Monday, May 22, 2017

شنبه 6 خرداد 1396 با ناصر مهاجر

گفتمان سیاسی اجتماعی

******************

شنبه 6 خرداد 1396
شنبه  27 ماه مه 2017

گفتگو با ناصر مهاجر
نویسنده ، پژوهشگر وفعال سیاسی 
به مناسبت انتشار 
"راهی دیگر"

 در بود و باش چریکهای فدایی خلق ایران


فایل های یوتیوب / صوتی

@@@@@@

   دوستان گرامی برای آگاهی از نظرات دیگر شخصیت های سیاسی و آکادمیک که در ویژگی این مقطع از تاریخ پراهمیت جنبش ما، به خصوص در زمینه ی "بود و باش"چریکهای فدائی خلق ایران، پژوهش کرده اند، توجه شما را به مطالب زیراز دکتر سیروس بینا  جلب میکنیم

برای بازدید از لیست کتاب ها ، مقالات و سخنرانی های دکتر سیروس بینا اینجا کلیک کنید

************

گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment