Monday, May 25, 2020

" استثمار نیروی کار در مسیر تاریخ"

گفتمان سیاسی اجتماعی

********
*******

Paltalk -->View all  --> All Languages --> Iran

*******

"موسیقی : " استثمار نیروی کار در مسیر تاریخ

دیوید روویکس (متولد 10 آوریل 1967) خواننده / ترانه سرا و آنارشیست آمریکایی است. موسیقی وی به مطالبی مانند جنگ عراق 2003 ، ضد جهانی سازی و عدالت اجتماعی می پردازد. اوهمیشه از اجرای ترانه های خود در اعتراضات و تظاهرات حمایت کرده است.
او در ابتدا این ترانه را در یک فستیوال موسیقی محلی اجرا کرد. وی قصد داشت  نام این کار را " اولین درس درباره ی تاریخ نیروی کار" بگذارد
سپس تصمیم گرفت نامش را به "تصنیف  پرولتاریا” تغییر دهد!  اما به پیشنهاد 
...پیت سیگر و خوانندگان دیگر این کار را به "شکوه  و افتخارتغییر دادGlory  and  Fame: شکوه و افتخار

Glory and Fame 
David Rovics

                                I pulled the stones for the emperor,                              
Stacked 'em up and made that wall
I thought, a mountain lasts forever
But the rain must always fall

I worked the mines in Chile
For conquistador
Died there in the pitshaft,
Joined my family with the ore

I tapped the trees for Leopold,
And then he took my hands

The sap sailed to Brussels
And my blood stained the lands

I cut down the sugar cane
On the islands off the coast
Oh but the sweet taste of freedom
Is the stuff I love the most

Tell me who am I
Do you know my name
Will I lie forgotten
Or arise in glory and fame

I fought with Poncho Villa,
Stood with him side by side

When the Bluecoats took the land,
I thought how long is freedom's ride

I was there at Haymarket
With the martyrs eight
For striking in Chicago,
Death would have to be my fate

I cut the timber in Centralia,
Nearly broke my back
Tried to organize a union
And they tied me to the tracks

I fought in Barcelona,
Kept the fascists there at bay

Then when Hitler's tanks came rolling in,
I knew we couldn't stay

Tell me who am I
Do you know my name
Will I lie forgotten
Or arise in glory and fame

I mined the ore in Arizona,
Last of the Navajo
Got the radium a-glowin'
Then it was time for me to go

I marched in South Africa,
Found myself in Sharpeville
Once the police came and went
I was lying oh so still

I campaigned for Allende
For a nation without fear
Didn't look behind me
For the day I'd disappear

I spoke at Tienanmen
To revive the revolution
Didn't think for Deng Xiaoping,
Rolling tanks were his solution

Tell me who am I
Do you know my name
Will I lie forgotten
Or arise in glory and fame

I grew the mangoes in Somalia
For the people in the west
And when the price for fruit went down,
I went down starving with the rest

I worked the plant in Bangkok,
Breathed the dusty air
When the cotton started burning,
I knew my life would not be spared

The cops beat me in Los Angeles
But I would not be scared
When they sent the Army in,
I thought next time we'll be prepared

Yes I've been yearning for a new day,
All the world wide
Someday my time will come
And you will have to step aside

Tell me who am I
                                                                Do you know my name
                                                                   Will I lie forgotten
or arise in glory and fame 

@@@@

سنگ  ها را برای امپراتور حمل کردم
روی هم گذاشتم و آن دیوار را ساختم،
فکر میکردم، کوه ها  تا ابد برجا خواهند ماند
اما باران همیشه میبارد وکوه ها را میشوید

در معادن شیلی برای کشورگشایان )کانکیستادور( کار کردم،
در گودال ها و میان سنگ ها جان سپردم
و به خانواده ی خود پیوستم

درختان را برای لئوپولد قطع کردم،
واو دستان مرا قطع کرد

با قایق بادی  به بروکسل راندم
و خون من سرزمین ها را آلود..

نیشکر را درجزایر ساحلی درو کردم
آه اما طعم شیرین آزادی
بهترین طعمی است که دوست دارم

اکنون بگو من کیستم؟
و نام مرا می دانی؟
اینجا به گور سپرده و فراموش خواهم شد؟
یا از این نسیان
با شهرت و افتخار بر میخیزم؟ 

در کنار پاونچو ویا جنگیدم،
وقتیکه کت آبی ها زمین ها را گرفتند،
فکر کردم تا آزادی راهی  طولانیست

در بازار علوفه بودم،
در اعتصاب در شیکاگو،
 و شاهد کشتار هشت نفر ...
و مرگ سرنوشت من شد

الوار را در سنترالیا بریدم،
که تقریباً پشتم را شکست
برای سازماندهی اتحادیه کوشیدم
و مرا به خطوط قطار بستند 

در بارسلونا جنگیدم،
تا جلوی پیشروی  فاشیست ها را بگیرم

وقتی تانک های  هیتلر در خیابان ها به رژه درآمدند
دانستم که دیگر مجال ماندن نیست

اکنون بگو من کیستم؟
نام مرا می دانی؟
اینجا به گور سپرده و فراموش خواهم شد؟
یا از این نسیان
با شکوه و افتخار بر میخیزم؟ 

