Monday, February 9, 2015

شنبه 21 فوريه - جرم و نابرابری در آمريکا - با عبدی جوادزاده

گفتمان سیاسی اجتماعی

________________

Paltalk

View all  ---> all Languages---> Iran 

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

شنبه 21 فوريه

جرم و نابرابری در آمريکافايلهای يوتيوب/ صوتی


از دیر باز، جرم شناسان و جامعه شناسان درجستجوی علت های جرم بوده و هستند که در این خصوص، نظریه پردازی هایی نیز کرده اند و همواره برای یافتن علل این پدیده، بیشتر در پی یک عامل مشخص بوده اند. با این وجود به راحتی می توانیم ادعا کنیم که هیچ عامل خاصی وجود ندارد که سبب ساز جرم گردد؛ ولی به نظر می رسد که نابرابری های اجتماعی، مهم ترین دلیل علل وقوع جرم در جامعه باشد. در طول این برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه شکاف طبقاتی و نابرابری های اجتماعی به جرم و بی عدالتی های موجود در جامعه منتهی می شود. بسیاری از مردم فقیر تنها به خاطر کوچکترین جرایم پیش پا افتاده، نظیر افتادن در حال مستی، مصرف مواد مخدر، راه میانبر از طریق حیاط شخصی دیگر، خوابیدن در مترو، فریاد زدن بر سر دوست پسر یا دوست دختر و یا پرش از روی یک حصار، به زندان افکنده می شوند. وقتی آنها دست به چنین کارهایی می زنند توسط هزاران پلیس محاصره می گردند و هر حرکت  آنها  تحت نظر گرفته می شود. همه ی اینها در حالی اتفاق می افتد که بانکداران و سیاستمداران و نیز شرکت های بزرگ، از قوانین رسمی و صریح، تخلف کرده که موجب زیان و خسارت بیشتری به مردم و جامعه ی آمریکا می شود و هزینه های گزاف تخلف آنها که به جامعه تحمیل شده، حتا از طریق سیستم عدالت کیفری، بدون هیچ گونه محکومیتی پایان می یابد..  در این گفتگو، به چرایی و چگونگی تداوم  چنین نابرابری ها  که منجر به جرم می شود و اینکه  بی عدالتی چه نقشی در این نابرابری ها دارد، خواهیم 
 پرداخت

***************

For a long time criminologists and sociologists have wondered and theorized about what causes crime. They are constantly looking to explain the phenomenon with one causal factor. Although we can claim comfortably that there is no one factor that causes crime, possibly inequality comes very close.In this discussion  we will learn how the class divide and inequality has contributed to crime and justice and mostly injustice. For most of poor people who are incarcerated, their prison lives begin when they are jailed for the most minor offenses imaginable. They get drunk and fall down, use drugs, take a shortcut through someone’s yard, fall asleep in a subway car, scream at a boyfriend or girlfriend or hop a fence. Only when they do these things, they’re surrounded by a thousand police, watching their every move. Meanwhile bankers, politicians, large corporations break the law that cause more harm and injury to Americans and costs us about 10 times as much and go through the criminal justice system unscathed. We will learn how and why such inequality is perpetuated and whether the injustice contributes to inequality.

@@@@@


Outline 

Crime and Inequality
-Theories of Crime and Criminal Behavior:
                -Rational Choice Theory
                -Differential Association Theory
                -Strain Theory: Conformists, Ritualists, Innovators, Rebels, Retreatists
                -Critical Constructionist Theory
Class, Race, and Crime
        Laws and class
                    400 top richest taxed:
                        1965-91%
                        2009-30%
                        2012-20%
Productivity and Wages:
    1973-2014 productivity grew 100%
    1973-2014 wages fell 7%
Avg. Min. Wage 2012-$15,000
                                1968-$22,000
Top 1% owns 84% of all household wealth
Top 1% owns 43% of total wealth

1200 billionaires in US with avg. $10 billion each
Typical American with annual income of $49,445 will have to work 203,000 years to make $10 billion

Race and Inequality:
    Redesign of Jim Crow Laws with Criminal Justice System
        -Stop and Search Blacks and Whites, 7:1
          -Arrests of Blacks and Whites, 6:1
            -Indictment Blacks and Whites, 10:1
            -Imprisonment of Blacks and Whites, 6:1

In Prison Population per portion of population:
Black: 1 in 10
Latino: 1 in 43
White: 1 in 61

5.5 million under control of Criminal Justice System-The New Jim Crow


____________


 دو کار از : Tracy Chapman, تريسی چپمن
  ! پشت ديوار
ويديو


پشت دیوار
دیشب صدا‌ی فريادهایی شنيدم
صداهايی بلند از پشت دیوار …
شب دیگری، با بیخوابی  برای من..
تلفن کردن بی فايده است
پلیس اگر هم بیاید

دنباله ی مطلب

چرا؟

ويديو

چرا بچه‌ها از گرسنگی می‌میرند؟
در حالیکه به اندازه‌ای کافی‌ غذا برای
 همه ی  مردم دنیا هست !!
چرا در حالی‌ که همه ی ما با هستیم
هنوز بعضی‌‌ها تنها هستند؟
 چرا  موشک ها پاسدار صلح  نامیده میشود؟
درحالی که  تنها برای کشتن هدف ميگيرند
چرا  زنان ، حتی
 در خانه‌هایشان در امان نیستند ؟

دنباله ی مطلب
_______________

No comments:

Post a Comment