Monday, March 5, 2012

مارچ 10
دگفتمان سياسی اجتماعی

میتوانید به چت روم

از طریق لینک داده شده در آخر این صفحه هم وارد شوید

از طریق پنجره آذرخش تی وی با کلیک کردن

برنامه را به صورت زنده ببینید

*************************************************10 مارچ

جایزه ی اسکار از آغاز تاکنون


بررسی وگزارشی از بصیر نصیبی

آیا اسکار یک جایزه ی با ارزش سینمایی است؟

اسکار وسیاست روز امریکا

چه فیلمسازانی جایزه اسکار را نپذیرفتند؟

فیلم برای اسکار به چه شیوه ای انتخاب می شود؟

جمهوری اسلامی واسکار.

زمینه چینی ج. اسلامی برای کسب مجسمه اسکار از چه زمانی آغاز شد؟

سایت سینمای آزاد

فایلهای صوتی

بحٍث اصلی

پرسش و پاسخ

1 2 3No comments:

Post a Comment