابله با تجاوز فرضی شوروی به اروپای غربی ساخته شده بود بعد از فروپاشی دشمن ایدئولوژیکشان یعنی شوروی،از بین نرفت که هیچ، بشدت تقویت شد و تبدیل به سازمان جنگ افروز توسع طلب وتهاجمی شد؟ در باره تئوری توطئه و ترورها و جنایات سازمانده شده دولتی در کشورهای متمدن و دمکراتیک چه می توان گفت؟
اهداف اعلام نشده ولی واقعی گلادیو عبارتند از:
یک: نابود کردن کمونیستها
دو: با انجام استراژی بی ثبات سازی و پاشیدن تخم ترس در میان توده ها ... آنها را از احزاب چپ گریزان کرده و به آغوش احزاب راست و ارتجاعی بیندازند که اولویت شماره یک این احزاب نه آزادی و رفاه توده ها بلکه مسائل امنیتی سرمایه و سرمایه داران است که بنام امنیت توده ها از منافع خودشان دفاع می کنند!
سه: در جنگ با خطری که وجود ندارد ( خطر اشغال اروپا یا جهان توسط کمونیستها ) رهبری آمریکا بر اروپا و جهان را تضمین می کنند!
سئوال مهمی که مطرح می شود این است که مردم چرا گول می خورند و به آغوش قالان خود پناه می برند؟ نقش ما جهت افشا و مشروعین زدایی از این توطئه های جنایکارانه چه می تواند باشد؟
اریک هابسباوم مهمترین تاریخدان قرن بیستم در کتاب عصر نهایت ها ترجمه حسن مرتضوی صفحه 297 می نویسد: " با این که روسیه شوروی قصد دارد به هر طریق ممکن نفوذ خویش را گسترش دهد، دیگر انقلاب جهانی بخشی از برنامه اش نیست و هیچ چیز در شرایط داخلی آن کشور نشانه ی بازگشت به سنت های انقلابی گذشته نیست. در هر نوع مقایسه میان خطر آلمان قبل از جنگ و خطر شوروی امروز... باید تفاوتهای بنیادی آنها در نظر گرفته شود... بنابراین، قطعا خطر روسها در ایجاد فاجعه ای ناگهانی کمتر از آلمانی هاست!"
فرانکو رابرتز، از سفارت انگلستان در مسکو به وزارت امورخارجه لندن 1946
روسها بعد از جنگ با وجود ویرانی همه جانبه... چنان در موضع دفاعی قرار داشتند که حتی " اتحاد شوروی تمایل چندانی نداشت که کمونیستهاقدرت را در چین بگیرند، اما به هر حال این رویداد رخ داد." ... در سال 1947 در گزارش ژدانف در مورد وضعیت جهان در کنفرانس بنیانگذاری کمینفرم کوچکترین اشاره ای به چین نشده است... در حالیکه در باره همدلی کشورهایی نظیر هند و مصر و سوریه نوشته اند!... در آوریل 1949 هنگامیکه چیانکاشک پایتخت را در نانکینگ ترک کرد، سفیر شوروی – تنها فرد از کارکنان دیپلماتیک – در عقب نشینی به کانتون به او ملحق شد! شش ماه بعد مائو رسما تشکیل جمهوری توده ای چین را اعلام کرد!"
ص 300 کتاب عصر نهایتها اثر ایریک هابسباوم، ترجمه حسن مرتضوی
با این آگاهیکه مهمترین سیاستمداران جهان غرب از ضعف توان تهاجمی روسیه داشتند چگونه می توان پذیرفت که همه کشورهای اروپایی در همکاری با سازمان سیا از آمریکا و سازمان جاسوسی ام – آی – 6 انگلیس، بزرگترین ارتش سری تروریستی رسمی و دولتی در جهان را در کشورهای خود به بهانه خطر جدی تجاوز و اشغال اروپای غربی توسط روسها نصب کرده اند! و بمدت 60 سال در آماده باش کامل منتظر حمله شوروی بودند تا کمونیستهای اروپایی را قتل عام کنند؟ تاریخ هم اثبات کرد که شوروی هرگز نه برنامه و نه امکان حمله و تجاوز و اشغال کشورهای غربی را داشت! با توجه به این فاکتهای مستندی که پشت سر ماست و بوقوع پیوسته آیا نمی توان گفت که غرب برهبری آمریکا به مدت 60 سال در شرایطی که فریاد می زدند تئوری توطئه در کشورهای دمکراتیک غیرممکن شده است بزرگترین تئوری توطئه تاریخی را طراحی، سازماندهی و عملی کرده اند؟بقول لنین همانند کسانیکه پشت شعارها و فریادهای صلح طلبانه، جنگ جنایتکارانه را سازماندهی می کردند؟
اگر گلادیو هنوز هم فعال باشد استراتژی آنها چیست و تاثیر این آگاهی در نوع فعالیت افراد منفرد و سازمانهای چپ چه می تواند باشد؟
آیا گلادیوتنها در اروپا فعال بوده؟ یا در سایر قاره ها مثل آمریکای لاتین، آسیا، آفریقا ... و کشورهای دوست آمریکا مثل یونان، ترکیه ، ایران ... شاخه های گلادیو فعال بوده است؟
در مورد یونان و ترکیه هزاران صفحه مدرک مستند در باره کودتاهای نظامی و کشتار چپها و کمونیستها موجود است ... ولی در مورد ایران چرا ما هیچ چیزی نشینیده ایم؟
در آمریکای لاتین گلادیو در شصت سال گذشته چه کرده است؟
گلادیو تنها در خاک اروپای غربی و متمدن و دمکرات برای کشتار شهروندانی که تنها جرمشان دگراندیشی و باور به جامعه ای انسانی و سوسیالیستی بوده بیش از صدها انبار اسلحه در مکانهای مختلف برای روز مبادا پنهان کرده بود! و بیش از هزران کادر تروریست تربیت کرده بود! چنین جنایتکاران بی رحمی چگونه می توانند پرچدار مبارزه برای دمکراسی و حقوق بشر در سطح جهانی باشند؟
ترورهای گلادیو در وسط شهرها، ایستگاه مرکزی قطارها، سوپرمارکتها... انجام پذیرفته نه در خفا! بارها بطور تصادفی شهروندان در جنگلهای اطراف شهرشان انبارهای اسلحه پیدا کرده اند و در رسانه های عمومی در باره این راز عجیب که انبار اسلحه پیدا شده نوشته اند ولی هرگز پیگیری لازم برای رسیدن به ریشه حقیقت نشده است! همواره از بالاترین مقامها به پلیس محلی دستور داده اند که تحقیقات را متوقف کنید زیرا این یک مسئله فوق سری است!... بارها به وجود ارتشی مافوق سری در درون کشورهای اروپایی در سطح وزرا و ژنرالهای ارتش و ... اشاره شده و به مطبوعات راه یافته ولی این افراد بی سرو صدا از کار و مسئولیت برکنار شده اند!...  و تحقیقات ادامه نیافته! من در تحقیقاتم 19 مورد مهم از این اعترافات به وجود ارتش مخفی را ثبت کرده ام... چگونه توانسته اند رازی به این بزرگی و آشکاری را در این مدت طولانی پنهان نگهدارند؟
چگونه ممکن است ده ها هزار تروریست دولتی تربیت شده توسط سازمان سیا و ام – آی 6 و موساد که به مدت بیش از نیم قرن در اورپا عملیات تروریستی انجام داده اند و شهروندان زیادی را به خاک و خون کشیده اند ولی در هیچ دادگاهی محکوم نشده اند؟ و پیگیری خیلی از پرونده ها با وجود هزاران مدرک مستند آنقدر کش یافته که مشمول مرورزمان و فراموشی عمدی شده است؟
چرا به خاطر پیدا کردن چند تروریست مسلمان که اساسا پرورش یافته مکتب سازمان سیا و ام – آی – 6 و موساد هستند...نیروهای ناتو و آمریکا حاضر هستند چندین کشور را بمباران و با خاک یکسان کنند ... ولی تروریست هایی که در خاک اروپا صد ها شهروند بیگناه را کشته اند به کمک سازمان سیا و دولتهای اروپائی برای جلوگیری از محکوم شدن به کشورهای آفریقای جنوبی و ژاپن فراری داده شده اند؟ ... و هنوز کسی بدنبالشان نمی گردد؟
چرا پیگیری این پرونده های تروریستی درخاک اروپا غیرممکن شده و در سکوت مطلقعشاق سینه چاک دمکراسی و حقوق بشر، مدفون شده است؟
چرا هیچکدام از رهبران تروریست گلادیو که فرماندهی این جنایتکاران را بعهده داشتند به جامعه معرفی نشدند؟ چرا بعد از اعتراف به وجود این سازمان تروریستی آمریکائی اروپائی، هیچ کشوری دستور تعقیب و محاکمه و مجازات که سهل است...  لیست تروریستهای خود را افشا نکرد؟
آیا ضد کمونیست بودن کافی است که جنایت کارترین تروریستها را تطهیر کند و در پناه حمایت دولتهای "متمدن ودمکرات و قانون پرست" اروپا و آمریکا قرار دهد؟
چرا ما در باره ساختار فرماندهی، برنامه ریزی، بخش اجرایی عملیات تروریستی، بخش بودجه و حمایت مالی، بخش تدارکات و سازندگان بمبهای انفجاری و سلاحهای کشتار گلادیو ... چیزی نمی دانیم؟
آیا تمامی شواهد دال بر این نیست که اروپا و آمریکا با یک اعتراف سطحی به وجود این سازمان تروریستی دولتی در اروپا به چشم جهانیان خاک پاشیدند تا گلادیو بتواند در ابعاد بسیار بغرنجتر به حرکات جنایتکارانه خود در سطح جهان ادامه دهد؟
نقش گلادیو در ترور نخست وزیرها و رهبران نافرمان و کودتاهای نظامی و در سالهای گذشته کدامست؟
آلدومورو کسی است که پنج دوره نخست وزیر ایتالیا بوده، او به این نتیجه رسیده بود که تنها شرط ایجاد یک دولت قوی و پایدار در ایتالیا همکاری با حزب کمونیست ایتالیا است. طبیعی است که این امر کابوس جنایتکاران ضد کمونیست حاکم بر دستگاه سرکوب دولتی آمریکا بود. بلافاصله از طرف دستگاه تبلیغاتی آمریکا سیل اتهامات و تهدیدات بی پایان علیه آلدومور شروع شد  و او را خطرناکتر از سالوادور آلنده نامیدند!... به دلیل این جرم نابخشودنی یعنی تشکیل یک دولت پایدار با همکاری کمونیستها،توسط گلادیو ربوده شد بعد از 54 روز اسارت و تحت فشار قرار گرفتن... جسدش را در خیابان انداختند...چرا ناتو و سازمان سیا به نامه رسمی پارلمان ایتالیا و اروپا جهت ایجاد روشنایی در پرونده ترور سازمان سیا هنوز هم جواب نمی دهد؟ آیا چیزی مهمتر از این می تواند بوقوع به پیوندد که مهم تریننخست وزیر یک کشور اروپایی را بربایند و بکشند و هیچ کس نمی خواهد بداند چرا این مسئله در قلب دمکراسی جهان اتفاق افتاده است؟
مدارک زیادی هست که نشان میدهد مرگ تورگوت اوزال رئیس جمهور اسبق ترکیه بدست گلادیو ترکیه اتفاق افتاده است!...اگر گلادیو رهبران اروپا یا دوست آمریکا را به خاطر کوچکترین نافرمانی اینگونه مجازات می کند می توانید تصور کنید با رهبران نا فرمان جهان سوم یا انقلابیونش چگونه برخورد کردند و خواهند کرد؟
در جنگ دوم جهانی ژاپنی ها به تعدادی از زنان هلندی در اندونزی تجاوز کردند. چند نفر از آنها هنوز هم زنده هستند در هر فرصت ممکن هلندیها از دولت ژاپن می خواهند که به این جنایت خود اعتراف کند و مهتر از آن غرامت ضربات وارد شده بر جسم و روان این افراد را بپردازد؟
35 سال بعد تنها در یک عملیات تروریستی گلادیو در سال 1980 در ایتالیا با انفجاری مهیب در ایستگاه مرکزی شهر بولونیا 85 نفر کشته شد و بیش از دویست نفر زخمی و ناقص العضو شد چرا جنایت تروریستی ای به این عظمت آنهم در خاک یک کشور دمکراتیک و متمدن اروپایی انجام شده مورد پیگرد قرار نمی گیرد؟
فعالیت های گلادیویکی از مهمترین دلایلی می باشد که موجب نابودی احزاب چپ در اروپا و سایر نقاط جهان شده است! سئوال اساسی برای کمونیستها این است چرا هیچکدام از احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست در این باره تحقیقات جدی نکرده اند؟ هیچ کار سیستماتیکی چپها در این مورد نکرده اند! بویژه سازمانهای چپ ایران در باره ارتش سری گلادیو هیچ چیزی نشنیده اند تا چه رسد به اینکه دراین مورد تحقیقات جدی کرده باشند!
چرا سازمانهای چپ برای اعاده حیثیت خود و افشاء تروریستهای دولتی، کمپین جهانی در بارهجنایات آمریکا و کشورهای اروپا درکشتار شهروندان بی گناه خود براه نمی اندازند؟ عملیات زیر پرچم دروغین و توطئه های سازماندهی شده هنوز هم در اکثر نقاط سوزان جهان مانند اوکراین و سوریه و خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز و ... ادامه دارد!...
در پرتو این آگاهی آیا بازبینی حوادث مهم نیم قرن اخیر ایران ضروری نیست؟ آیا این آگاهی نور جدید به تمامی پرونده های کمونیست کشی در زمان شاه و خمینی نمی اندازد؟ و همینطور به پرونده تمامی نیروهای مترقی ملی مذهبی که خواهان ایرانی مستقل و آباد و آزاد بودند؟ ...
چرا امپریالیستها می توانند دروغ خودشان را به پیش ببرند و به نام منافع قربانیانشان جابزنند ولی ما نمی توانیم حقیقت و منافع مستقیم قربانیان را در جهت رهایی خودمان به پیش ببریم؟ چرا قربانیان این نظام به آغوش هارترین جناح امپریالستی یعنی راستهای افراطی و نئولیبرالها پناه می برند؟
اگر به جای آمریکا و انگلیس ... روسیه یا چین یا هر دولت مخالف سلطه امپراتوری آمریکا و شرکای غربی اش یکی از این ترورها را در اروپا انجام داده بودند عکس العمل آمریکا و غرب چگونه بود؟ 
چرا این جنایتکاران می توانند گذشته که سهل است برای اینده هم مدل سازی کنند و با دقت بسیار بالا بسوی اهداف خود حرکت کنند! ولی ما حتی بعد از گذشت 60 هنوز گذشته را بطور سیستماتیک مطالعه، درک و هظم نکرده ایم تا چه رسد به مدل سازی و مبارزه جدی و ریشه ای با مشکلات آینده؟
سون تزو که در قرن پنجم قبل از میلاد می زیسته و یکی از بزرگترین استراتژیست های تاریخ نظامی است در کتاب هنر جنگیدن می گوید:
اینجنگاست
.اینمهمترینمهارتکشورداریاست.اینپایهمرگوزندگیاست.اینفلسفۀاحیاونابودیاست.بایدکهآنراخوببدانی.
مامیگوییم: اگرخودتودشمنترابشناسی؛درهرنبردیدرامانی.
اگرخودترابشناسیودشمنترانشناسی؛برایرسیدنبههرپیروزی،شکستیخواهیخورد
.
اگرنهخودونهدشمنترابشناسی؛پسدرهرنبردی،شکستخواهیخورد.
لیدل هارت، استراتژ معروف انگلیسی در جنگ دوم جهانی می گوید: «احمق‌ها می‌گویند كه به كمك تجربه می‌آموزند، من ترجیح می‌دهم از تجربه دیگران بهره‌برداری نمایم.»
الوین تافلر برای کسانیکه در خواب خوشخیالی بدلایل به اصطلاح منطفی، جنگ را امکان ناپذیر می پندارند کتابش را در باره جنگهای قرن بیست و یکم، با این جمله از تروتسکی به پایان می رساند: " شاید شما به جنگ علاقه‌ای نداشته باشید، اما جنگ به شما علاقه‌مند است."ه
تاثیر این بحثها برای سازماندهی مبارزات رهایی بخش خلقها چیست؟
کسانیکه می خواهند به این سئوالها و صدها سئوال دیگر جوابی پیدا کنند بهتر است در جلسات گفتگو، سئوال و جواب و بحثهای احمد پوری در اطاق " گفتمان سیاسی  اجتماعی " در پالتاک شرکت کنند.
اولین جلسه این گفت و شنودها در ساعت هشت شب بوقت اروپا در روز 26 آپریل می باشد! http://goftemanse.blogspot.nl/
دوستان ارجمند من میدانم که هیچ مدل تئوریکی نمی تواند همه حقیقت را بیان کند... فرضیه هایی را که من مطرح می کنم از این قاعده مستثنی نیستند... و احتمالا نواقص وکمبودهای زیادی دارد زیرا این مسائل برای اولین بار در این سطح و ابعاد مطرح می شود... تنها با نقد مسئولانه و کار جمعی سازنده می توان بر این مشکلات فایق آمد...
با شرکت فعال خود سعی کنید این بحث ها را پربارتر کنید. برای آینده کشورمان و رهایی بشریت این بحث ها می تواند بغایت مفید باشد. بدون آگاهی ریشه ای هرگز سازماندهی و رهایی و آزادیی در کار نخواهد بود!