در آریزونا سنگهای معدنی را استخراج کردم،
در آنجا آخرین فرد عضو ناواهو
با تابش اشعه ی رادیوم درخشید و معدوم شد.
حال  وقت آن بود که من هم ترک سرزمینم کنم و بروم

در آفریقای جنوبی راهپیمایی کردم،
در شارپ ویل بودم
وقتی پلیس آمد و رفت،
من بی حرکت روی زمین افتاده بودم

در مبارزه با آلنده برای رهایی ملتی
بدون هراس تلاش  کردم   
روزی که ناپدید شدم،
پشت سرم را دیگر نگاه نکردم 

از احیای انقلاب صحبت کردم
فکر نمی کردم که که رژه ی تانک ها،
راه حل دنگ ژیائوپینگ باشد

اکنون بگو من کیستم؟
و نام مرا می دانی؟
اینجا به گور سپرده و فراموش خواهم شد؟
از این نسیان
یا با شهرت و افتخار بر میخیزم؟ 

در سومالی  برای غربی ها
انبه پرورش دادم
و هنگامی که قیمت ها کاهش یافت،
من و بقیه ی کارگرهااز گرسنگی جان سپردیم

در  کارخانه ای در بانکوک کار کردم،
و زمانی که پنبه ها سوختند
و هوای آلوده را تنفس کردم
می دانستم به من هم رحم نخواهد شد.


از پلیس در لس آنجلس کتک خوردم
اما  نترسیدم
وقتی آنها ارتش را داخل کردند،
فکر کردم دفعه ی بعد آماده خواهیم شد

بله من در آرزوی روزی  نو هستم،
روزی نو در سراسر جهان
وقتی روز من فرا برسد
شما مجبور میشوید که کنار بروید

اکنون بگو من کیستم؟
نام مرا می دانی؟
اینجا به گور سپرده و فراموش خواهم شد؟
یا با شکوه و افتخار
از این نسیان  بر میخیزم؟ 


References;

****

*******
دیوید روویکس (متولد 10 آوریل 1967) خواننده / ترانه سرا و آنارشیست آمریکایی است. موسیقی وی به مطالبی مانند جنگ عراق 2003 ، ضد جهانی سازی و عدالت اجتماعی می پردازد. اوهمیشه از اجرای ترانه های خود در اعتراضات و تظاهرات حمایت کرده است.
او در ابتدا این ترانه  را در یک فستیوال موسیقی محلی اجرا کرد. وی قصد داشت  نام این کار را " اولین درس درباره ی تاریخ نیروی کار" بگذارد
سپس تصمیم گرفت نامش را به "تصنیف  پرولتاریا ” تغییر دهد!  اما به پیشنهاد 

...پیت سیگر و خوانندگان دیگر این کار را به "شکوه  و افتخار"  تغییر داد


************
سروده ای ازغادت السمان
خوانش: آرنیکا 

************
کاری از گلرخ جهانگیری
********


چرا؟....   Why?.. Tracy Chapman

*************
آخرین اطلاعات در مورد تعداد تلفات کورونا

Covid-19 - اطلاعات در مورد  ویروس  کورونا
********

آموزش استفاده از پلتاک جدید - از عقاب 


آموزش استفاده از پلتاک جدید

*******
***************

چند کار مشترک

مهاجرانی چون من

نهمین سالروز


 متعلق به کجایم

*********
******
*******

 چگونگی پیشرفت ویروس کرونا تا ساعت 7:36 شب  روز بیست و هفتم مارچ به وقت غرب آمریکا
"چگونگی پیشرفت کروید"

 ارقام بالا بر اساس آمار دانشگاه پزشکی جانز هاپکینز، نشان 
میدهد  که  تعداد افراد مبتلا در آمریکا در عرض سه روز دو برابرشده است. در بالا نمودار چگونگی تغییر این ارقام درهفت کشور آمریکا، اسپانیا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس و ایران دیده میشود
*******
Covid-19 - اطلاعات در مورد  ویروس  کرونا
*******

از  ما - برای شما

 اجرای سمفونی نهم بتهوون - توسط ارکستر سمفونی روتردام

:از ما برای شما
همه ی ما  در صدد آنیم که خود را با واقعیت کنونی وفق داده  و در جستجوی راه حل هایی به منظور  حمایت از یکدیگر باشیم. نیروهای خلاق نیز در این زمینه  یاری می رسانند.  بیایید به گونه ای دیگر بیاندیشیم و خلاقیت خود را جهت همبستگی مان به کار بریم. چرا که اگر در کنار هم باشیم پیروزی از آن ماست
From us, for you;
We’re adjusting to a new reality and we’ll have to find solutions in order to support each other. Creative forces help us, let’s think outside of the box and use innovation to keep our connection and make it work, together. Because if we do it together, we’ll succeed.
******
نیل دیاموند و کووید-19

.نیل دیاموند سهم خود در پیشبرد جلوگیری از شیوع ویروس کورونا را ادا میکند. او روش خلاق جدیدی برای این کار پیدا کرده است. او شعر آهنگ مشهور خود (سویت کارولین) را برای استفاده به این منظور تغییر داده که با کلیک کردن روی لینک میشنوید
Neil Diamond is doing his part to promote steps to prevent the spread of the Coronavirus – and he found a creative way to do it. Diamond changed the lyrics to his iconic hit "Sweet Caroline" for a musical PSA about the virus.
*************
**********

******************

گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment