Wednesday, May 27, 2015

موسیقی اعتراضی


موزیک‌ اعتراضی در ارتباط با جنبش های اجتماعی آفریده می شود و در وادی تغییر، بر رفتار و اندیشه ی کنشگران آن دوره، تأثیر بسزا و هدفمند دارد. جنبش های اجتماعی مانند جنبش های زنان، جنبش های کارگری، جنبش های تحقق حقوق بشر، جنبش های ضد جنگ، جنبش های طرفدار حقوق حیوانات یا حفظ محیط زیست؛ به دلیل ماهیت اجتماعی شدن اعتراض، به عرصه ی فرهنگ و موسیقی نیز راه می یابند. این موزیک‌ها نسبت به شرایط مکانی و زمانی، می توانند به سبک های کلاسیک، محلی یا نوعی دیگر از انواع مختلف موزیک جلوه گر شوند.ویدئو کلیپ "مهاجرانی چون من"، تلاشی برای معرفی‌ِ ترانه‌ای از سری موزیک‌های اعتراضی است. 

این ویدئو کلیپ "مهاجرانی چون من"، با زیرنویس فارسی، یکی از موزیک های اعتراضی محسوب می شود که آهنگساز، نوازنده و خواننده ی آن "تام یوراویچ" است.
"تام یوراویچ"، استاد دانشگاه ماساچوست ".UMass"، در شهر "Amherst"، واقع در ایالت "ماساچوست" آمریکاست، وی در رشته ی تحقیق و مطالعات مسایل و مشکلات کارگری تخصص دارد و کارشناس متخصص "روابط کارگری" و "چگونگی‌ رهبری اتحادیه ای‌" نیز هست.
"تام یوراویچ"، یک فعال توانمند جنبش کارگری و به موازات آن موزیسین شایسته ای است. او پیشتر، یک مکانیک بوده و در ارتباط تنگاتنگ با زندگی روزمره ی کارگران، انگیزه می یابد تا در همین رشته تحصیل کند. او، دارای دکترای علوم اجتماعی از دانشگاه ".UMass" است و در همان دانشگاه در زمینه ی مطالعات و بررسی مسایل کارگری، تدریس می‌کند.
او در سازماندهی اتحادیه‌های کارگری تواناست و متخصص استراتژیک در مذاکرات مسایل کارگری است؛ وی دارای دو مقاله ‌ی بسیار مهم در همین زمینه است که بارها تجدید چاپ شده است.
با سپاس از همه ی یارانی که در تهیه ی این  اثر از جمله، انتخاب موزیک، ترجمه  و ویرایش و  طراحی همکاری کردند.

موزیک اعتراضی- مهاجرانی چون من- با زیرنویس فارسی 

Immigrants Like Me 

Tom Juravich 


سرمایه آزادانه حر کت  می کند، اما در روزنامه‌ها می‌نویسند که " مردم  فکر میکنند که ما اینجا هستیم که کارهايشان را از آنان بگیریم”!  این ادعای درستی نیست! ما اینجا نیستیم که شغل‌هایشان را بگیریم!  ما تنها کارهایی را انجام میدهیم که آنان نمیخواهند انجام بدهند!  چقدر طول خواهد کشید که  آنها  به اهمیتِ کارِ ما در این  مملکت پی ببرند؟!
کارگر مهاجر 
****************
Tom Juravich
تام جوراویچ
مهاجرانی چون من

در بامدادان می بینید ما را، آن هنگام که از سایه ها بیرون می آییم
 من و کارگرانی که بسیار شبیه من اند 
 در  نهان خانه ها ، آشپزخانه ها و رختشور خانه ها کار می‌کنیم
در جاهایی که هرگز نمی بینید
وکارهایی که اگر دیگران مجبور نباشند هرگز تن به آن نمی دهند   
تنها می خواهید در سایه ها  فرو رویم
در  مکانهایی که برای مهاجرانی چون من ساخته اید.
برای امرار معاش خانواده مان
و بدهی سفرهایمان
تن به هر کاری می دهیم
 چاره ای نیست
ولی خوب‌ می‌دانیم و پنهان نیست
که بی هیچ مدرک ‌ و  قانونی‌
چه بلایی بر سرمان می آورید
در مکان‌هایی که برای مهاجرانی چون من ساخته اید.
با تمسخر مرا غیر قانونی‌ می خوانید
بی آنکه کسی را آزار داده باشم
با نفرت تمام می‌گویید که باید اینجا را ترک گویم
در نبود من این همه کار بر دوش که خواهد بود؟
 برای پیشرفت کشورتان تن به هر کاری می دهیم،
اما چشمان تان کور است
و تنها می خواهید پنهان شویم در سایه ها
در مکانهایی که برای مهاجرانی چون من ساخته اید@@@@@@@@@@@@


موزیک اعتراضی- متعلق به کجایم؟- با زیرنویس فارسی 

 جو جنکس
Where Do I belong?


ترانه سرا و خواننده
جو جنکس


متعلق به کجایم؟

متعلق به کجایم؟

از کجا آمده‌ام ؟

 به کجا می روم؟

به کجا می روم؟

بی هیچ سرپناهی

شهر به شهر، بر همه جا پا می گذاريم 

در آرزوی زندگی بهتر

چه کسانی‌ را جا گذشته ایم؟

چه کسانی‌ را جا گذشته ایم؟ 

متعلق به کجایم من؟

از کجا آمده‌ام  من؟

به کجا میروم من؟

به کجا می روم؟

به کجا می روم؟

به کجا می روم؟


Where do I belong?
Where do I come from?

Where will I go from here?I  Don’t have anywhere to stay.


Going  from town to town.


Looking for a better life!


We are looking for communities!


Better opportunities!


Who have we left behind?


Where do I belong? 

Where do I come from?


Where will I go from here?


@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@

کارگران جهان،  به پاخیزید


avid @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Joe Hill
Joan Baez

جو هیل را دیشب در خواب دیدم
سروده ای ازجوهيل 
خواننده:  جون بائز


برگردان: پرواز
@@@@@@@

@@@@@@@@@


@@@@@@@@@@@@@@@


Working Class Hero


قهرمان طبقه ی کارگر

John Lenon 


As soon as you're born they make you feel small
By giving you no time instead of it all
Till the pain is so big you feel nothing at all
A working class hero is something to be
A working class hero is something to be
They hurt you at home and they hit you at school
They hate you if you're clever and they despise a fool
Till you're so fucking crazy you can't follow their rules
A working class hero is something to be
A working class hero is something to be
When they've tortured and scared you for twenty-odd years
Then they expect you to pick a career
When you can't really function you're so full of fear
A working class hero is something to be
A working class hero is something to be
Keep you doped with religion and sex and TV
And you think you're so clever and classless and free
But you're still fucking peasants as far as I can see
A working class hero is something to be
A working class hero is something to be
There's room at the top they're telling you still
But first you must learn how to smile as you kill
If you want to be like the folks on the hill
A working class hero is something to be
A working class hero is something to be
If you want to be a hero well just follow me
If you want to be a hero well just follow me
Songwriters
LENNON, JOHN /

Published by
Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC

@@@@@@@@@@@@@@

Which Side Are You On?

Natlie MerchantDedicated to the family and friends of miners everywhere who have paid the ultimate price. And more recently to the victims in the Massey Coal Mine Disaster.

WHICH SIDE ARE YOU ON?

Florence Reece - Natalie Merchant. Sing just some of the "Words That Changed America". This Union Song was written by Florence Reece in 1930 - 1931 while mine owners were terrorizing coal workers in bloody Harlan County.

Natlie Merchant - From - The House Carpenter's Daughter - Released in 2003. This song was written by Florence Reece in the 1930's when big business and big money were terrorizing the working man. Florence Reece introduced it to the UMW (United Mine Workers) in the 1930's in protest. Natlie Merchant later covered it in her Album - "The House Carpenter's Daughter". Still today the Middle Class struggles to survive while Politicians conveniently remain "Out of Touch" with working America while Big Money and Big Business working in concert; Work to the demise of Middle Class America, sometimes by default and others by design.

Which Side Are You On?
Florence Reese

Come all of you good workers
Good news to you I'll tell
Of how that good old union
Has come in here to dwell
Which side are you on?
Which side are you on?
Which side are you on?
Which side are you on?
My daddy was a miner
And I'm a miner's son
And I'll stick with the union
Till every battle's won
They say in Harlan County
There are no neutrals there
You'll either be a union man
Or a thug for J.H. Blair
Oh, workers can you stand it?
Oh, tell me how you can
Will you be a lousy scab
Or will you be a man?
Don't scab for the bosses
Don't listen to their lies
Us poor folks haven't got a chance
Unless we organize
Which side are you on?
Which side are you on?
Which side are you on?
Which side are you on?

@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@


War on the Workers!

@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@

 وقتی به دنیا می آیم سیاهم

@@@@@@@@@@@@@@

کدام طرفی هستی؟

Natlie Merchant 


@@@@@@@@@@@@

جنگ عليه کارگران

Anne Feeney


@@@@@@@@@@@@@


@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@


@@@@@@
Women's anthem

@@@@@@@@@@@@


Women Celtics

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@

Hello Bihrmingham

@@@@@@@@@گفتمان سیاسی اجتماعی


No comments:

Post a Comment