به این بحث ها دامن بزنیم... البته به شیوه ای مسئولانه، رفیقانه و علمی نه با هوچی گری و مسابقه در رادیکالیسم پوپولیستی از طریق مسموم کردن فضای اپوزیسیون با ادعاهای بی پایه و ...
************************************************
این یکی از بهترین فیلم های مستند در باره گلادیو می باشد که با اکثر رهبران  سازمان های جاسوسی و گلادیو کشورهای اروپا و آمریکا مصاحبه کرده اند! در این فیلم مستند وزیران اطلاعات  و رهبران گلادیو به بخش کوچکی از جنایات گلادیو تحت رهبری این دولتها اعتراف می کنند! این نک کوه یخ است که خوشبختانه با تایید این  که  جنایتکاران حاکم بر جهان مستند شده است! جهت درک اهمیت این اعترافات می توان به اعترافات جناب پرویز ثابتی در باره جنایات ساواک بعد از سی سال مراجعه کرد. پرویز ثابتی که  رئس ساواک بود تمامی جنایات و شکنجه ساواک را انکار کرد! ه
   اگر کسی این فیلم را ترجمه کند بهترین خدمت را برای آگاهی ایرانیان در این مورد مشخص می کند! جوانانی که به حق از جمهوری اسلامی جنایتکار متنفرند ولی برای مبارزه با جمهوری اسلامی به آغوش جنایتکاران آمریکایی پناه می برند در این فیلم می توانند مشاهده کنند که جنایتهای گلادیو دروغهای مالیخولیایی مخالفین آمریکا نیست! بلکه رهبران اروپا و آمریکا و روئسای این سازمانهای جاسوسی خودشان به این جنایات اعتراف می کنند! تازه این اعترافات نک کوه یخ است!ه 


Operation Gladio - Full 1992 documentary BBC

 http://www.youtube.com/watch?v=GGHXjO8wHsA


***************************************
  ahmed pouri NL یا ahmed pouri.   احمد پوری در فیس بوک 

*********************************

 در خاورمیانه و ترکیه چه می گذرد؟  
این دیدارهای بظاهر ساده و معمولی لیلا زانا و سایر نمایندگان حزب صلح و دوستی با عبدلله اوجالان، خبر از گردبادی در سیاست خاورمیانه ای ترکیه می هد!http://iranglobal.info/node/29406?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
رجب طیب اردوغان در جنگ با طرفداران فتح الله گولن چاره ای جز تکیه به حزب صلح و دمکراسی یعنی پ ک ک ندارد! پیامد های این سیاست برای کل منطقه بویژه ترکیه، ایران، سوریه، دولت کردستان بزرگ و نقش آمریکا و اسرائیل در منطقه و خاورمیانه جدید... غیرقابل پیش بینی و بسیار بغرنج است.
سه فاکتور بسیار مهم
یک: تصفیه گسترده ارتش و دستگاه قضایی. اردوغان بیش از 600 ژنرال و سیاستمدار و حقوقدان و روزنامه نگار و استاد دانشگاه ... را دستگیر و در بعضی موارد بالاترین مقامهای سیاسی و نظامی ترکیه را به زندانهای طویل المدت باورنکردنی حبس ابد و ... محکوم کرده است. افرادی مانند ژنرال ايلکر باشبو، رئيس پيشين ستاد کل نيروهاي مسلح ترکيه،"ولي کوچوک" ژنرال بازنشسته ارتش، "ايلهان سلجوق" صاحب امتياز روزنامه جمهوريت، "کمال علمدار اوغلو" رئيس سابق دانشگاه استانبول، "دوغو پرينچک" دبيرکل حزب کارگر ترکيه، "مظفر تکين" افسر بازنشسته ارتش و "سوگي ارنرول" سخنگوي مطبوعاتي کليساي ارتدوکس، هوریست تولون" و "سنر اروی گور" ژنرالهای چهارستاره ای هستند که متهم به تهیه و هدایت یک گروه مسلحانه جهت کودتا علیه حزب اسلامگرای عدالت و توسعه اند. ....
در كيفرخواست پرونده دوم باند كودتاگر ارگنه كن تركيه، رابطه پنهاني. سلیمان دمیرل که هفت بار نخست وزیر ترکیه شد و از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰ نهمين رئیس جمهور ترکیه بود با كودتاگران برملا شده است...
"دوغو پرين چك اظهار داشت: بر خلاف تصور همگان ژنرال "اسماعيل حقي كارادايي"، از روساي سابق ستاد مشترك ارتش فرد شماره يك ارگنه كن نبوده، بلكه ژنرال "حسين كيوريك اوغلو"، يكي ديگر از روساي سابق ستاد مشترك ارتش اين كشور فرد شماره يك باند ارگنه‌كن است."...
آیا زلزله سیاسیی عمقیق تر از این در یک کشور می توان سراغ داشت؟ آنهم کشوریکه از زمان آتا ترک اساسا با تکیه بر نظامیان اداره شده است!...ه
دو: اردوغان دست یاری بسوی نیرویی دراز کرده است که تا مدتی پیش بعنوان بزرگترین نیروی تروریستی و خائن به منافع ملی ترکیه قلمداد می شد! اردوغان در این نبرد مرگ و زندگی ارزش هر لحظه را بدقت می فهمد و به هر نیروی داخلی و خارجی که می تواند تکیه کند دست یاری دراز می کند. ...ه
اردوغان درباره هم پیمانی با حزب صلح و دموکراسی گفته است: "اگر بتوانیم با حزب صلح و دموکراسی برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی به توافق برسیم، می توانیم قدم های مشترکی با آنها برداریم".
کردها هم او را بی جواب نگذاشتند صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب صلح و دموکراسی نیز در پاسخ به اردوغان گفت: "حزبی که ما نزدیکی بیشتری به آن داریم، عدالت و توسعه است". "سرگی ایوانوف"(Sergey Ivanov) ویژه خبرگزاری «ریا نووستی»
کردهای اقلیم کردستان عراق هم حمایت همه جانبه وعلنی خود را از اردوغان ابراز کرده!...ه
سه: اردوغان با تغییر نیمی از وزرایش و با متهم کردن عوامل خارجی از جمله ایالات متحده و اسرائیل،... نشان داده است که در این مبارزه مرگ و زندگی بر سر زمامداری آینده ترکیه، بسیار جدی است و دست به ریسکهای باور نکردنی زده و خواهد زد...ه
اکثر رسانه ها سعی می کنند با نشان دادن نبرد تن به تن بین سه یار قدیمی یعنی رجب طیب اردوغان، فتح الله گولن و عبدالله گول منافع گروههای سیاسی و اجتماعی در پشت این نبرد را انکار کنند. ما فعلا ناظر لحظات آغاز نبردی هستیم که از سال 2010 آشکار شده است. باید بتوانیم در روند این مبارزه با توجه به داده هایی که علنی می شود و با تمامی نیروها و علل داخلی و خارجی رابطه دارند، پروسه تکاملی این مبارزه را از گذشته تا حالا درک کنیم و در صورت امکان مسیر حرکت آینده آنرا پیش بینی کنیم. بقول مارکس اصولا طرح درست سئوال نصف راه حل است...ه
  آیا اردوغان ترکیه را در چهارچوب " استراتژی قرن جدید آمریکایئ " به پیش می برد؟ یا از پیوستن به اروپا نا امید شده و چشمک زدن او به پوتین و ابراز تمایل به پیمان شانگهای چقدر می تواند جدی باشد؟ آیا این امر تاکتیک اردوغان برای زیر فشار گذاشتن کشورهای ناتو است برای امتیازگیری بیشتر یا تغییر جهت جدی است؟ مهمتر از همه اینکه تا دیروز اردوغان و حزبش بدون همکاری فتح الله گلن نمی توانست به قدرت برسد و بر اسب قدرت باقی بماند...ه
یک چیز در این میان کاملا هویداست کشورهای غربی و آمریکا در این جنگ بی امان در کنار فتح الله گولن هستند. به نوعی خواهان قربانی کردن اردوغان هستند به خاطر اشتباهاتی که به او در مسئله سوریه و بطور کلی در خاورمیانه... نسبت می دهند در حالیکه راز نهانی نیست که غرب ترکیه را در بازی خاورمیانه به صف اول صحنه نبرد کشید و دهها مقاله مستند هست که نشان می دهد قبل از اینکه جنگ در سوریه آغاز شود ترکیه جولانگاه جهادیست های دوره دیده در جنگ های لیبی، عراق... و سازمانهای سیا و موساد برای تربیت مزدوران جهادیست در شهرهای مرزی ترکیه از جمله اسکندرون بود...ه
فتح الله گولن کیست؟ 
فتح الله گولن بظاهر یک رهبر اسلامی معتدل است که رل دالائی لامای اسلامی را بازی می کند ولی شواهد زیادی هست که او بعد از حادثه معروف سوسورلیک و کشته شدن عبدالله چاتلی و تغییر گلادیو - آ به گلادیو - ب، رهبر واقعی ارگنه کن – ب می باشد. گولن همواره اصرار دارد که جماعت وی نه یک جریان سیاسی بلکه جنبشی مدنی است و امپراتوری آموزشی، رسانه ای و اقتصادی گولن، فاقد اهداف و امیال سیاسی است!  او با گسترش مدارس اسلامی خود در تمام پنج قاره جهان سال 2013 از طرف مجله تایمز بعنوان یکی از موثرترین صد روشنفکر مهم جهان انتخاب شد! http://nl.wikipedia.org/wiki/Fethullah_G%C3%BClen
او خواهان گسترش جهانی اسلام و دولت ترک است و از حمایت بی دریغ سازمان سیا برخوردار است! ایا اهداف سازمان سیا حاکمیت جهانی اسلام و ترکیه بزرگ است؟ یا زیر عنوان اسلام و ترکیه بزرگ خواهان بی ثبات سازی قفقاز و آسیای مرکزی ( ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان،... ) در روسیه و اویقورها در چین است؟ تا نظم نوین جهانی و قرن جدید آمریکائی متولد شود؟
ارگنه کن در حقیقت گلادیو ترکیه است که زیر نظر سازمان سیا بیش از شصت سال است سیاست واقعی ترکیه را تعیین می کند! و توانسته اند با کشتار و سر به نیست کردن کادرهای فعال احزاب رادیکال و سوسیالیست، سازمانهای چپ ترکیه را قلع و قمع کنند ...ه
فتح الله گولن ده ها میلیارد دلار برای این مدارس اسلامی که بزبان انگلیسی و ترکی تدریس می شود سرمایه گذاری کرده است. پرسیدنی است که او این همه سرمایه را از کجا آورده است؟ ایشان با تواضع مدعی هستند که مردم خوب ترکیه این پولها را داوطلبانه برای خدمت به اسلام می دهند! برای هیچ حرکت خیریه عمومی جهانی هرگز کسی ده ها میلیارد دلار نتوانسته جمع آوری کند حالا چطور امکان پذیر است تنها در ترکیه مردم خیرخواه و مسلمان اینهمه پول در اختیار یک نفر بنام فتح الله گولن می گذارند و او در تمامی پنج قاره جهان با موفقیت بی نظیر به گسترش مدارس اسلامی می پردازد! آمریکا و سازمان سیا هم همه جا بدنبال شکار مسلمانان و بستن حسابهای بانکی شان هستند، ولی فتح الله گولن را به همراه جنبش اسلامی اش در نهایت افتخار در سرزمین خود پذیرفته اند و از انواع الطاف مخفی و علنی بهرمند می کنند؟... این قصه سر دراز دارد...ه
یک نکته قابل تعمق، مدارس اسلامی گولن در حالیکه در پنج قاره جهان با رشد قابل توجهی روبروست، در خود ترکیه توسط حکومت اسلامی اردوغان ممنوع می شوند!...ه
همانطوریک این روزها روزنامه های ترکیه علنی می نویسند صدها، بلکه هزاران درجه دار و ژنرال مهم ارتش ترکیه عضو گلادیو یا ارگنه کن بوده اند! حتی نخست وزیر سابق ترکیه عضو ارگنه کن بوده... بزبان دیگر رهبران یک کشور توسط باند زیر زمینی و تروریستی سازمان سیا انتخاب می شد! ... بقدرت رسیدن حکومت نظامی کنان اورن هم کودتایی بود که توسط گلادیو ترکیه در استراتژی جنگ سرد آمریکا بوقوع پیوست... و بقول برام فرمولن خبرنگار معروف هلندی در ترکیه بیش از صدهزار نفر فعال چپ بعد از کودتا بدون پروسه قانونی بازداشت و تارو مار شدند!...  http://nos.nl/audio/571118-bram-vermeulen-fusun-erdogan-praatte-te-veel-over-minderheden-in-turkije.html.html  دولت ترکیه امروز هم اراده خود را برای تارومار کردن چپ رادیکال ترکیه در برخورد به خانم فسون اردوغان خبرنگار دوملیتی ترکی و هلندی دگر اندیشی که تنها با قلم و زبان در باره حقوق اقلیتهای ملی و... مبارزه کرده، نشان می هد. ایشان به مدت هفت سال بدون تفهیم اتهام و بدون برگزاری دادگاهی برای رسیدگی به اتهاماتش زندانی بوده! کوچکترین صدای اعتراضی از کشورهای متمدن اروپائی یا کشور هلند برای دفاع از شهروندش شنیده نشد!... ایشان به همراه شش نفر دیگر اخیرا به اتهام عضویت در حزب کمونیست، مارکسیست، لنینیست ترکیه به حبس ابد بدون بخشش بعلاوه 300 سال زندان محکوم شدند!
چنین دولتی یکمرتبه یار استراتژیک پ ک ک می شود! در این زمینه سعی می کنم در فرصت مناسب مقالات مفصل تر بنویسم... ه 
 اپوزیسیون ایران  
در نهایت تاسف نه تنها اپوزیسیون و چپ ایران کوچکترین تحقیقات جدی و پیگیر در این مورد نکرده است... خیلی از فعالین جدی حتی لغت گلادیو یا ارگنه کن را نشنیده اند!... باورکردنی نیست آقای مجید دارب بیگی به مدت نیم ساعت درست در مورد اختلاف اردوغان و گولن صحبت می کند ولی یک کلمه در باره ارگنه کن بزبان نمی آورد! http://radiobarabari.com/video/majid16012014.html 
گلادیو - آ که تا سال 1996 در ترکیه فعال بوده بیشتر بر نیروهای فاشیست پان ترکیست  گرگهای خاکستری به رهبری آلب ارسلان ترکش، بعلاوه پدر خوانده های مافیای هروئین و ناسیونالیست های افراطی و مذهبی قرار داشت. بعد از مرگ مشکوک عبدالله چاتلی در حادثه رانندگی... از سالهای 1997 گلادیو – ب نیروهای اسلامی را جایگزان فاشیستها کرده است. بخشی از تصفیه های ژنرالهای ترکیه شامل کسانی می شود که به هر دلیلی با تغییر موضع آمریکا و جایگزنی گلادیو – ب موافق نیستند!...ه
موج سواری سازمان سیا در جنبش های اجتماعی
طبیعی است که در ترکیه امروز که جامعه ای است بسیار پویا و متحول فعالیت نیروهای اجتماعی را در تحولات اخیر مطلقا نمی توان نادیده گرفت ولی کسانیکه امکانات مالی، سازماندهی و افراد لازم را دارند می توانند درست سر بزنگاه موج سواری کنند و جهت حرکت جنش های اجتماعی را بسوی اهداف خود منحرف کنند. فعلا این امکانات و تجربه را در صحنه بین المللی سازمان سیا دارد و انقلابات مخملی و رنگارنگ و بهار عربی نمونه ای از این موج سواری های موفق است. توده ها تلاش می کنند خودشان را از دست دیکتاتورها نجات دهند و خواهان تغییرات ساختاری و ریشه ای هستند ولی در نهایت تاسف موج سواران بین المللی با توجه به قدرت رسانه ها، امکانات مالی، جاسوسی، کادرهای تعبیه شده در ارتش و ... به میزان قابل توجهی در درون جنبش ها می توانند امواج رنگارنگ خودشان را به حرکت در آورند... خود اردوغان هم از هیچ نظر پرونده ای پاکتر از دیگر رقیبانش ندارد و یک آلترناتیو مستقل و ملی و مترقی نیست و نبوده... حالا باید هشیاری خود را در جهت شناخت اهداف موج سواران آمریکائی و چگونگی هدایت این امواج بالا ببریم...ه
اهمیت ترکیه برای غرب و آمریکا
اهمیت استراتژیک ترکیه برای آمریکا بینهایت مهم است. زیرا ترکیه سکوی پرش آمریکا به کل خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی است... بقول اوجالان و قارایلان تاریخ اخیر ترکیه را بدون درک تاریخ و نفش ارگنه کن نمی توان بدرستی فهمید. حالا سئوال مهم این است که رل گلادیو - ب در ترکیه چگونه تغییر می کند؟ چرا اردوغان که تا دیروز همگام و همراه گولن بوده حالا با همکار دیروزی خود به نبرد مرگ و زندگی پرداخته؟؟ .... منافع سازمان سیا و سیاست آمریکا در خاورمیانه در کدام جهت تغییر می کند؟ نقش کردها در این بازی خطرناک و بسیار مهم منطقه ای چیست؟ آیا آنها باردیگر آلت دست بیگانگان و سیاستهای سازمان سیا خواهند شد یا می توانند بعنوان وزنه ای جدی ثبات ترکیه و منطقه را حفظ کنند؟ تاثیر پ ک ک روی کردهای سوریه و عراق و حرکت بسوی کردستان بزرگ که در نقشه جدید خاورمیانه بسیار حیاتی است، چگونه است؟ 
فعالیت زیر پرچم دروغین
آمریکا و ناتو در تمام کشورهای دوست ستون پنجم خود را در ارتش تروریستی و فوق سری بنام گلادیو برای تارومار کردن کمونیستها و حتی نیروهای ناسیونالیست متمایل به چپ سازماندهی کرده اند. حتی در اروپا برای بدنام کردن کمونیستها، صدها شهروند بیگناه اروپائی را زیر عملیات پرچم دروغین ترور کرده اند تا بتوانند با دستکاری افکار عمومی براحتی کمونیستهای اروپائی را زیر حملات خود ببرند و توده ها را از آنها جدا کنند!... در ترکیه و یونان هم حکومت ژنرالها و سرهنگ ها را با کودتا سر کار آوردند و به قصابی چپ پرداختند... من در این باره مقالات مفصلی خواهم نوشت...ه
