Sunday, February 18, 2018

سهیل اعرابی

گفتمان سیاسی اجتماعی

**********
*************
....یک سال از خیزش دی ماه 1396 گذشت و 

:پیام سهیل عربی، زندانی سیاسی 

!دی ماه چه ماه رازناکی است
سرماپرستان و سیه‌دلان، تقدیر این ماه را
سکوت و سکون می‌خواستند
فصل سرماست آخر
!و فصل خواب زمستانی
اما توده‌یی که رنج فقر و فلاکت را دیده باشد
دستی که زخم زنجیر را لمس کرده باشد
به خواب و خواب زدگان می‌خندد
!و چنین شد که خلق برخاست
دیگر زنجیر را بر فرزندانش نپسندید
همه برخاستند
از مشهد و قم و سبزوار و کرمانشاه
تا دلاوران دورود و ایذه و دزفول و اصفهان
ایران، آتشی شد سوزنده
دیکتاتور برخویش لرزید
شحنه‌ها سلاح کشیدند
اوباشان، قمه و سلاخان خودکشی شدگان را
از زندان به بیرون می‌فرستادند
یک دو سه تا..... دوازده
تا خشم را فروبنشانند
تا ترس را مستولی کنند
تا دوباره خلایق باورکنند که
"شب از نیمه نیز برنگذشته است"
اما چه تباه بود تلاش و اندیشه‌شان
شهر دیگر سکوت را نپسندید
دیماه ۹۶ در هر ماه تکرار شد
شهرها در شورش و عصیان
ازهم پیشی گرفتند
از اراک تا کازرون از شوش تا اهواز
از ایران تا گسترده قلب‌هایی که در آن می‌تپد
!زنجیرها گسسته‌اند
چگونه این گزمه‌ها صدای ریختن زنجیرها را
نمی‌شنوند؟
از اوین و گوهر دشت و تهران بزرگ
و قرچک ورامین تا زابل و وکیل آباد
و شیبان و دیزل آباد!
نه! دیگه تمومه ماجرا
شب رفتنی است
دیماه ۹۶ فصلی را ورق زد
!سرماپرستان و سیه‌دلان
دیگر زمانه‌تان به سر رسیده است
هْرم گرمای خورشید را
احساس نمی‌کنید؟
سهیل عربی، زندان تهران بزرگ
دی ماه ۹۷
*************
 صد عکس انتخابی تایم؛
تراژدی روزمره و جای خالی زندگی، بحران‌ها و رنج و شادی انسان‌ها مضمون بسیاری از عکس‌هایی است که در 100 عکس انتخابی سال 2018، توسط مجله‌ی.تایم منتشر شده است
جنگ، فقر، تجاوز به حقوق بشر، نقض آزادی‌ها، زندان و شکنجه و اعدام، مهاجرت و نژاد‌پرستی، از بین بردن محیط زیست و.... پیام عکس‌هایی است که تراژدی زندگی انسان‌ها در خاورمیانه، آمریکای لاتین، یمن، افغانستان و... جهان را نشان می‌دهد. ای کاش این عکس‌ها واقعی نبود، اما واقعیت تلخ جنایت‌های بی‌شمار نظام سرمایه‌داری جهانی و منطقه‌ای در سالی که گذشت را لابلای این عکس‌ها می‌توان !!دید

***********

گفتمان سیاسی اجتماعی

No comments:

Post a Comment