Monday, April 29, 2013

4 ماه مه درگفتمان سیاسی اجتماعی :وضعیت عمومی طبقه کارگر در شرایط کنونی

 

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه 4 ماه مه 

**********************

به مناسبت بزرگداشت روز جهانی کارگر

ادامۀ بحث

وضعیت عمومی طبقه کارگر در شرایط کنونی و چشم انداز مبارزه طبقاتی
با

علیرضا بیانی ,محمد اشرفی و سیروس کفایی

فعالین جنبش کارگری

فایلهای صوتی قسمت دوم

محمد اشرفی وعلی رضا بیانی

 سیروس کفایی

حسین-ب 

سوال و جواب 1

سوال و جواب 3

 *******************************

در

Paltalk

View All -> All Languages->Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی

 

No comments:

Post a Comment