Thursday, July 19, 2012

July 21 2012

گفتمان سیاسی اجتماعی

21 جولای

***********************************

در ادامه بحث هفته گذشته در گفتمان سیاسی اجتماعی

در مورد چگونگی برخورد  ارزیابی وراه کارهای مبارزاتی در خارج از کشور

این هفته 21 جولای نیز  بحث آزادی درهمین زمینه خواهیم داشت

   از شما  و همه علاقه مندان

دعوت میکنیم با حضور خود در این بحث و گفتگو ما را یاری دهید

***************************************************

فایلهای صوتی

چگونگی برخورد عرضیابی وراهکارهای مبارزاتی در خارج از کشور

قسمت اول-پویان

چگونگی برخورد عرضیابی وراهکارهای مبارزاتی در خارج از کشور

سوال و جواب-قسمت اول

چگونگی برخورد عرضیابی وراهکارهای مبارزاتی در خارج از کشور

سوال و جواب-قسمت دوم

چگونگی برخورد عرضیابی وراهکارهای مبارزاتی در خارج از کشور

سوال و جواب-قسمت سوم

موزیک

*************************************

Paltalk

View All -> All Languages-> Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment