Monday, May 6, 2013

شنبه 11 ماه مه:وجه تولید آسیایی:بررسی ریشه های استبداد شرقیگفتمان سیاسی اجتماعی


شنبه 11 ماه مه

زمان: به وقت

اروپای مرکزی20:00

نیویورک 14:00

تهران 22:30

**********************

وجه تولید آسیایی

Asiatic Mode of Production; AMP

بررسی ریشه های استبداد شرقی


با

جابر کلیبی و سیاوش-بهزاد

مراجعی چند درمورد موضوع بالا برای مطالعه

فایلهای صوتی

صحبتها

جابر کلیبی   سیاوش بهزاد

سوال و جواب 1       سوال و جواب2     سوال و جواب3

خلاصه بحث جابر کلیبی  خلاصه بحث سیاوش بهزاد

شعری از برتولت برشت

پروانه قاسمی

موزیک پایانی

***************************

در

Paltalk

View All -> All Languages->Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعیNo comments:

Post a Comment