Sunday, April 21, 2013

آوریل20 گزارش کمیته برگزاری پنجمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

 

گزارش کمیته برگزاری پنجمین گردهمایی سراسری درباره‌ی

 کشتار زندانیان سیاسی در ایران ٢٠ تا ٢٢ سپتامبر ٢٠١٣ در هلند

و

بحث و تبادل نظر در روند پیشرفت کارها با علاقمندان درباره‌ی

برنامه‌های گردهمایی پنجم

********************

فایلهای صوتی

گزارش:همایون ایوانی و رفقای هلند

بحث و تبادل نظر1 

بحث و تبادل نظر2

موزیک پایانی


1 comment:

 1. اینک شعار صبح
  خرسند جان تان
  یلدای شب به شب رسیده ی تاریخ
  به گسست نزدیک است.
  فواره ی ظلمت به اوج بلنداست

  بیداران
  به صبح سلام خواهیم گفت
  سرد است گرچه شب
  جان شعله های شورو شعور و عشق
  شب را به آتش ونور
  به صبح خواهند کشید
  شب زنده داران، بیداران
  قرار است تا صبح بیدار بمانیم و آتش بپا کنیم
  بی وحشتی از سردی و تاریکی
  سرد است شب تاریخ ،سرد
  هنوز جان شعله می خواهد این شب تاریک
  و شب زنده دارعشق
  شب را به بیداری جان ها شکسته است
  باید صدای خروس بی وقت را
  با گوش جان شناخت
  باید به انتظار بانگ دگر از خروس ماند
  قرار است در پرده پرده ی این شام دیر پای
  بر صبح راستین
  بیدار بنگریم
  بی دار
  شب زنده داراین بار....


  حسام.م

  ReplyDelete