در ایران که در آن زمان یکی از مهمترین هم پیمانان ناتو و سنتو و آمریکا بود و بیش از 2000 کیلومتر با شوروی مرز مشترک داشت، ایران در تمام این سالها از روزیکه شاه با کودتای آمریکائی انگلیسی به قدرت برگشته نماینده سیاستهای سرکوبگر و جنگ افروز آمریکا و غرب در خاورمیانه بوده، حتی ایران در جنگ ویتنام هم به یاری آمریکائی ها شتافت! بزبان دیگر دامنه عملیات ایران به کشورهای خاورمیانه محدود نبود! پرواضح است که از هر نظر ارزش ایران برای آمریکا به مراتب بیشتر از ارزش ترکیه برای آمریکا بود.ه
سئوالهای اساسی برای تمامی اپوزیسیون چپ ایرانی عبارتند از:
الف: چرا آمریکا در ایران ارتش فوق سری  گلادیو را سازماندهی نکرده؟ ب: اگر در ایران نیز همانند تمام کشورهای اروپائی و سایر کشورهای منطقه که دوست آمریکا بودند شاخه گلادیو فعال بوده چرا ما کوچکترین چیزی در این مورد نمی دانیم؟
تاثیر این اگاهی در فهم اتفاقات مهم تاریخ اخیر ایران چه بوده و چه می تواند باشد؟
آیا ما در پرتو این نور جدید نباید به درک دوباره خیلی از مسائل مانند ترور نه نفر از زندانیان سیاسی مهم ایران در تپه های اوین بپردازیم؟
مهمتر از آن چگونگی رفتن شاه و آمدن خمینی است. همه می دانند که شاه شخصا نمی خواست برود... کدام نیرو او را وادار به این کار کرد؟ اگر گلادیو با توجه به سیاست جهانی آمریکا در مقابله با کمونیزم و کشیدن کمر بند سبز اسلامی به دور شوروی آنزمان در آمدن خمینی دخالت داشته در آنصورت نقش گلادیو در دوران حاکمیت خمینی چه می تواند باشد؟ ارتباطات و همکاری گلادیو ایران با گلادیو ترکیه توسط چه کسانی و چگونه به پیش رفته؟ مسیر تجارت هروئین از افغانستان به ایران و ترکیه و اروپا و نقش تعیین کننده سازمان سیا و "بابا" های ترکیه که پدرخوانده های ترک هستند قابل توجه است. ارتباط این "بابا" ها با گلادیو ترکیه و مافیای هروئین و غیرقابل انکار است. گلادیو و باباهای ترکیه بدون همکاری با شاخه ایران که اساسا در دست بخشی از سپاه پاسداران است چگونه می توانند این تجارت پر درآمد را سالها با موفقیت به پیش ببرند؟ در این زمینه اسناد و مقالات پروفسور میشل شوسودوفسکی می تواند آموزنده باشد...ه
ایا با توجه به رابطه گلادیو با تمامی سازمانهای اطلاعاتی اروپا... می توان باور کرد که در ایران تمامی جنایاتی که انجام پذیرفته ابتکار عمل داخلی ساواک بوده؟ این ساواکی هایی که مرتبا در اسرائیل و آمریکا دوره می دیدند چه نقشی را بعهده داشتند؟... آنهم در دورانی که در مدرسه تروریستی آمریکا بیش از شصت هزار تروریست با موفقیت فارغ التحصیل شده اند که برای سرکوب جنبشهای چپ و مردمی تربیت شدند. برای آشنایی با برخی از عملیات و نام بعضی از این تروریستها که بعدها به مقامات بالا و حتی ریاست جمهوری بعضی از کشورهای آمریکای لاتین رسیدند می توانید به پیوند زیر مراجعه کنید!
ما این سبک کار گلادیو را در عملیات زیر پرچم دروغین، در اغلب کشورهای اروپائی شاهد بوده ایم. حتی ربودن و کشتن آلدومورو نخست وزیر دمکرات مسیحی ایتالیا توسط گلادیو زیر پرچم دروغین بریگادهای سرخ انجام پذیرفته و رهبر نفوذی گلادیو در بریگادهای سرخ بعد از انجام موفقیت آمیز این برنامه به لهستان برای یاری رساندن به لخ والسا و جنبش همبستگی رفت... چرا ایران باید تنها استثناء این سیاست استراتژیک آمریکا و ناتو باشد؟... آیا ما نباید تلاش کنیم تا قطعات جدا افتاده پازل را در تصویر کلی سیاست حاکم بر جهان به همدیگر و صل کنیم تا رابطه جزء و کل و مسائل منطقه ای و جهانی را بدرستی بفهمیم؟
چرا در این باره کسی تحقیقات جدی نکرده است؟
آیا ما نیازمند باز بینی خیلی از مسائل در پرتو این نور جدید نیستیم؟
نکته آخر: برای جلوگیری از شیوع توهم توطئه باید در این زمینه کمی روشنایی بوجود آورد... من فعلا به بحث تئوریک در این زمینه نمی پردازم زیرا نیازمند مقالات مفصلی است. تنها به جان کلام اشاره می کنم. در ایران هر مسئله اجتماعی را که نمی توانستند آنالیز کنند فورا به دخالت انگلیس ربط می دادند!... این نوع برخوردها بیمارگونه و سترون است... باید با این شیوه تفکر مبارزه ریشه ای همه جانبه کرد. ...
تبلیغات امپراتوری رسانه های جهانی می خواهند به همه القا کنند که دوران توطئه بویژه در کشورهای امپریالیستی و متمدن و دمکراتیک برای ابد سپری شده و بگورستان تاریخ منتقل شده است! بعد از جنگ دوم جهانی آمریکا همواره در نبرد با نیروهای اهریمنی و شیاطین دیکتاتور حامی دمکراسی و حقوق بشر  در جهان بوده است! تنها دست نامرئی بازار است که جهان را بگونه ای کاملا دمکراتیک و تصادفی به هر سمتی که خواست با خودش می برد! ارتباط دادن این مسائل به مشت آهنین گلادیو و هواپیماهای جنگده مک دونالد داگلاس... زائیده ذهن بیمار توهم توطئه است!  
اعترافات رهبران اروپا
اما زمانیکه تمامی رهبران اروپا به وجود یک شاخه تروریستی فوق سری بنام گلادیو در کشورهای خودشان اعتراف کرده اند که در تمام دوران جنگ سرد بعد از جنگ دوم جهانی فعال بوده، مسخره است که ما ادعا کنیم در کشورهای " دمکراتیک " چنین کارهایی غیر ممکن است و محصول توهم توطئه و ذهن بیمار دائی جان ناپلئونی ایرانی است!
بعد از رسانه ای شدن فعالیت گلادیو در ایتالیا و اعتراف نخست وزیر و رئیس جمهور ایتالیا در سال 1990 ناتو و بعضی از رهبران کشورهای اروپائی تلاش مذبوحانه ای برای انکار وجود گلادیو کردند ... سرانجام در سال 1992 همه کشورهای اروپایی و ناتو به وجود این سازمان و فعالیتش اعتراف کردند! پارلمان اروپا از کشورهای عضو خواست در این زمینه شفافیت لازم را بوجود بیاورند و توده ها را در جریان فعالیتها و ترورهایی که این سازمان برعلیه شهروندان بیگناه اروپائی انجام داده است قرار دهند. در نهایت تاسف تنها سه کشور نک کوه یخ را افشا کرده اند! این سه کشور عبارتند از: ایتالیا، بلژیک، سویس! بقیه کشورها تنها اعتراف کرده اند که شاخه گلادیو در کشورشان فعال بوده ولی کوچکترین افشاگری در باره چگونگی فعالیتهایش نکرده اند!... خوشبختانه خبرنگاران و استادان دانشکاه توانسته اند در بخش هایی از این پرونده تاریک نور روشنگربتابانند... من در این زمینه سالهاست که اسناد و مقالات زیادی را جمع آوری کرده ام. امیدوارم فرصت تنظیم و انتشار بخش اعظم این اسناد را پیدا کنم...ه
نکته بسیار مهم و آموزنده این است که خیلی از رهبران و روسای جمهور و نخست وزیرهای خوشنام اروپا در دوران بعد از جنگ سرد بویژه از احزاب سوسیال دمکرات از وجود سازمان تروریستی فوق سری گلادیو در کشور خودشان با خبر بودند! آنها در مقابل ترورهای گلادیو از شهروندان اروپائی نه مقاومت کرده اند و نه افشا کرده اند!
رهبران کشورهای اروپائی و سازمان سیا از هر گونه جواب دادن به سئوالات اساسی خبرنگاران و پروفسورهای محقق پرهیز میکنند! آنها فقط مدعی هستند که گلادیو از بین رفته است زیرا شوروی از بین رفته و دیگر نیازی به وجود چنین سازمانی نیست! اعضای گلادیو وظیفه داشتند که کمونیستهای کشور خودشان را شناسایی کنند و اگر جنگی بین شوروی و اروپا اتفاق افتاد آنها می بایست در اولین فرصت همه کمونیستهای کشور خودشان را بکشند! تمامی برنامه های تئوریک و عملی و انبارهای اسلحه این ارتش مخفی در کشورهای اروپائی حتی بدون آگاهی اعضای پارلمان و اکثریت مطلق وزارا سازماندهی شده بود...ه
وقایع اخیر ترکیه ثابت می کند که گلادیو بعد از تاریخ 1990 فعال بوده و هنوز هم فعال است! ترکیه نمی تواند تنها استثناء جهان باشد!ه
افشاگری های اسنودن
افشاگریهای اسنودن در این ارتباط می تواند بازهم دریچه جدیدی به ابعاد احتمالی جنایات آینده امپریالیستها در صورت وقوع جنبشهای مردمی گسترده و ریشه دار بیندازد و فعالین سیاسی و اجتماعی را هشیارتر کند... تاثیر این اطلاعات در سازماندهی مبارزات و جنبش های آینده باید بطور اساسی مورد بازبینی قرار گیرد...ه
افشاگریهای اسنودن و پیدا کردن ارتباط آن با عملیات گلادیو در شصت سال گذشته برای تمامی جنبش های اجتماعی و رهبران جدی این مبارزات مسئله حیاتی است. یکی از مهمترین وظایف فعالین سیاسی بویژه چپها ایجاد روشنائی همه جانبه در این پرونده تاریک است، که بیش از نیم قرن برجهان سایه افکنده!... و یکی از مهمترین دلایل شکست چپ در عرصه جهانی بوده... و هنوز هم در ابعاد و سطوح دیگری ادامه دارد.ه
من به سهم خودم در این زمینه تلاش خواهم کرد.ه
به این بحث ها دامن بزنیم. ... بدون آگاهی همه جانبه از این مسائل ما نمی توانیم مسائل منطقه و وظایف آلترناتیو مستقل و مترقی و مردمی را در ایران درک و عملی کنیم. .... ه احمد پوری 04 - 02 – 2014

**********************************************


، سومین سالی که بهزاد کاظمی در کنارمان نیست
سروده ای  از ساسان دانش

************************************

صد باغ در آرزوی آمدنت

سروده ای از پرتو 

تقدیم به ریحانه جباری

No comments:

Post a Comment